Video hướng dẫn bổ ích

오토닉스 튜토리얼 : P.T. 사용 시 파라미터 설정법(MT4W-AV Series)

Xin mời các bạn Hãy cùng xem Video. “autonics mt4w – 오토닉스 튜토리얼 : P.T. 사용 시 파라미터 설정법(MT4W-AV Series)“Sưu tầm bởi Đèn LED Bạc Liêu từ nhiều nguồn không giống nhau tác giả trên internet Autonics Corporation Có lượt xem cao trên các nền móng mạng xã hội.

video tham khảo autonics mt4w – 오토닉스 튜토리얼 : P.T. 사용 시 파라미터 설정법(MT4W-AV Series)

Để biết thêm thông tin về autonics mt4w – 오토닉스 튜토리얼 : P.T. 사용 시 파라미터 설정법(MT4W-AV Series)

적용 모델명 : MT4W-AV Series

내용 : P.T.(Power Transformer 사용 시, MT4W-AV-Series 파라미터 세팅 방법입니다.
P.T.는 AC 500V 이상의 높은 전압을 AC 500V 이하의 낮은 전압으로 바꾸어주는 역할을 합니다.
MT4W는 낮은 전압을 측정하여 다시 높은 값으로 스케일 변환하여 표시합니다.
이 영상은 10:1(5000V:500V) 기준으로 제작이 되었으며 P.T. 사양에 따라 H-SC 값이 달라질 수 있습니다.

※ 201□년도 생산 이전 제품은 각 파라미터와 설정값이 0.5초 간격으로 교차 점멸 합니다.

자세한 내용은 홈페이지 www.autonics.com을 참고해 주시기 바랍니다.

편집 소프트웨어 : Adobe Premiere PRO CC

Tìm thêm các bài viết liên can về từ khóa. autonics mt4w

Dưới đây là kết quả kiếm tìm cho các từ khóa. “autonics mt4w“từ trang Wikipedia TH được kiếm tìm nhiều nhất trên Google

Xem thêm các bài viết cụ thể.

Hình ảnh của autonics mt4w

autonics mt4w
autonics mt4w

Nguồn video 오토닉스 튜토리얼 : P.T. 사용 시 파라미터 설정법(MT4W-AV Series)

https://www.youtube.com/watch?v=rzgLeBFzKbc

Xem thêm thêm về 오토닉스 튜토리얼 : P.T. 사용 시 파라미터 설정법(MT4W-AV Series)

 • Tác giả: Autonics Corporation
 • Lượt kiếm tìm : 736
 • Xếp hạng: 5.00
 • Lượt like: 3
 • lượt ko thích:
 • Liên can: 디지털,멀티판넬메타,LCD,디스플레이,High 스케일,Low 스케일,AC 주파수 측정,프리셋 출력,역률 표시
 • các key: autonics mt4w
 • Miêu tả: 적용 모델명 : MT4W-AV Series

  내용 : P.T.(Power Transformer 사용 시, MT4W-AV-Series 파라미터 세팅 방법입니다.
  P.T.는 AC 500V 이상의 높은 전압을 AC 500V 이하의 낮은 전압으로 바꾸어주는 역할을 합니다.
  MT4W는 낮은 전압을 측정하여 다시 높은 값으로 스케일 변환하여 표시합니다.
  이 영상은 10:1(5000V:500V) 기준으로 제작이 되었으며 P.T. 사양에 따라 H-SC 값이 달라질 수 있습니다.

  ※ 201□년도 생산 이전 제품은 각 파라미터와 설정값이 0.5초 간격으로 교차 점멸 합니다.

  자세한 내용은 홈페이지 www.autonics.com을 참고해 주시기 바랍니다.

  편집 소프트웨어 : Adobe Premiere PRO CC

적용 모델명 : MT4W-AV Series

내용 : P.T.(Power Transformer 사용 시, MT4W-AV-Series 파라미터 세팅 방법입니다.
P.T.는 AC 500V 이상의 높은 전압을 AC 500V 이하의 낮은 전압으로 바꾸어주는 역할을 합니다.
MT4W는 낮은 전압을 측정하여 다시 높은 값으로 스케일 변환하여 표시합니다.
이 영상은 10:1(5000V:500V) 기준으로 제작이 되었으며 P.T. 사양에 따라 H-SC 값이 달라질 수 있습니다.

※ 201□년도 생산 이전 제품은 각 파라미터와 설정값이 0.5초 간격으로 교차 점멸 합니다.

자세한 내용은 홈페이지 www.autonics.com을 참고해 주시기 바랍니다.

편집 소프트웨어 : Adobe Premiere PRO CC

적용 모델명 : MT4W-AV Series

내용 : P.T.(Power Transformer 사용 시, MT4W-AV-Series 파라미터 세팅 방법입니다.
P.T.는 AC 500V 이상의 높은 전압을 AC 500V 이하의 낮은 전압으로 바꾸어주는 역할을 합니다.
MT4W는 낮은 전압을 측정하여 다시 높은 값으로 스케일 변환하여 표시합니다.
이 영상은 10:1(5000V:500V) 기준으로 제작이 되었으며 P.T. 사양에 따라 H-SC 값이 달라질 수 있습니다.

※ 201□년도 생산 이전 제품은 각 파라미터와 설정값이 0.5초 간격으로 교차 점멸 합니다.

자세한 내용은 홈페이지 www.autonics.com을 참고해 주시기 바랍니다.

편집 소프트웨어 : Adobe Premiere PRO CC

적용 모델명 : MT4W-AV Series

내용 : P.T.(Power Transformer 사용 시, MT4W-AV-Series 파라미터 세팅 방법입니다.
P.T.는 AC 500V 이상의 높은 전압을 AC 500V 이하의 낮은 전압으로 바꾸어주는 역할을 합니다.
MT4W는 낮은 전압을 측정하여 다시 높은 값으로 스케일 변환하여 표시합니다.
이 영상은 10:1(5000V:500V) 기준으로 제작이 되었으며 P.T. 사양에 따라 H-SC 값이 달라질 수 있습니다.

※ 201□년도 생산 이전 제품은 각 파라미터와 설정값이 0.5초 간격으로 교차 점멸 합니다.

자세한 내용은 홈페이지 www.autonics.com을 참고해 주시기 바랍니다.

편집 소프트웨어 : Adobe Premiere PRO CC

nguồn: đèn led Bạc Liêu

#오토닉스 #튜토리얼 #사용 #시 #파라미터 #설정법MT4WAV #Series

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button