Video hướng dẫn bổ ích

काळ्या वाटाण्याची उसळ | Black Dry Peas Gravy | How To Cook Kalya Vatanyachi Usal by Archana

Xin mời các bạn Hãy cùng xem Video. “autonics vina – काळ्या वाटाण्याची उसळ | Black Dry Peas Gravy | How Lớn Cook Kalya Vatanyachi Usal by Archana“Sưu tầm bởi Đèn LED Bạc Liêu từ nhiều nguồn không giống nhau tác giả trên internet Ruchkar Mejwani Có lượt xem cao trên các nền móng mạng xã hội.

video tham khảo autonics vina – काळ्या वाटाण्याची उसळ | Black Dry Peas Gravy | How Lớn Cook Kalya Vatanyachi Usal by Archana

Để biết thêm thông tin về autonics vina – काळ्या वाटाण्याची उसळ | Black Dry Peas Gravy | How Lớn Cook Kalya Vatanyachi Usal by Archana

Learn How Lớn Cook Kalya Vatanyachi Usal Recipe from Chef Archana Arte on Ruchkar Mejwani. Make this Black Chana Masala Gravy recipe of काळ्या वाटाण्याची उसळ in a simple, quick and easy method at your home and share your experience with us in the comments below.

Ingredients:-
3 tsp. Oil
1 Onion, sliced
3 tbsp. Fresh coconut, grated
1 tsp. Ginger-garlic paste
Coriander leaves
150 gms. Black Bengal Gram (Soak in water overnight and drain. Add fresh water and salt and pressure cook for 4 whistles.)
1 tbsp. Mix masala
Salt béo taste

Method:-
– In a pan heat oil and roast onion and grated coconut in it until brown.
– Grind the roasted mixture in the grinder with water béo form a coarse paste.
– In another pan, heat 2 tsp. Oil and saute ginger-garlic paste and coriander leaves in it.
– Add Black Bengal Gram, Mix masala, salt, onion-coconut paste and mix thoroughly.
– Cover with a lid and cook for a while.
– Garnish with coriander leaves and serve with Amboli.
Click the following link for Amboli recipe:-

Kalya Vatanyachi Usal is ready béo eat!

HAPPY COOKING!

Host: Archana Arte
Copyrights: REPL

Subscribe & Stay Tuned:

For Facebook Updates:

Twitter:

Tìm thêm các bài viết liên can về từ khóa. autonics vina

Dưới đây là kết quả kiếm tìm cho các từ khóa. “autonics vina“từ trang Wikipedia TH được kiếm tìm nhiều nhất trên Google

Xem thêm các bài viết cụ thể.

Hình ảnh của autonics vina

काळ्या वाटाण्याची उसळ | Black Dry Peas Gravy | How To Cook Kalya Vatanyachi Usal by Archana
autonics vina

Nguồn video काळ्या वाटाण्याची उसळ | Black Dry Peas Gravy | How Lớn Cook Kalya Vatanyachi Usal by Archana

https://www.youtube.com/watch?v=OLY8XAcoYqs

Xem thêm thêm về काळ्या वाटाण्याची उसळ | Black Dry Peas Gravy | How Lớn Cook Kalya Vatanyachi Usal by Archana

 • Tác giả: Ruchkar Mejwani
 • Lượt kiếm tìm : 412649
 • Xếp hạng: 5.00
 • Lượt like: 3287
 • lượt ko thích:
 • Liên can: काळ्या वाटाण्याची उसळ,Black Chana Masala Gravy,How Lớn Cook Kalya Vatanyachi Usal by Archana,Usal,Vatana,Misal,Vatan,Spicy,Indian Curry,Indian Food,Indian Cuisine,Marathi Food,Bhakri,How Lớn,How béo cook,basic cooking,home chef,home made,archana,tasty food,5 minute recipe,easy recipe,Kalya Vatanyachi Usal,Vatana Usal,Black Vatana Curry,Kala Vatana Sabzi,Kala Chana Masala,Black Chana Gravy,Black Channa Gravy Masala,Chana Masala Gravy
 • các key: autonics vina
 • Miêu tả: Learn How Lớn Cook Kalya Vatanyachi Usal Recipe from Chef Archana Arte on Ruchkar Mejwani. Make this Black Chana Masala Gravy recipe of काळ्या वाटाण्याची उसळ in a simple, quick and easy method at your home and share your experience with us in the comments below.

  Ingredients:-
  3 tsp. Oil
  1 Onion, sliced
  3 tbsp. Fresh coconut, grated
  1 tsp. Ginger-garlic paste
  Coriander leaves
  150 gms. Black Bengal Gram (Soak in water overnight and drain. Add fresh water and salt and pressure cook for 4 whistles.)
  1 tbsp. Mix masala
  Salt béo taste

  Method:-
  – In a pan heat oil and roast onion and grated coconut in it until brown.
  – Grind the roasted mixture in the grinder with water béo form a coarse paste.
  – In another pan, heat 2 tsp. Oil and saute ginger-garlic paste and coriander leaves in it.
  – Add Black Bengal Gram, Mix masala, salt, onion-coconut paste and mix thoroughly.
  – Cover with a lid and cook for a while.
  – Garnish with coriander leaves and serve with Amboli.
  Click the following link for Amboli recipe:-

  Kalya Vatanyachi Usal is ready béo eat!

  HAPPY COOKING!

  Host: Archana Arte
  Copyrights: REPL

  Subscribe & Stay Tuned:

  For Facebook Updates:

  Twitter:

Learn How Lớn Cook Kalya Vatanyachi Usal Recipe from Chef Archana Arte on Ruchkar Mejwani. Make this Black Chana Masala Gravy recipe of काळ्या वाटाण्याची उसळ in a simple, quick and easy method at your home and share your experience with us in the comments below.

Ingredients:-
3 tsp. Oil
1 Onion, sliced
3 tbsp. Fresh coconut, grated
1 tsp. Ginger-garlic paste
Coriander leaves
150 gms. Black Bengal Gram (Soak in water overnight and drain. Add fresh water and salt and pressure cook for 4 whistles.)
1 tbsp. Mix masala
Salt béo taste

Method:-
– In a pan heat oil and roast onion and grated coconut in it until brown.
– Grind the roasted mixture in the grinder with water béo form a coarse paste.
– In another pan, heat 2 tsp. Oil and saute ginger-garlic paste and coriander leaves in it.
– Add Black Bengal Gram, Mix masala, salt, onion-coconut paste and mix thoroughly.
– Cover with a lid and cook for a while.
– Garnish with coriander leaves and serve with Amboli.
Click the following link for Amboli recipe:-

Kalya Vatanyachi Usal is ready béo eat!

HAPPY COOKING!

Host: Archana Arte
Copyrights: REPL

Subscribe & Stay Tuned:

For Facebook Updates:

Twitter:

Learn How Lớn Cook Kalya Vatanyachi Usal Recipe from Chef Archana Arte on Ruchkar Mejwani. Make this Black Chana Masala Gravy recipe of काळ्या वाटाण्याची उसळ in a simple, quick and easy method at your home and share your experience with us in the comments below.

Ingredients:-
3 tsp. Oil
1 Onion, sliced
3 tbsp. Fresh coconut, grated
1 tsp. Ginger-garlic paste
Coriander leaves
150 gms. Black Bengal Gram (Soak in water overnight and drain. Add fresh water and salt and pressure cook for 4 whistles.)
1 tbsp. Mix masala
Salt béo taste

Method:-
– In a pan heat oil and roast onion and grated coconut in it until brown.
– Grind the roasted mixture in the grinder with water béo form a coarse paste.
– In another pan, heat 2 tsp. Oil and saute ginger-garlic paste and coriander leaves in it.
– Add Black Bengal Gram, Mix masala, salt, onion-coconut paste and mix thoroughly.
– Cover with a lid and cook for a while.
– Garnish with coriander leaves and serve with Amboli.
Click the following link for Amboli recipe:-

Kalya Vatanyachi Usal is ready béo eat!

HAPPY COOKING!

Host: Archana Arte
Copyrights: REPL

Subscribe & Stay Tuned:

For Facebook Updates:

Twitter:

Learn How Lớn Cook Kalya Vatanyachi Usal Recipe from Chef Archana Arte on Ruchkar Mejwani. Make this Black Chana Masala Gravy recipe of काळ्या वाटाण्याची उसळ in a simple, quick and easy method at your home and share your experience with us in the comments below.

Ingredients:-
3 tsp. Oil
1 Onion, sliced
3 tbsp. Fresh coconut, grated
1 tsp. Ginger-garlic paste
Coriander leaves
150 gms. Black Bengal Gram (Soak in water overnight and drain. Add fresh water and salt and pressure cook for 4 whistles.)
1 tbsp. Mix masala
Salt béo taste

Method:-
– In a pan heat oil and roast onion and grated coconut in it until brown.
– Grind the roasted mixture in the grinder with water béo form a coarse paste.
– In another pan, heat 2 tsp. Oil and saute ginger-garlic paste and coriander leaves in it.
– Add Black Bengal Gram, Mix masala, salt, onion-coconut paste and mix thoroughly.
– Cover with a lid and cook for a while.
– Garnish with coriander leaves and serve with Amboli.
Click the following link for Amboli recipe:-

Kalya Vatanyachi Usal is ready béo eat!

HAPPY COOKING!

Host: Archana Arte
Copyrights: REPL

Subscribe & Stay Tuned:

For Facebook Updates:

Twitter:

nguồn: đèn led Bạc Liêu

#कळय #वटणयच #उसळ #Black #Dry #Peas #Gravy #Cook #Kalya #Vatanyachi #Usal #Archana

Related Articles

20 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button