Video hướng dẫn bổ ích

오토닉스 : 다채널 모듈형 고기능 온도조절기 TMH 시리즈

Xin mời các bạn Hãy cùng xem Video. “Autonics
Autonics Corporation – 오토닉스 : 다채널 모듈형 고기능 온도조절기 TMH 시리즈
“Sưu tầm bởi Đèn LED Bạc Liêu từ nhiều nguồn không giống nhau tác giả trên internet Autonics Corporation Có lượt xem cao trên các nền móng mạng xã hội.

video tham khảo Autonics
Autonics Corporation – 오토닉스 : 다채널 모듈형 고기능 온도조절기 TMH 시리즈

Để biết thêm thông tin về Autonics
Autonics Corporation – 오토닉스 : 다채널 모듈형 고기능 온도조절기 TMH 시리즈

[공통] • 본체/베이스부 분리 구조로 간단한 유지 보수
• 확장용 커넥터를 통해 모듈간 개별 전원 및 통신 배선 불필요(최대 32대)
• PC로 파라미터 설정 가능(USB 및 RS485 통신) : 디바이스 통합관리 프로그램 (DAQMaster) 무상 제공
※ 통신 컨버터 별매: SCM-US(USB/Serial 컨버터), EXT-US(컨버터 케이블), SCM-38I(RS232C/RS485 컨버터), SCM-US48I(USB/RS485 컨버터)

[TMH2/4 시리즈 (제어 모듈)] • 제품 한 대로 멀티 채널(2채널/4채널)의 입ㆍ출력 제어 가능
: TMH2/4 연결 시, 최대 32대(2채널: 64채널/4채널: 128채널)까지 확장 가능
• 50ms의 고속 샘플링 및 ±0.3% 측정 정도 실현
• 가열/냉각 동시 제어 및 자동/수동 제어 가능
• 전류출력 또는 SSR 구동출력 선택 기능
• 입력 채널 간, 절연구조 설계 (내전압 1,000VAC)
• CT입력 단자 제공으로 부하의 전류 측정 가능 (※CT 별매: CSTC-E80LN, CSTC-E200LN, CSTS-E80PP)
• 멀티 입력/멀티 레인지

[TMHA (아날로그 입력, 전송 출력 옵션 모듈)] • 4채널, 멀티 입력/멀티 레인지/전송 출력(DC0-20mA 또는 4-20mA) 지원
• 입력 채널 간, 절연구조 설계 (내전압 1,000VAC)
• 50ms의 고속 샘플링 및 ±0.3% 측정 정도 실현

[TMHE (디지털 입력/경보 출력 옵션 모듈)] • 디지털 입력(8개)/경보 출력(8개) 지원

[TMHCT (CT 입력 옵션 모듈)] • CT입력(8개) 지원
• CT입력 상태 표시등

[TMHC (통신 옵션 모듈)] • TMH2/4(제어 모듈) 및 TMHA/E/CT(옵션 모듈)을 연결하여 상위 기기(PC, PLC 등)와 연결 확장(최대 16개)
• 모듈당 최대 32대(최대 1,024채널) 제어/옵션 모듈 연결 가능
• RS422 또는 RS485 통신 지원

Tìm thêm các bài viết liên can về từ khóa. Autonics
Autonics Corporation

Dưới đây là kết quả kiếm tìm cho các từ khóa. “Autonics
Autonics Corporation
“từ trang Wikipedia TH được kiếm tìm nhiều nhất trên Google

Xem thêm các bài viết cụ thể.

Hình ảnh của Autonics
Autonics Corporation

Autonics
Autonics Corporation
Autonics
Autonics Corporation

Nguồn video 오토닉스 : 다채널 모듈형 고기능 온도조절기 TMH 시리즈

https://www.youtube.com/watch?v=rxfbL1KjJE8

Xem thêm thêm về 오토닉스 : 다채널 모듈형 고기능 온도조절기 TMH 시리즈

 • Tác giả: Autonics Corporation
 • Lượt kiếm tìm : 2408
 • Xếp hạng: 5.00
 • Lượt like: 8
 • lượt ko thích:
 • Liên can: Autonics,sensors,controllers,automation,제품,오토닉스,센서,컨트롤러,자동화,공정,라인,제조,산업,공장,시설,설비
 • các key: Autonics
  Autonics Corporation
 • Miêu tả: [공통] • 본체/베이스부 분리 구조로 간단한 유지 보수
  • 확장용 커넥터를 통해 모듈간 개별 전원 및 통신 배선 불필요(최대 32대)
  • PC로 파라미터 설정 가능(USB 및 RS485 통신) : 디바이스 통합관리 프로그램 (DAQMaster) 무상 제공
  ※ 통신 컨버터 별매: SCM-US(USB/Serial 컨버터), EXT-US(컨버터 케이블), SCM-38I(RS232C/RS485 컨버터), SCM-US48I(USB/RS485 컨버터)

  [TMH2/4 시리즈 (제어 모듈)] • 제품 한 대로 멀티 채널(2채널/4채널)의 입ㆍ출력 제어 가능
  : TMH2/4 연결 시, 최대 32대(2채널: 64채널/4채널: 128채널)까지 확장 가능
  • 50ms의 고속 샘플링 및 ±0.3% 측정 정도 실현
  • 가열/냉각 동시 제어 및 자동/수동 제어 가능
  • 전류출력 또는 SSR 구동출력 선택 기능
  • 입력 채널 간, 절연구조 설계 (내전압 1,000VAC)
  • CT입력 단자 제공으로 부하의 전류 측정 가능 (※CT 별매: CSTC-E80LN, CSTC-E200LN, CSTS-E80PP)
  • 멀티 입력/멀티 레인지

  [TMHA (아날로그 입력, 전송 출력 옵션 모듈)] • 4채널, 멀티 입력/멀티 레인지/전송 출력(DC0-20mA 또는 4-20mA) 지원
  • 입력 채널 간, 절연구조 설계 (내전압 1,000VAC)
  • 50ms의 고속 샘플링 및 ±0.3% 측정 정도 실현

  [TMHE (디지털 입력/경보 출력 옵션 모듈)] • 디지털 입력(8개)/경보 출력(8개) 지원

  [TMHCT (CT 입력 옵션 모듈)] • CT입력(8개) 지원
  • CT입력 상태 표시등

  [TMHC (통신 옵션 모듈)] • TMH2/4(제어 모듈) 및 TMHA/E/CT(옵션 모듈)을 연결하여 상위 기기(PC, PLC 등)와 연결 확장(최대 16개)
  • 모듈당 최대 32대(최대 1,024채널) 제어/옵션 모듈 연결 가능
  • RS422 또는 RS485 통신 지원
[공통] • 본체/베이스부 분리 구조로 간단한 유지 보수
• 확장용 커넥터를 통해 모듈간 개별 전원 및 통신 배선 불필요(최대 32대)
• PC로 파라미터 설정 가능(USB 및 RS485 통신) : 디바이스 통합관리 프로그램 (DAQMaster) 무상 제공
※ 통신 컨버터 별매: SCM-US(USB/Serial 컨버터), EXT-US(컨버터 케이블), SCM-38I(RS232C/RS485 컨버터), SCM-US48I(USB/RS485 컨버터)

[TMH2/4 시리즈 (제어 모듈)] • 제품 한 대로 멀티 채널(2채널/4채널)의 입ㆍ출력 제어 가능
: TMH2/4 연결 시, 최대 32대(2채널: 64채널/4채널: 128채널)까지 확장 가능
• 50ms의 고속 샘플링 및 ±0.3% 측정 정도 실현
• 가열/냉각 동시 제어 및 자동/수동 제어 가능
• 전류출력 또는 SSR 구동출력 선택 기능
• 입력 채널 간, 절연구조 설계 (내전압 1,000VAC)
• CT입력 단자 제공으로 부하의 전류 측정 가능 (※CT 별매: CSTC-E80LN, CSTC-E200LN, CSTS-E80PP)
• 멀티 입력/멀티 레인지

[TMHA (아날로그 입력, 전송 출력 옵션 모듈)] • 4채널, 멀티 입력/멀티 레인지/전송 출력(DC0-20mA 또는 4-20mA) 지원
• 입력 채널 간, 절연구조 설계 (내전압 1,000VAC)
• 50ms의 고속 샘플링 및 ±0.3% 측정 정도 실현

[TMHE (디지털 입력/경보 출력 옵션 모듈)] • 디지털 입력(8개)/경보 출력(8개) 지원

[TMHCT (CT 입력 옵션 모듈)] • CT입력(8개) 지원
• CT입력 상태 표시등

[TMHC (통신 옵션 모듈)] • TMH2/4(제어 모듈) 및 TMHA/E/CT(옵션 모듈)을 연결하여 상위 기기(PC, PLC 등)와 연결 확장(최대 16개)
• 모듈당 최대 32대(최대 1,024채널) 제어/옵션 모듈 연결 가능
• RS422 또는 RS485 통신 지원

[공통] • 본체/베이스부 분리 구조로 간단한 유지 보수
• 확장용 커넥터를 통해 모듈간 개별 전원 및 통신 배선 불필요(최대 32대)
• PC로 파라미터 설정 가능(USB 및 RS485 통신) : 디바이스 통합관리 프로그램 (DAQMaster) 무상 제공
※ 통신 컨버터 별매: SCM-US(USB/Serial 컨버터), EXT-US(컨버터 케이블), SCM-38I(RS232C/RS485 컨버터), SCM-US48I(USB/RS485 컨버터)

[TMH2/4 시리즈 (제어 모듈)] • 제품 한 대로 멀티 채널(2채널/4채널)의 입ㆍ출력 제어 가능
: TMH2/4 연결 시, 최대 32대(2채널: 64채널/4채널: 128채널)까지 확장 가능
• 50ms의 고속 샘플링 및 ±0.3% 측정 정도 실현
• 가열/냉각 동시 제어 및 자동/수동 제어 가능
• 전류출력 또는 SSR 구동출력 선택 기능
• 입력 채널 간, 절연구조 설계 (내전압 1,000VAC)
• CT입력 단자 제공으로 부하의 전류 측정 가능 (※CT 별매: CSTC-E80LN, CSTC-E200LN, CSTS-E80PP)
• 멀티 입력/멀티 레인지

[TMHA (아날로그 입력, 전송 출력 옵션 모듈)] • 4채널, 멀티 입력/멀티 레인지/전송 출력(DC0-20mA 또는 4-20mA) 지원
• 입력 채널 간, 절연구조 설계 (내전압 1,000VAC)
• 50ms의 고속 샘플링 및 ±0.3% 측정 정도 실현

[TMHE (디지털 입력/경보 출력 옵션 모듈)] • 디지털 입력(8개)/경보 출력(8개) 지원

[TMHCT (CT 입력 옵션 모듈)] • CT입력(8개) 지원
• CT입력 상태 표시등

[TMHC (통신 옵션 모듈)] • TMH2/4(제어 모듈) 및 TMHA/E/CT(옵션 모듈)을 연결하여 상위 기기(PC, PLC 등)와 연결 확장(최대 16개)
• 모듈당 최대 32대(최대 1,024채널) 제어/옵션 모듈 연결 가능
• RS422 또는 RS485 통신 지원

[공통] • 본체/베이스부 분리 구조로 간단한 유지 보수
• 확장용 커넥터를 통해 모듈간 개별 전원 및 통신 배선 불필요(최대 32대)
• PC로 파라미터 설정 가능(USB 및 RS485 통신) : 디바이스 통합관리 프로그램 (DAQMaster) 무상 제공
※ 통신 컨버터 별매: SCM-US(USB/Serial 컨버터), EXT-US(컨버터 케이블), SCM-38I(RS232C/RS485 컨버터), SCM-US48I(USB/RS485 컨버터)

[TMH2/4 시리즈 (제어 모듈)] • 제품 한 대로 멀티 채널(2채널/4채널)의 입ㆍ출력 제어 가능
: TMH2/4 연결 시, 최대 32대(2채널: 64채널/4채널: 128채널)까지 확장 가능
• 50ms의 고속 샘플링 및 ±0.3% 측정 정도 실현
• 가열/냉각 동시 제어 및 자동/수동 제어 가능
• 전류출력 또는 SSR 구동출력 선택 기능
• 입력 채널 간, 절연구조 설계 (내전압 1,000VAC)
• CT입력 단자 제공으로 부하의 전류 측정 가능 (※CT 별매: CSTC-E80LN, CSTC-E200LN, CSTS-E80PP)
• 멀티 입력/멀티 레인지

[TMHA (아날로그 입력, 전송 출력 옵션 모듈)] • 4채널, 멀티 입력/멀티 레인지/전송 출력(DC0-20mA 또는 4-20mA) 지원
• 입력 채널 간, 절연구조 설계 (내전압 1,000VAC)
• 50ms의 고속 샘플링 및 ±0.3% 측정 정도 실현

[TMHE (디지털 입력/경보 출력 옵션 모듈)] • 디지털 입력(8개)/경보 출력(8개) 지원

[TMHCT (CT 입력 옵션 모듈)] • CT입력(8개) 지원
• CT입력 상태 표시등

[TMHC (통신 옵션 모듈)] • TMH2/4(제어 모듈) 및 TMHA/E/CT(옵션 모듈)을 연결하여 상위 기기(PC, PLC 등)와 연결 확장(최대 16개)
• 모듈당 최대 32대(최대 1,024채널) 제어/옵션 모듈 연결 가능
• RS422 또는 RS485 통신 지원

nguồn: đèn led Bạc Liêu

#오토닉스 #다채널 #모듈형 #고기능 #온도조절기 #TMH #시리즈

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button