Video hướng dẫn bổ ích

오토닉스 : 원주형 포토센서 BRQ 시리즈

Xin mời các bạn Hãy cùng xem Video. “Autonics
Autonics Corporation – 오토닉스 : 원주형 포토센서 BRQ 시리즈
“Sưu tầm bởi Đèn LED Bạc Liêu từ nhiều nguồn không giống nhau tác giả trên internet Autonics Corporation Có lượt xem cao trên các nền móng mạng xã hội.

video tham khảo Autonics
Autonics Corporation – 오토닉스 : 원주형 포토센서 BRQ 시리즈

Để biết thêm thông tin về Autonics
Autonics Corporation – 오토닉스 : 원주형 포토센서 BRQ 시리즈

Ø18mm 원주형 포토센서 BRQ 시리즈는 전면, 측면 검출형 모델과 플라스틱, 메탈(Ni 도금 황동), SUS316L 재질의 모델을 지원합니다.
☞자세한 제품정보: www.autonics.com/

제품 특징 ———————————
[공통] • 우수한 내노이즈 특성 및 외란광 영향 최소화 실현
• 전원 역접속 보호회로, 출력 역접속 보호회로, 출력 단락 과전류 보호회로 내장
• 상호 간섭 방지 기능 (투과형 제외)
• 감도조정 볼륨 내장
• 컨트롤선에 의한 Light ON/Dark ON 동작모드 선택

[전면 검출형 : BRQT, BRQM, BRQP] • 다양한 재질 : 플라스틱, 메탈(Ni 도금 황동), SUS316L
• 장거리(30m) 검출(투과형)
• 외형사이즈
– BRQT, BRQM : Standard
– BRQP : Standard, Short body
• 보호구조
– BRQT : IP67(IEC 규격), IP69K(DIN 규격)
– BRQM, BRQP : IP67(IEC 규격)

[측면 검출형 : BRQPS] • 보호구조 : IP67 (IEC 규격)
———————————————————–

제품에 대한 문의 또는 더 많은 제품을 알아보고 싶다면 클릭하세요.
www.autonics.com/

Tìm thêm các bài viết liên can về từ khóa. Autonics
Autonics Corporation

Dưới đây là kết quả kiếm tìm cho các từ khóa. “Autonics
Autonics Corporation
“từ trang Wikipedia TH được kiếm tìm nhiều nhất trên Google

Xem thêm các bài viết cụ thể.

Hình ảnh của Autonics
Autonics Corporation

Autonics
Autonics Corporation
Autonics
Autonics Corporation

Nguồn video 오토닉스 : 원주형 포토센서 BRQ 시리즈

https://www.youtube.com/watch?v=z8v_8dfZ4QQ

Xem thêm thêm về 오토닉스 : 원주형 포토센서 BRQ 시리즈

 • Tác giả: Autonics Corporation
 • Lượt kiếm tìm : 3112
 • Xếp hạng: 5.00
 • Lượt like: 4
 • lượt ko thích:
 • Liên can: Autonics,sensors,controllers,automation,제품,오토닉스,센서,컨트롤러,자동화,공정,라인,제조,산업,공장,시설,설비
 • các key: Autonics
  Autonics Corporation
 • Miêu tả: Ø18mm 원주형 포토센서 BRQ 시리즈는 전면, 측면 검출형 모델과 플라스틱, 메탈(Ni 도금 황동), SUS316L 재질의 모델을 지원합니다.
  ☞자세한 제품정보: www.autonics.com/

  제품 특징 ———————————
  [공통] • 우수한 내노이즈 특성 및 외란광 영향 최소화 실현
  • 전원 역접속 보호회로, 출력 역접속 보호회로, 출력 단락 과전류 보호회로 내장
  • 상호 간섭 방지 기능 (투과형 제외)
  • 감도조정 볼륨 내장
  • 컨트롤선에 의한 Light ON/Dark ON 동작모드 선택

  [전면 검출형 : BRQT, BRQM, BRQP] • 다양한 재질 : 플라스틱, 메탈(Ni 도금 황동), SUS316L
  • 장거리(30m) 검출(투과형)
  • 외형사이즈
  – BRQT, BRQM : Standard
  – BRQP : Standard, Short body
  • 보호구조
  – BRQT : IP67(IEC 규격), IP69K(DIN 규격)
  – BRQM, BRQP : IP67(IEC 규격)

  [측면 검출형 : BRQPS] • 보호구조 : IP67 (IEC 규격)
  ———————————————————–

  제품에 대한 문의 또는 더 많은 제품을 알아보고 싶다면 클릭하세요.
  www.autonics.com/

Ø18mm 원주형 포토센서 BRQ 시리즈는 전면, 측면 검출형 모델과 플라스틱, 메탈(Ni 도금 황동), SUS316L 재질의 모델을 지원합니다.
☞자세한 제품정보: www.autonics.com/

제품 특징 ———————————
[공통] • 우수한 내노이즈 특성 및 외란광 영향 최소화 실현
• 전원 역접속 보호회로, 출력 역접속 보호회로, 출력 단락 과전류 보호회로 내장
• 상호 간섭 방지 기능 (투과형 제외)
• 감도조정 볼륨 내장
• 컨트롤선에 의한 Light ON/Dark ON 동작모드 선택

[전면 검출형 : BRQT, BRQM, BRQP] • 다양한 재질 : 플라스틱, 메탈(Ni 도금 황동), SUS316L
• 장거리(30m) 검출(투과형)
• 외형사이즈
– BRQT, BRQM : Standard
– BRQP : Standard, Short body
• 보호구조
– BRQT : IP67(IEC 규격), IP69K(DIN 규격)
– BRQM, BRQP : IP67(IEC 규격)

[측면 검출형 : BRQPS] • 보호구조 : IP67 (IEC 규격)
———————————————————–

제품에 대한 문의 또는 더 많은 제품을 알아보고 싶다면 클릭하세요.
www.autonics.com/

Ø18mm 원주형 포토센서 BRQ 시리즈는 전면, 측면 검출형 모델과 플라스틱, 메탈(Ni 도금 황동), SUS316L 재질의 모델을 지원합니다.
☞자세한 제품정보: www.autonics.com/

제품 특징 ———————————
[공통] • 우수한 내노이즈 특성 및 외란광 영향 최소화 실현
• 전원 역접속 보호회로, 출력 역접속 보호회로, 출력 단락 과전류 보호회로 내장
• 상호 간섭 방지 기능 (투과형 제외)
• 감도조정 볼륨 내장
• 컨트롤선에 의한 Light ON/Dark ON 동작모드 선택

[전면 검출형 : BRQT, BRQM, BRQP] • 다양한 재질 : 플라스틱, 메탈(Ni 도금 황동), SUS316L
• 장거리(30m) 검출(투과형)
• 외형사이즈
– BRQT, BRQM : Standard
– BRQP : Standard, Short body
• 보호구조
– BRQT : IP67(IEC 규격), IP69K(DIN 규격)
– BRQM, BRQP : IP67(IEC 규격)

[측면 검출형 : BRQPS] • 보호구조 : IP67 (IEC 규격)
———————————————————–

제품에 대한 문의 또는 더 많은 제품을 알아보고 싶다면 클릭하세요.
www.autonics.com/

Ø18mm 원주형 포토센서 BRQ 시리즈는 전면, 측면 검출형 모델과 플라스틱, 메탈(Ni 도금 황동), SUS316L 재질의 모델을 지원합니다.
☞자세한 제품정보: www.autonics.com/

제품 특징 ———————————
[공통] • 우수한 내노이즈 특성 및 외란광 영향 최소화 실현
• 전원 역접속 보호회로, 출력 역접속 보호회로, 출력 단락 과전류 보호회로 내장
• 상호 간섭 방지 기능 (투과형 제외)
• 감도조정 볼륨 내장
• 컨트롤선에 의한 Light ON/Dark ON 동작모드 선택

[전면 검출형 : BRQT, BRQM, BRQP] • 다양한 재질 : 플라스틱, 메탈(Ni 도금 황동), SUS316L
• 장거리(30m) 검출(투과형)
• 외형사이즈
– BRQT, BRQM : Standard
– BRQP : Standard, Short body
• 보호구조
– BRQT : IP67(IEC 규격), IP69K(DIN 규격)
– BRQM, BRQP : IP67(IEC 규격)

[측면 검출형 : BRQPS] • 보호구조 : IP67 (IEC 규격)
———————————————————–

제품에 대한 문의 또는 더 많은 제품을 알아보고 싶다면 클릭하세요.
www.autonics.com/

nguồn: đèn led Bạc Liêu

#오토닉스 #원주형 #포토센서 #BRQ #시리즈

Related Articles

2 Comments

 1. 다 좋습니다. 그런데, 이걸 사용하는 방법 이왕에 올려주시면 좋겠습니다.
  예를 들어 PLC에 어떻게 연결하고 래더도를 어떻게 작성하는지…… 사용설명서를 너무 안일하게 구태의연하게 만드는것 같습니다. 혁신을 좀 하세요.
  사용자가 알아서 하라고요? 그런 무책임한 말씀 하지 마시고……. 적어도 차량사용설명서 정도는 상세하게 만들어야지, 아니면 웹페이지에 좀 올리시던지……
  사실 이것도 한 번 만들어 놓으면 있는 그래픽에 선만 1~2개 연결해서 추가하면 되는데…… 설마 plc 모르는 사람들이 만드는 것은 아니겠죠?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button