Kiến thức

11 Mẹo JavaScript hiện đại hữu ích 15 tháng 04, 2022 – 11 lượt xem Web frontend Javascript Đầu mục bài viết Bài viết liên quan Khoá học hay

11 Mẹo JavaScript hiện đại hữu ích
15 tháng 04, 2022 – 11 lượt xem
 Web frontend  Javascript 
Đầu mục bài viết
Bài viết liên quan
Khoá học hay

Trong cuộc sống viết mã hàng ngày, chúng ta thường sử dụng các số để biến đổi chuỗi, rà soát các khóa trong nhân vật nhưng nó thoát ra, thao tác có điều kiện đối với dữ liệu nhân vật, lọc trị giá sai trong mảng, v.v.

Sau đây tôi đưa ra 1 số mẹo hoàn hảo nhưng tôi thích thú nhất ❤️ ️ và rất bổ ích để khiến cho mã của tôi ngắn hơn và sạch hơn.

1. Thêm tính chất có điều kiện💡 vào nhân vật

image.png

2. Rà soát xem 1 tính chất có còn đó trong 1 nhân vật hay ko

image.png

3. Loại trừ nhân vật bằng khóa động

image.png

4. Vòng qua 1 nhân vật để truy cập cả khóa và trị giá

image.png

5. Chặn đứng việc tạo ra lỗi 🐞 lúc truy cập bất cứ khóa nào ko còn đó trong nhân vật bằng cách sử dụng các chuỗi tùy chọn (?.)

image.png

Cảnh báo ⚠️: các chuỗi tùy chọn được sử dụng lúc bạn ko chắc khoáng sản của chúng thoát hoặc ko có trong dữ liệu. Nếu bạn kiên cố rằng các ổ khóa phải tới được với dữ liệu và nếu ko, thì đây là thời ưu điểm để nảy sinh lỗi thay vì chặn đứng chúng.

Related Articles

6. Rà soát các trị giá falsy🌵 trong 1 mảng

image.png

7. Loại trừ các trị giá trùng lặp trong mảng

image.png

8. Rà soát trị giá có phải là kiểu mảng ko

image.png

9. Chuyển chuỗi thành số và số thành chuỗi bằng toán tử ‘+’

image.png

10. Gán các trị giá khác có điều kiện lúc trị giá là null và ko được chỉ định bằng toán tử coescing nullish (??)

image.png

Khó hiểu 😕 với toán tử OR (||) ??

Toán tử OR được sử dụng lúc bạn muốn gán 1 trị giá khác có điều kiện nếu trị giá đấy ko đúng (0, ”, null, undefined, false, NaN)!

image.png

11. Sử dụng biến đổi Boolean !!

image.png

Cảm ơn bạn đã đọc!! . Tôi chờ đợi những mẹo này cũng biến thành mục thích thú của bạn ❤️

Bài gốc ở đây.


Thông tin thêm

11 Mẹo JavaScript đương đại bổ ích
15 tháng 04, 2022 – 11 lượt xem
Web frontend Javascript
Đầu mục bài viết
Bài viết liên can
Khoá học hay

#Mẹo #JavaScript #hiện #đại #hữu #ích15 #tháng #lượt #xem #Web #frontend #Javascript #Đầu #mục #bài #viếtBài #viết #liên #quanKhoá #học #hay
[rule_3_plain] #Mẹo #JavaScript #hiện #đại #hữu #ích15 #tháng #lượt #xem #Web #frontend #Javascript #Đầu #mục #bài #viếtBài #viết #liên #quanKhoá #học #hay
Trong cuộc sống viết code hàng ngày của chúng tôi, chúng tôi thường sử dụng các số để biến đổi chuỗi, rà soát các khóa trong nhân vật nhưng nó thoát ra hay ko, thao tác có điều kiện đối với dữ liệu nhân vật, lọc trị giá sai trong mảng, v.v.Sau đây, tôi đưa ra 1 số mẹo hoàn hảo nhưng tôi thích thú nhất ❤️ ️ và rất bổ ích để khiến cho code của tôi ngắn và sạch bóng hơn.1. Thêm tính chất có điều kiện💡 trong đối tượng2. Rà soát xem 1 tính chất có còn đó trong 1 nhân vật hay không3. Hủy nhân vật bằng khóa động4. Vòng qua 1 nhân vật để truy cập cả khóa và giá trị5. Chặn đứng việc tạo ra 1 lỗi 🐞 lúc truy cập vào bất cứ khóa nào ko còn đó trong nhân vật bằng cách sử dụng chuỗi tùy chọn (?.)Cảnh báo ⚠️: chuỗi tùy chọn được sử dụng lúc bạn ko chắc khoáng sản của họ thoát ra hoặc ko có trong dữ liệu. Nếu bạn kiên cố rằng các khóa phải tới dữ liệu và nếu nó ko tới, thì đấy là thời ưu điểm để đưa ra 1 lỗi thay vì chặn đứng chúng.6. Rà soát các trị giá falsy🌵 trong 1 mảng7. Loại trừ trị giá trùng lặp trong mảng8. Rà soát trị giá là 1 kiểu mảng9. Biến đổi chuỗi thành số và số thành chuỗi sử dụng toán tử ‘+’ 🤩10. Gán các trị giá khác có điều kiện lúc trị giá là null và ko được xác định bằng toán tử nullish coescing (??)Lầm lẫn 😕 với toán tử OR (||) ??Toán tử OR được sử dụng lúc bạn muốn gán trị giá khác có điều kiện nếu trị giá đấy chẳng hề là true (0, ’’, null, undefined, false, NaN) !image.png11. Biến đổi Boolean bằng cách sử dụng toán tử !!Cảm ơn bạn đã đọc !! . Tôi chờ đợi những mẹo này cũng biến thành mẹo thích thú của bạn ❤️ 😃Bài viết gốc tại đây.
#Mẹo #JavaScript #hiện #đại #hữu #ích15 #tháng #lượt #xem #Web #frontend #Javascript #Đầu #mục #bài #viếtBài #viết #liên #quanKhoá #học #hay
[rule_2_plain] #Mẹo #JavaScript #hiện #đại #hữu #ích15 #tháng #lượt #xem #Web #frontend #Javascript #Đầu #mục #bài #viếtBài #viết #liên #quanKhoá #học #hay
[rule_2_plain] #Mẹo #JavaScript #hiện #đại #hữu #ích15 #tháng #lượt #xem #Web #frontend #Javascript #Đầu #mục #bài #viếtBài #viết #liên #quanKhoá #học #hay
[rule_3_plain]

#Mẹo #JavaScript #hiện #đại #hữu #ích15 #tháng #lượt #xem #Web #frontend #Javascript #Đầu #mục #bài #viếtBài #viết #liên #quanKhoá #học #hay
Trong cuộc sống viết code hàng ngày của chúng tôi, chúng tôi thường sử dụng các số để biến đổi chuỗi, rà soát các khóa trong nhân vật nhưng nó thoát ra hay ko, thao tác có điều kiện đối với dữ liệu nhân vật, lọc trị giá sai trong mảng, v.v.Sau đây, tôi đưa ra 1 số mẹo hoàn hảo nhưng tôi thích thú nhất ❤️ ️ và rất bổ ích để khiến cho code của tôi ngắn và sạch bóng hơn.1. Thêm tính chất có điều kiện💡 trong đối tượng2. Rà soát xem 1 tính chất có còn đó trong 1 nhân vật hay không3. Hủy nhân vật bằng khóa động4. Vòng qua 1 nhân vật để truy cập cả khóa và giá trị5. Chặn đứng việc tạo ra 1 lỗi 🐞 lúc truy cập vào bất cứ khóa nào ko còn đó trong nhân vật bằng cách sử dụng chuỗi tùy chọn (?.)Cảnh báo ⚠️: chuỗi tùy chọn được sử dụng lúc bạn ko chắc khoáng sản của họ thoát ra hoặc ko có trong dữ liệu. Nếu bạn kiên cố rằng các khóa phải tới dữ liệu và nếu nó ko tới, thì đấy là thời ưu điểm để đưa ra 1 lỗi thay vì chặn đứng chúng.6. Rà soát các trị giá falsy🌵 trong 1 mảng7. Loại trừ trị giá trùng lặp trong mảng8. Rà soát trị giá là 1 kiểu mảng9. Biến đổi chuỗi thành số và số thành chuỗi sử dụng toán tử ‘+’ 🤩10. Gán các trị giá khác có điều kiện lúc trị giá là null và ko được xác định bằng toán tử nullish coescing (??)Lầm lẫn 😕 với toán tử OR (||) ??Toán tử OR được sử dụng lúc bạn muốn gán trị giá khác có điều kiện nếu trị giá đấy chẳng hề là true (0, ’’, null, undefined, false, NaN) !image.png11. Biến đổi Boolean bằng cách sử dụng toán tử !!Cảm ơn bạn đã đọc !! . Tôi chờ đợi những mẹo này cũng biến thành mẹo thích thú của bạn ❤️ 😃Bài viết gốc tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button