THAILAND

ควรรู้ ระยะร่น กฎหมายที่สำคัญ ก่อนสร้างบ้านใกล้ทางสาธารณะ

สำหรับใครที่กำลังจะสร้างบ้านของตัวเอง นอกจากจะมีบ้านที่ออกแบบโดยสถาปนิกแล้ว หรือวิศวกร คุณยังต้องยื่นขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล หรืออำเภอก่อน สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้คือการก่อสร้างต้องเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารด้วย โดยเฉพาะเกี่ยวกับ “ช่วงสั้น ๆ” แค่นั้นแหละ. ระยะย่นของบ้านคือเท่าไร? ติดตาม คชา ทำความรู้จักกันมากขึ้น

ระยะสั้นคืออะไร?

ระยะทางไปบ้านคือระยะทางที่วัดจากตำแหน่งบนถนนสาธารณะ จนถึงตัวอาคารที่มีทั้งวัดจากพื้นที่ถนนและวัดจุดกึ่งกลางถนนโดยร่นย่อของบ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ และอาคารสำนักงานจะแตกต่างกันตามประเภทอาคารและขนาดของถนนซึ่งต้องลดระยะทางให้สั้นลง พื้นที่ว่างจากถนนสู่อาคารโดยไม่สนใจขอบเขตของที่ดินที่จะสร้างอาคาร

ช่องว่างคือระยะทางที่วัดจากเส้นเขตที่ดิน ไปด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของอาคาร ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าทั้งอาคารเดี่ยวว่างและอาคารชุดที่เรียงติดกัน ช่องว่างระหว่างพื้นที่และระยะห่างของบ้านแตกต่างกัน

220912-เนื้อหา-ควรรู้-ย่นระยะ02แก้ไข

กฎหมายระยะสั้นที่ควรรู้

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร มีข้อบังคับเกี่ยวกับอาคารจากที่ว่างทางสาธารณะด้านหน้าหลังอาคารและระยะห่างจากพื้นที่ที่ดินข้างเคียงดังนี้

ระยะห่างจากถนนสาธารณะ

ขอบเขตถนนของถนนสาธารณะที่ครอบคลุมจากทางเท้าทั้งสองข้างและบริเวณผิวจราจรที่ต้องกำหนดความสั้นของอาคารจากความกว้างของช่องจราจรโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร และระยะห่างจากจุดศูนย์กลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร
 • ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร และระยะห่างจากจุดศูนย์กลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
 • ถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ระยะห่างของอาคารห่างจากที่ดิน 1/10 ของความกว้างของถนน
 • ถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป โดยมีระยะห่างจากพื้นที่ที่ดินอย่างน้อย 2 เมตร

ระยะห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะ

 • แหล่งน้ำที่มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร และห่างจากแนวที่ดินอย่างน้อย 3 เมตร
 • แหล่งน้ำที่มีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ระยะห่างของอาคารที่ถอยห่างจากแนวที่ดินอย่างน้อย 6 เมตร
 • ทะเล ทะเลสาบ หรือบ่อน้ำขนาดใหญ่ ระยะห่างของอาคารจากแนวที่ดินอย่างน้อย 12 เมตร

บันทึก: ทะเลมีเสบียงพิเศษมากกว่าแหล่งน้ำขนาดใหญ่โดยทั่วไป โดยแต่ละทะเล ก็จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป

 • ขนาดอาคารไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร อาคารสูงไม่เกิน 12 เมตร ระยะถอยอาคารจากแนวที่ดินอย่างน้อย 50 เมตร
 • อาคารขนาด 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ความสูงของอาคารไม่เกิน 23 เมตร ระยะรื้อถอนอาคารจากเขตที่ดินอย่างน้อย 200 เมตร

220912-เนื้อหา-ควรรู้-ย่นระยะ03

ระยะห่างจากแนวเขตแดนแผ่นดินของผู้อื่น

 • ความสูงของอาคารไม่เกิน 9 เมตร ที่ด้านข้างของอาคารที่ติดกับแนวเขตที่ดินของผู้อื่น มีช่อง ระยะถอยของอาคารจากเขตที่ดินอย่างน้อย 2 เมตร
 • อาคารสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ด้านข้างอาคารติดแนวเขตที่ดินบุคคลอื่น มีช่อง ระยะถอยของอาคารจากเขตที่ดินอย่างน้อย 3 เมตร
 • ความสูงของอาคารไม่เกิน 15 เมตร ที่ด้านข้างของอาคารที่ติดกับแนวเขตที่ดินของผู้อื่น ไม่เปิด ระยะถอยอาคารจากเขตที่ดินอย่างน้อย 0.5 เมตร แต่ถ้าเพื่อนบ้านลงนามยินยอมให้สร้างติดกับพื้นที่ที่ดินได้
 • ตึกสูง 15-23 เมตร ที่ด้านข้างของอาคารที่ติดกับแนวเขตที่ดินของผู้อื่น ไม่เปิด ระยะถอยของอาคารจากขอบเขตที่ดินอย่างน้อย 0.5 ม. ไม่ว่าเพื่อนบ้านจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม

บันทึก: ช่องเปิด หมายถึง ประตู หน้าต่าง รวมทั้งช่องแสง บล็อกแก้ว ช่องระบายอากาศ และระเบียง

Related Articles

ถดถอย พื้นที่ว่าง ถนน ตามประเภทอาคาร

เราขอพูดถึงอาคารสองประเภทคือ อาคารสูง คือ อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป และอาคารขนาดใหญ่พิเศษซึ่งเป็นอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นใดชั้นหนึ่งตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ความกว้างของที่ดินต้องมีความกว้างอย่างน้อย 12 เมตร
 • ต้องติดถนนสาธารณะกว้าง 10 เมตร เชื่อมกับถนนที่กว้างกว่า
 • ระยะห่างรอบอาคารจากพื้นที่ที่ดินอย่างน้อย 6 เมตร
 • จะต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัย
 • หากเป็นอาคารที่มีพื้นที่รวม 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องติดถนนสาธารณะที่มีความกว้าง 18 เมตร

คำศัพท์เกี่ยวกับช่องว่างที่ควรรู้

พื้นที่เปิดโล่งภายนอกอาคาร

 • กรณีที่อยู่อาศัย จะต้องมีพื้นที่นอกอาคาร ไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ชั้นกว้างที่สุด
 • กรณีที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10% ของพื้นที่ชั้นกว้างที่สุด

บันทึก: กรณีบ้านแถวหรือแบบบ้านแถวตามข้อ 34 และข้อ 41 ก็ไม่ต้องทำตามข้อ 33 อีก

กรณีบ้านแถวหรือบ้านแถว

 • หากอาคารไม่เกิน 3 ชั้น และไม่ติดถนนสาธารณะ ต้องมีช่องว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 6 เมตร
 • หากอาคารสูงเกิน 3 ชั้นและไม่ได้ตั้งอยู่ติดกับถนนสาธารณะ จะต้องมีพื้นที่ด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 12 เมตร
 • ต้องมีช่องว่างด้านหลังอาคารอย่างน้อย 3 เมตร
 • ทุกๆ 10 คูหาหรือความยาว 40 เมตร จะต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 4 เมตร และมีช่องว่างตลอดความลึกของที่ดิน

กรณีบ้านแถว

 • บ้านแถวต้องมีพื้นที่ด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 3 เมตร และด้านหลังอาคารอย่างน้อย 2 เมตร
 • ทุกๆ 10 คูหาหรือความยาว 40 เมตร จะต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 4 เมตร และมีช่องว่างตลอดความลึกของที่ดิน

เคสบ้านแฝด

 • ต้องมีช่องว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 3 เมตร
 • จะต้องมีที่ว่างด้านหลัง และด้านข้างอาคารอย่างน้อย 2 เมตร

220912-เนื้อหา-ควรรู้-ย่นระยะ04

ทำไมการวางแผนสร้างต้องมีระยะเวลาและพื้นที่ที่สั้นลง

1. เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย

กฎการย่อขนาดอาคารสำคัญมากเมื่อเกิดเพลิงไหม้เพราะระยะห่างจากถนน จะช่วยให้รถดับเพลิงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ง่ายขึ้น ระยะห่างของอาคารและพื้นที่ว่างรอบอาคาร ยังทำให้นักดับเพลิง สามารถดับไฟได้จากทุกด้าน ทั้งยังช่วยลดโอกาสที่ไฟจะลามไปยังอาคารใกล้เคียงอีกด้วย โดยเฉพาะผังบ้านแถวที่อยู่ติดกัน ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ

2. เพื่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

การย่อตัวของบ้าน อาคาร เลย์เอาต์ของแต่ละอาคาร ที่อยู่ไม่ชิดกันจนเกินไป จะช่วยป้องกันการแทรกแซงซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นเสียง แสง กลิ่น และความเป็นส่วนตัว รวมทั้งแมลงศัตรูพืช จะทำให้การเดินทางระหว่างอาคารยากขึ้น และมีช่องว่างระหว่างอาคาร อีกทั้งยังทำให้มีการระบายอากาศมากกว่าการสร้างอาคารโดยไม่คำนึงถึงพื้นที่

3. สำหรับการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร

เมื่อแบบแปลนอาคาร ระยะห่างของอาคาร และพื้นที่ของอาคาร มีเพียงพอต่อการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงอาคาร ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางนั่งร้าน ติดตั้งรางระบายน้ำ ฉาบปูน หรือทาสีบ้าน เพื่อให้การก่อสร้างอยู่ภายในพื้นที่ที่ดินของตนเองโดยไม่รบกวนหรือรุกล้ำพื้นที่ที่ดินข้างเคียง

ข้อมูลอ้างอิงจาก: terrabkk.com, ddproperty.com


Thông tin thêm

ควรรู้ ระยะร่น กฎหมายที่สำคัญ ก่อนสร้างบ้านใกล้ทางสาธารณะ
#ควรร #ระยะรน #กฎหมายทสำคญ #กอนสรางบานใกลทางสาธารณะ
[rule_3_plain] #ควรร #ระยะรน #กฎหมายทสำคญ #กอนสรางบานใกลทางสาธารณะ

สำหรับใครที่กำลังจะสร้างบ้านของตัวเอง นอกจากจะต้องมีแบบบ้านที่ออกแบบโดยสถาปนิก หรือวิศวกรแล้ว ยังต้องไปยื่นคำร้องของใบอนุญาตจาก อบต. เทศบาล หรือเขตเสียก่อน สิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้ คือ การก่อสร้าง ต้องถูกกฎหมายการควบคุมอาคารด้วย โดยเฉพาะเรื่อง “ระยะร่น” นั่นเอง แล้วระยะย่น ระย่นบ้าน คืออะไร? ตาม LEDBACLIEU ไปรู้จักกันดีกว่า

สารบัญ

ระยะร่น คืออะไร?กฎหมายระยะร่น ที่ควรรู้ระยะร่นจากถนนสาธารณะระยะร่นจากแหล่งน้ำสาธารณะระยะร่นจากแนวเขตที่ดินผู้อื่นระยะร่น ที่ว่าง ถนน ตามประเภทอาคารข้อกำหนดเกี่ยวกับ ที่เว้นว่าง ที่ควรรู้พื้นที่ว่างภายนอกอาคารกรณีห้องแถวหรือตึกแถวกรณีบ้านแถวที่ใช้อยู่อาศัยกรณีบ้านแฝดทำไมการวางผังตึก ต้องมีระยะร่น และที่เว้นว่าง1. เพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย2. เพื่อสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัย3. เพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร
ระยะร่น คืออะไร?
ระยะร่นบ้าน คือ ระยะห่าง ที่วัดจากตำแหน่งบนทางสาธารณะ จนถึงแนวอาคาร ซึ่งมีทั้งการวัดจากเขตถนน และวัดจุดกึ่งกลางถนน โดยระยะร่นบ้านเดี่ยว ตึกแถว และอาคารสำนักงาน ก็จะแตกต่างกันไป ตามประเภทอาคาร และขนาดของถนน ซึ่งระยะร่น จะต้องเป็นพื้นที่ว่างจากถนนจนถึงอาคาร โดยไม่สนใจแนวเขตที่ดินที่จะสร้างอาคารนั้น

ส่วนที่เว้นว่าง คือ ระยะห่างที่วัดจากแนวเขตที่ดิน จนถึงแนวอาคารทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง ซึ่งกฎหมายได้กำหนดที่เว้นว่างไว้ทั้งอาคารเดี่ยว และอาคารชุดที่เรียงติดกัน ดังนั้น ที่เว้นว่าง กับ ระยะร่นบ้าน จึงมีความแตกต่างกัน

กฎหมายระยะร่น ที่ควรรู้
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร มีข้อกำหนดการบังคับเกี่ยวกับ แนวร่นอาคารจากทางสาธารณะ ที่ว่างด้านหน้า ด้านหลังอาคาร และระยะห่างจากเขตที่ดินข้างเคียง ไว้ดังนี้
ระยะร่นจากถนนสาธารณะ
ขอบเขตทางของถนนสาธารณะ ครอบคลุมตั้งแต่ ทางเท้าทั้งสองฝั่ง และพื้นที่ผิวจราจร ซึ่งระยะร่นของอาคาร จะต้องพิจารณาจากความกว้างของเขตทาง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
ถนนสาธารณะความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 3 เมตร
ถนนสาธารณะความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 6 เมตร
ถนนสาธารณะความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 20 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากเขตที่ดิน 1 ใน 10 ของความกว้างถนน
ถนนสาธารณะความกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ระยะถอยร่นอาคารจากเขตที่ดิน อย่างน้อย 2 เมตร
ระยะร่นจากแหล่งน้ำสาธารณะ
แหล่งน้ำขนาดกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 3 เมตร
แหล่งน้ำขนาดกว้าง 10 เมตรขึ้นไป ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 6 เมตร
ทะเล ทะเลสาป หรือบึงน้ำใหญ่ ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 12 เมตร

หมายเหตุ: ทะเลจะมีข้อบัญญัติพิเศษมากกว่าแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั่วไป โดยทะเลแต่ละแห่ง จะมีข้อกำหนดแตกต่างกันไปด้วย

อาคารขนาดไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ความสูงอาคารไม่เกิน 12 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 50 เมตร
อาคารขนาด 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ความสูงอาคารไม่เกิน 23 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 200 เมตร
ระยะร่นจากแนวเขตที่ดินผู้อื่น
อาคารความสูงไม่เกิน 9 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น มีช่องเปิด ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 2 เมตร
อาคารความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น มีช่องเปิด ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 3 เมตร
อาคารความสูงไม่เกิน 15 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น ไม่มีช่องเปิด ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 0.5 เมตร แต่หากเพื่อนบ้านเซ็นยินยอม สามารถสร้างชิดเขตที่ดินได้
อาคารความสูง 15-23 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น ไม่มีช่องเปิด ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 0.5 เมตร ไม่ว่าเพื่อนบ้านจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

หมายเหตุ: ช่องเปิด หมายถึง ประตู หน้าต่าง รวมถึงช่องแสง บล็อคแก้ว ช่องลม และระเบียง

ระยะร่น ที่ว่าง ถนน ตามประเภทอาคาร
โดยขอกล่าวถึงอาคาร 2 ประเภท ได้แก่ อาคารสูง คือ อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ คือ อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นใดชั้นหนึ่ง ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
หน้ากว้างของที่ดินต้องกว้างอย่างน้อย 12 เมตรขึ้นไป
ต้องติดถนนสาธารณะที่ความกว้าง 10 เมตรที่เชื่อมไปสู่ถนนที่กว้างกว่า
ระยะร่นรอบอาคารจากเขตที่ดินอย่างน้อย 6 เมตร
ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัย
หากเป็นอาคารที่มีขนาดพื้นที่รวม 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีความกว้าง 18 เมตร
ข้อกำหนดเกี่ยวกับ ที่เว้นว่าง ที่ควรรู้
พื้นที่ว่างภายนอกอาคาร
กรณีที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างภายนอกอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ชั้นที่กว้างที่สุด
กรณีไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ชั้นที่กว้างที่สุด

หมายเหตุ: กรณีห้องแถวหรือการวางผังตึกแถวที่ทำตามข้อ 34 และข้อ 41 แล้วไม่ต้องทำตามข้อ 33 อีก

กรณีห้องแถวหรือตึกแถว
หากอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้นและไม่ได้ตั้งอยู่ติดกับถนนสาธารณะ ต้องมีที่เว้นว่างหน้าอาคาร อย่างน้อย 6 เมตร
หากอาคารสูงเกิน 3 ชั้นและไม่ได้ตั้งอยู่ติดกับถนนสาธารณะ ต้องมีที่เว้นว่างหน้าอาคาร อย่างน้อย 12 เมตร
ต้องมีที่เว้นว่างหลังอาคาร อย่างน้อย 3 เมตร
ทุก ๆ 10 คูหา หรือความยาว 40 เมตร ต้องมีที่เว้นว่าง อย่างน้อย 4 เมตร และเป็นช่องตลอดความลึกของที่ดิน
กรณีบ้านแถวที่ใช้อยู่อาศัย
บ้านแถว ต้องมีที่เว้นว่างด้านหน้าอาคาร อย่างน้อย 3 เมตร ด้านหลังอาคาร อย่างน้อย 2 เมตร
ทุก ๆ 10 คูหา หรือความยาว 40 เมตร ต้องมีที่เว้นว่าง อย่างน้อย 4 เมตร และเป็นช่องตลอดความลึกของที่ดิน
กรณีบ้านแฝด
ต้องมีที่เว้นว่างด้านหน้าอาคาร อย่างน้อย 3 เมตร
ต้องมีที่เว้นว่างด้านหลัง และด้านข้างอาคาร อย่างน้อย 2 เมตร
ทำไมการวางผังตึก ต้องมีระยะร่น และที่เว้นว่าง
1. เพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
กฎหมายระยะร่นอาคารนั้น มีความสำคัญมาก เมื่อเกิดอัคคีภัย เพราะระยะที่เว้นจากถนน จะช่วยให้ขับรถดับเพลิงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น ระยะร่นอาคาร และที่เว้นว่างรอบอาคาร ยังทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้จากรอบด้าน และยังลดโอกาสที่ไฟจะลุกลามไปยังอาคารที่อยู่ใกล้เคียงกันอีกด้วย โดยเฉพาะการวางผังตึกแถว ซึ่งอยู่ติดกัน ต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเป็นสำคัญ
2. เพื่อสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัย
ระยะร่นบ้าน อาคาร การวางผังตึกแต่ละหลัง ที่อยู่ไม่ติดกันจนเกินไป จะช่วยป้องกันการรบกวนกัน ระหว่างผู้ใช้ได้ส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเสียง แสง กลิ่น และความเป็นส่วนตัว รวมถึงสัตว์รบกวน ก็จะเดินทางระหว่างอาคารได้ยากขึ้น และการมีช่องว่างระหว่างอาคาร ยังช่วยทำให้อากาศถ่ายเทกว่าการสร้างอาคารโดยไม่คำนึงถึงที่เว้นว่าง
3. เพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร
เมื่อการวางผังตึก ระยะร่นอาคาร และที่เว้นว่างของอาคาร มีเพียงพอการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเดิมอาคาร สามารถทำได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางนั่งร้าน ติดตั้งรางระบายน้ำ การฉาบปูน หรือทาสีบ้าน เพื่อให้การก่อสร้างยังอยู่ในเขตที่ดินของตัวเอง โดยไม่รบกวน หรือรุกล้ำไปยังเขตที่ดินข้างเคียง
เป็นอย่างไรกันบ้างกับ ระยะร่น ที่เรานำมาฝากกัน จะเห็นได้ว่า กฎหมายระยะร่นอาคาร และที่เว้นว่าง เป็นสิ่งสำคัญที่ห้ามละเลย ไม่อย่างนั้น บ้าน หรืออาคารที่สร้าง หรือต่อเติม ก็จะผิดกฎหมาย เจ้าของบ้านอาจจะต้องเสียค่าปรับ บ้าน หรืออาคารนั้น ก็จะถูกรื้อถอน ดังนั้น สร้างให้ถูกกฎหมายตั้งแต่แรกจะดีกว่า
อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง:
การรีโนเวทบ้าน กฎหมายต่อเติมบ้าน ที่ไม่ควรมองข้าม!
กฎหมายรั้วบ้าน เรื่องน่ารู้ ก่อนสร้าง ต้องทำอย่างไร?
BOQ คืออะไร จำเป็นไหมในการก่อสร้างบ้าน?
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
LEDBACLIEU ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือช่างราคาถูก และอุปกรณ์เสริม สำหรับช่างมืออาชีพ ราคาที่คุณจับต้องได้ รับรองสินค้าคุณภาพ บริการหลังการขายที่ประทับใจอย่างแน่นอน!!
เลือกดูสินค้า สินค้าจาก LEDBACLIEU  คลิกเลย 👈🏻
อ้างอิงข้อมูลจาก: terrabkk.com, ddproperty.com
.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 0px;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 1.92%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 1.92%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}.fusion-body .fusion-flex-container.fusion-builder-row-1{ padding-top : 0px;margin-top : 0px;padding-right : 0px;padding-bottom : 0px;margin-bottom : 0px;padding-left : 0px;}

#ควรร #ระยะรน #กฎหมายทสำคญ #กอนสรางบานใกลทางสาธารณะ
[rule_2_plain] #ควรร #ระยะรน #กฎหมายทสำคญ #กอนสรางบานใกลทางสาธารณะ
[rule_2_plain] #ควรร #ระยะรน #กฎหมายทสำคญ #กอนสรางบานใกลทางสาธารณะ
[rule_3_plain]

#ควรร #ระยะรน #กฎหมายทสำคญ #กอนสรางบานใกลทางสาธารณะ

สำหรับใครที่กำลังจะสร้างบ้านของตัวเอง นอกจากจะต้องมีแบบบ้านที่ออกแบบโดยสถาปนิก หรือวิศวกรแล้ว ยังต้องไปยื่นคำร้องของใบอนุญาตจาก อบต. เทศบาล หรือเขตเสียก่อน สิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้ คือ การก่อสร้าง ต้องถูกกฎหมายการควบคุมอาคารด้วย โดยเฉพาะเรื่อง “ระยะร่น” นั่นเอง แล้วระยะย่น ระย่นบ้าน คืออะไร? ตาม LEDBACLIEU ไปรู้จักกันดีกว่า

สารบัญ

ระยะร่น คืออะไร?กฎหมายระยะร่น ที่ควรรู้ระยะร่นจากถนนสาธารณะระยะร่นจากแหล่งน้ำสาธารณะระยะร่นจากแนวเขตที่ดินผู้อื่นระยะร่น ที่ว่าง ถนน ตามประเภทอาคารข้อกำหนดเกี่ยวกับ ที่เว้นว่าง ที่ควรรู้พื้นที่ว่างภายนอกอาคารกรณีห้องแถวหรือตึกแถวกรณีบ้านแถวที่ใช้อยู่อาศัยกรณีบ้านแฝดทำไมการวางผังตึก ต้องมีระยะร่น และที่เว้นว่าง1. เพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย2. เพื่อสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัย3. เพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร
ระยะร่น คืออะไร?
ระยะร่นบ้าน คือ ระยะห่าง ที่วัดจากตำแหน่งบนทางสาธารณะ จนถึงแนวอาคาร ซึ่งมีทั้งการวัดจากเขตถนน และวัดจุดกึ่งกลางถนน โดยระยะร่นบ้านเดี่ยว ตึกแถว และอาคารสำนักงาน ก็จะแตกต่างกันไป ตามประเภทอาคาร และขนาดของถนน ซึ่งระยะร่น จะต้องเป็นพื้นที่ว่างจากถนนจนถึงอาคาร โดยไม่สนใจแนวเขตที่ดินที่จะสร้างอาคารนั้น

ส่วนที่เว้นว่าง คือ ระยะห่างที่วัดจากแนวเขตที่ดิน จนถึงแนวอาคารทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง ซึ่งกฎหมายได้กำหนดที่เว้นว่างไว้ทั้งอาคารเดี่ยว และอาคารชุดที่เรียงติดกัน ดังนั้น ที่เว้นว่าง กับ ระยะร่นบ้าน จึงมีความแตกต่างกัน

กฎหมายระยะร่น ที่ควรรู้
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร มีข้อกำหนดการบังคับเกี่ยวกับ แนวร่นอาคารจากทางสาธารณะ ที่ว่างด้านหน้า ด้านหลังอาคาร และระยะห่างจากเขตที่ดินข้างเคียง ไว้ดังนี้
ระยะร่นจากถนนสาธารณะ
ขอบเขตทางของถนนสาธารณะ ครอบคลุมตั้งแต่ ทางเท้าทั้งสองฝั่ง และพื้นที่ผิวจราจร ซึ่งระยะร่นของอาคาร จะต้องพิจารณาจากความกว้างของเขตทาง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
ถนนสาธารณะความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 3 เมตร
ถนนสาธารณะความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 6 เมตร
ถนนสาธารณะความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 20 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากเขตที่ดิน 1 ใน 10 ของความกว้างถนน
ถนนสาธารณะความกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ระยะถอยร่นอาคารจากเขตที่ดิน อย่างน้อย 2 เมตร
ระยะร่นจากแหล่งน้ำสาธารณะ
แหล่งน้ำขนาดกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 3 เมตร
แหล่งน้ำขนาดกว้าง 10 เมตรขึ้นไป ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 6 เมตร
ทะเล ทะเลสาป หรือบึงน้ำใหญ่ ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 12 เมตร

หมายเหตุ: ทะเลจะมีข้อบัญญัติพิเศษมากกว่าแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั่วไป โดยทะเลแต่ละแห่ง จะมีข้อกำหนดแตกต่างกันไปด้วย

อาคารขนาดไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ความสูงอาคารไม่เกิน 12 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 50 เมตร
อาคารขนาด 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ความสูงอาคารไม่เกิน 23 เมตร ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 200 เมตร
ระยะร่นจากแนวเขตที่ดินผู้อื่น
อาคารความสูงไม่เกิน 9 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น มีช่องเปิด ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 2 เมตร
อาคารความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น มีช่องเปิด ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 3 เมตร
อาคารความสูงไม่เกิน 15 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น ไม่มีช่องเปิด ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 0.5 เมตร แต่หากเพื่อนบ้านเซ็นยินยอม สามารถสร้างชิดเขตที่ดินได้
อาคารความสูง 15-23 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น ไม่มีช่องเปิด ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 0.5 เมตร ไม่ว่าเพื่อนบ้านจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

หมายเหตุ: ช่องเปิด หมายถึง ประตู หน้าต่าง รวมถึงช่องแสง บล็อคแก้ว ช่องลม และระเบียง

ระยะร่น ที่ว่าง ถนน ตามประเภทอาคาร
โดยขอกล่าวถึงอาคาร 2 ประเภท ได้แก่ อาคารสูง คือ อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ คือ อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นใดชั้นหนึ่ง ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
หน้ากว้างของที่ดินต้องกว้างอย่างน้อย 12 เมตรขึ้นไป
ต้องติดถนนสาธารณะที่ความกว้าง 10 เมตรที่เชื่อมไปสู่ถนนที่กว้างกว่า
ระยะร่นรอบอาคารจากเขตที่ดินอย่างน้อย 6 เมตร
ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัย
หากเป็นอาคารที่มีขนาดพื้นที่รวม 30,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีความกว้าง 18 เมตร
ข้อกำหนดเกี่ยวกับ ที่เว้นว่าง ที่ควรรู้
พื้นที่ว่างภายนอกอาคาร
กรณีที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างภายนอกอาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ชั้นที่กว้างที่สุด
กรณีไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ชั้นที่กว้างที่สุด

หมายเหตุ: กรณีห้องแถวหรือการวางผังตึกแถวที่ทำตามข้อ 34 และข้อ 41 แล้วไม่ต้องทำตามข้อ 33 อีก

กรณีห้องแถวหรือตึกแถว
หากอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้นและไม่ได้ตั้งอยู่ติดกับถนนสาธารณะ ต้องมีที่เว้นว่างหน้าอาคาร อย่างน้อย 6 เมตร
หากอาคารสูงเกิน 3 ชั้นและไม่ได้ตั้งอยู่ติดกับถนนสาธารณะ ต้องมีที่เว้นว่างหน้าอาคาร อย่างน้อย 12 เมตร
ต้องมีที่เว้นว่างหลังอาคาร อย่างน้อย 3 เมตร
ทุก ๆ 10 คูหา หรือความยาว 40 เมตร ต้องมีที่เว้นว่าง อย่างน้อย 4 เมตร และเป็นช่องตลอดความลึกของที่ดิน
กรณีบ้านแถวที่ใช้อยู่อาศัย
บ้านแถว ต้องมีที่เว้นว่างด้านหน้าอาคาร อย่างน้อย 3 เมตร ด้านหลังอาคาร อย่างน้อย 2 เมตร
ทุก ๆ 10 คูหา หรือความยาว 40 เมตร ต้องมีที่เว้นว่าง อย่างน้อย 4 เมตร และเป็นช่องตลอดความลึกของที่ดิน
กรณีบ้านแฝด
ต้องมีที่เว้นว่างด้านหน้าอาคาร อย่างน้อย 3 เมตร
ต้องมีที่เว้นว่างด้านหลัง และด้านข้างอาคาร อย่างน้อย 2 เมตร
ทำไมการวางผังตึก ต้องมีระยะร่น และที่เว้นว่าง
1. เพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
กฎหมายระยะร่นอาคารนั้น มีความสำคัญมาก เมื่อเกิดอัคคีภัย เพราะระยะที่เว้นจากถนน จะช่วยให้ขับรถดับเพลิงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น ระยะร่นอาคาร และที่เว้นว่างรอบอาคาร ยังทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สามารถดับเพลิงได้จากรอบด้าน และยังลดโอกาสที่ไฟจะลุกลามไปยังอาคารที่อยู่ใกล้เคียงกันอีกด้วย โดยเฉพาะการวางผังตึกแถว ซึ่งอยู่ติดกัน ต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเป็นสำคัญ
2. เพื่อสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัย
ระยะร่นบ้าน อาคาร การวางผังตึกแต่ละหลัง ที่อยู่ไม่ติดกันจนเกินไป จะช่วยป้องกันการรบกวนกัน ระหว่างผู้ใช้ได้ส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเสียง แสง กลิ่น และความเป็นส่วนตัว รวมถึงสัตว์รบกวน ก็จะเดินทางระหว่างอาคารได้ยากขึ้น และการมีช่องว่างระหว่างอาคาร ยังช่วยทำให้อากาศถ่ายเทกว่าการสร้างอาคารโดยไม่คำนึงถึงที่เว้นว่าง
3. เพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร
เมื่อการวางผังตึก ระยะร่นอาคาร และที่เว้นว่างของอาคาร มีเพียงพอการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเดิมอาคาร สามารถทำได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางนั่งร้าน ติดตั้งรางระบายน้ำ การฉาบปูน หรือทาสีบ้าน เพื่อให้การก่อสร้างยังอยู่ในเขตที่ดินของตัวเอง โดยไม่รบกวน หรือรุกล้ำไปยังเขตที่ดินข้างเคียง
เป็นอย่างไรกันบ้างกับ ระยะร่น ที่เรานำมาฝากกัน จะเห็นได้ว่า กฎหมายระยะร่นอาคาร และที่เว้นว่าง เป็นสิ่งสำคัญที่ห้ามละเลย ไม่อย่างนั้น บ้าน หรืออาคารที่สร้าง หรือต่อเติม ก็จะผิดกฎหมาย เจ้าของบ้านอาจจะต้องเสียค่าปรับ บ้าน หรืออาคารนั้น ก็จะถูกรื้อถอน ดังนั้น สร้างให้ถูกกฎหมายตั้งแต่แรกจะดีกว่า
อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง:
การรีโนเวทบ้าน กฎหมายต่อเติมบ้าน ที่ไม่ควรมองข้าม!
กฎหมายรั้วบ้าน เรื่องน่ารู้ ก่อนสร้าง ต้องทำอย่างไร?
BOQ คืออะไร จำเป็นไหมในการก่อสร้างบ้าน?
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
LEDBACLIEU ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือช่างราคาถูก และอุปกรณ์เสริม สำหรับช่างมืออาชีพ ราคาที่คุณจับต้องได้ รับรองสินค้าคุณภาพ บริการหลังการขายที่ประทับใจอย่างแน่นอน!!
เลือกดูสินค้า สินค้าจาก LEDBACLIEU  คลิกเลย 👈🏻
อ้างอิงข้อมูลจาก: terrabkk.com, ddproperty.com
.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;margin-top : 0px;margin-bottom : 0px;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 1.92%;padding-bottom : 0px !important;padding-left : 0px !important;margin-left : 1.92%;}@media only screen and (max-width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-column-0{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-0 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}.fusion-body .fusion-flex-container.fusion-builder-row-1{ padding-top : 0px;margin-top : 0px;padding-right : 0px;padding-bottom : 0px;margin-bottom : 0px;padding-left : 0px;}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button