Video hướng dẫn bổ ích

오토닉스 튜토리얼 : Shunt 사용시 파라미터 설정법 – MT4W Series

Xin mời các bạn Hãy cùng xem Video. “autonics mt4w – 오토닉스 튜토리얼 : Shunt 사용시 파라미터 설정법 – MT4W Series“Sưu tầm bởi Đèn LED Bạc Liêu từ nhiều nguồn không giống nhau tác giả trên internet Autonics Corporation Có lượt xem cao trên các nền móng mạng xã hội.

video tham khảo autonics mt4w – 오토닉스 튜토리얼 : Shunt 사용시 파라미터 설정법 – MT4W Series

Để biết thêm thông tin về autonics mt4w – 오토닉스 튜토리얼 : Shunt 사용시 파라미터 설정법 – MT4W Series

① 적용 모델명 : MT4W-DV Series
② 내용 : Shunt 사용 시, MT4W-DV-Series 파라미터 세팅 방법입니다.
Shunt는 DC 5A 이상의 높은 전류를 0~50mV의 낮은 전압으로 바꾸어주는 역할을 합니다.
MT4W는 낮은 전압을 측정하여 다시 높은 값으로 스케일 변환하여 표시합니다. 이 영상은 20A/50mV 기준으로 제작이 되었으며 Shunt 사양에 따라 H-SC 값이 달라질 수 있습니다.
※ DC A의 경우에만 특별하게 5A가 넘을 경우, DA 메타가 아니라 DV 메타를 선정해야 합니다.
※ 2016년도 생산 이전 제품은 각 파라미터와 설정값이 0.5초 간격으로 교차 점멸 합니다.
자세한 내용은 홈페이지 www.autonics.com을 참고해 주시기 바랍니다.
③ 편집 소프트웨어 : Adobe Premiere PRO CC

Tìm thêm các bài viết liên can về từ khóa. autonics mt4w

Dưới đây là kết quả kiếm tìm cho các từ khóa. “autonics mt4w“từ trang Wikipedia TH được kiếm tìm nhiều nhất trên Google

Xem thêm các bài viết cụ thể.

Hình ảnh của autonics mt4w

autonics mt4w
autonics mt4w

Nguồn video 오토닉스 튜토리얼 : Shunt 사용시 파라미터 설정법 – MT4W Series

https://www.youtube.com/watch?v=q2ayn7BDyoA

Xem thêm thêm về 오토닉스 튜토리얼 : Shunt 사용시 파라미터 설정법 – MT4W Series

 • Tác giả: Autonics Corporation
 • Lượt kiếm tìm : 1237
 • Xếp hạng: 5.00
 • Lượt like: 7
 • lượt ko thích:
 • Liên can: Autonics,sensors,controllers,automation,제품,오토닉스,센서,컨트롤러,자동화,공정,라인,제조,산업,공장,시설,설비,튜토리얼,응용예
 • các key: autonics mt4w
 • Miêu tả: ① 적용 모델명 : MT4W-DV Series
  ② 내용 : Shunt 사용 시, MT4W-DV-Series 파라미터 세팅 방법입니다.
  Shunt는 DC 5A 이상의 높은 전류를 0~50mV의 낮은 전압으로 바꾸어주는 역할을 합니다.
  MT4W는 낮은 전압을 측정하여 다시 높은 값으로 스케일 변환하여 표시합니다. 이 영상은 20A/50mV 기준으로 제작이 되었으며 Shunt 사양에 따라 H-SC 값이 달라질 수 있습니다.
  ※ DC A의 경우에만 특별하게 5A가 넘을 경우, DA 메타가 아니라 DV 메타를 선정해야 합니다.
  ※ 2016년도 생산 이전 제품은 각 파라미터와 설정값이 0.5초 간격으로 교차 점멸 합니다.
  자세한 내용은 홈페이지 www.autonics.com을 참고해 주시기 바랍니다.
  ③ 편집 소프트웨어 : Adobe Premiere PRO CC

① 적용 모델명 : MT4W-DV Series
② 내용 : Shunt 사용 시, MT4W-DV-Series 파라미터 세팅 방법입니다.
Shunt는 DC 5A 이상의 높은 전류를 0~50mV의 낮은 전압으로 바꾸어주는 역할을 합니다.
MT4W는 낮은 전압을 측정하여 다시 높은 값으로 스케일 변환하여 표시합니다. 이 영상은 20A/50mV 기준으로 제작이 되었으며 Shunt 사양에 따라 H-SC 값이 달라질 수 있습니다.
※ DC A의 경우에만 특별하게 5A가 넘을 경우, DA 메타가 아니라 DV 메타를 선정해야 합니다.
※ 2016년도 생산 이전 제품은 각 파라미터와 설정값이 0.5초 간격으로 교차 점멸 합니다.
자세한 내용은 홈페이지 www.autonics.com을 참고해 주시기 바랍니다.
③ 편집 소프트웨어 : Adobe Premiere PRO CC

① 적용 모델명 : MT4W-DV Series
② 내용 : Shunt 사용 시, MT4W-DV-Series 파라미터 세팅 방법입니다.
Shunt는 DC 5A 이상의 높은 전류를 0~50mV의 낮은 전압으로 바꾸어주는 역할을 합니다.
MT4W는 낮은 전압을 측정하여 다시 높은 값으로 스케일 변환하여 표시합니다. 이 영상은 20A/50mV 기준으로 제작이 되었으며 Shunt 사양에 따라 H-SC 값이 달라질 수 있습니다.
※ DC A의 경우에만 특별하게 5A가 넘을 경우, DA 메타가 아니라 DV 메타를 선정해야 합니다.
※ 2016년도 생산 이전 제품은 각 파라미터와 설정값이 0.5초 간격으로 교차 점멸 합니다.
자세한 내용은 홈페이지 www.autonics.com을 참고해 주시기 바랍니다.
③ 편집 소프트웨어 : Adobe Premiere PRO CC

① 적용 모델명 : MT4W-DV Series
② 내용 : Shunt 사용 시, MT4W-DV-Series 파라미터 세팅 방법입니다.
Shunt는 DC 5A 이상의 높은 전류를 0~50mV의 낮은 전압으로 바꾸어주는 역할을 합니다.
MT4W는 낮은 전압을 측정하여 다시 높은 값으로 스케일 변환하여 표시합니다. 이 영상은 20A/50mV 기준으로 제작이 되었으며 Shunt 사양에 따라 H-SC 값이 달라질 수 있습니다.
※ DC A의 경우에만 특별하게 5A가 넘을 경우, DA 메타가 아니라 DV 메타를 선정해야 합니다.
※ 2016년도 생산 이전 제품은 각 파라미터와 설정값이 0.5초 간격으로 교차 점멸 합니다.
자세한 내용은 홈페이지 www.autonics.com을 참고해 주시기 바랍니다.
③ 편집 소프트웨어 : Adobe Premiere PRO CC

nguồn: đèn led Bạc Liêu

#오토닉스 #튜토리얼 #Shunt #사용시 #파라미터 #설정법 #MT4W #Series

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button