Video hướng dẫn bổ ích

Autonics : 2-Phase Closed Loop Stepper Motor System with Built-in Brake AiS-B Series

Xin mời các bạn Hãy cùng xem Video. “Autonics
Autonics Corporation – Autonics : 2-Phase Closed Loop Stepper Motor System with Built-in Brake AiS-B Series
“Sưu tầm bởi Đèn LED Bạc Liêu từ nhiều nguồn không giống nhau tác giả trên internet Autonics Corporation Có lượt xem cao trên các nền móng mạng xã hội.

video tham khảo Autonics
Autonics Corporation – Autonics : 2-Phase Closed Loop Stepper Motor System with Built-in Brake AiS-B Series

Để biết thêm thông tin về Autonics
Autonics Corporation – Autonics : 2-Phase Closed Loop Stepper Motor System with Built-in Brake AiS-B Series

▣ Features

 Brakes are applied during sudden power outages, allowing safe control of vertical loads
 Low cost closed loop system compared phệ servo motors with quick response rates for better continuous drive operation
 Low vibration during low speed drive and high torque during high speed drive
 No tuning required (easy gain setting using adjuster)
 Holding torque and no vibration (hunting) during position hold make it ideal for precision machines including optical inspection
 Various encoder resolutions: 500, 1000, 1600, 2000, 3200, 3600, 5000, 6400, 7200, 10000 (10-stages)
 Various alarm outputs: overcurrent, overspeed, overheating, motor connection error, encoder connection error, etc. (12 alarms)
 Frame sizes: 42 milimet, 56 milimet, 60 milimet

Tìm thêm các bài viết liên can về từ khóa. Autonics
Autonics Corporation

Dưới đây là kết quả kiếm tìm cho các từ khóa. “Autonics
Autonics Corporation
“từ trang Wikipedia TH được kiếm tìm nhiều nhất trên Google

Xem thêm các bài viết cụ thể.

Hình ảnh của Autonics
Autonics Corporation

Autonics
Autonics Corporation
Autonics
Autonics Corporation

Nguồn video Autonics : 2-Phase Closed Loop Stepper Motor System with Built-in Brake AiS-B Series

https://www.youtube.com/watch?v=gBZr5fb1OUA

Xem thêm thêm về Autonics : 2-Phase Closed Loop Stepper Motor System with Built-in Brake AiS-B Series

 • Tác giả: Autonics Corporation
 • Lượt kiếm tìm : 1359
 • Xếp hạng: 5.00
 • Lượt like: 4
 • lượt ko thích:
 • Liên can: Autonics,sensors,controllers,automation,product,process,manufacture,industry,factory,facilities
 • các key: Autonics
  Autonics Corporation
 • Miêu tả: ▣ Features

   Brakes are applied during sudden power outages, allowing safe control of vertical loads
   Low cost closed loop system compared phệ servo motors with quick response rates for better continuous drive operation
   Low vibration during low speed drive and high torque during high speed drive
   No tuning required (easy gain setting using adjuster)
   Holding torque and no vibration (hunting) during position hold make it ideal for precision machines including optical inspection
   Various encoder resolutions: 500, 1000, 1600, 2000, 3200, 3600, 5000, 6400, 7200, 10000 (10-stages)
   Various alarm outputs: overcurrent, overspeed, overheating, motor connection error, encoder connection error, etc. (12 alarms)
   Frame sizes: 42 milimet, 56 milimet, 60 milimet

▣ Features

 Brakes are applied during sudden power outages, allowing safe control of vertical loads
 Low cost closed loop system compared phệ servo motors with quick response rates for better continuous drive operation
 Low vibration during low speed drive and high torque during high speed drive
 No tuning required (easy gain setting using adjuster)
 Holding torque and no vibration (hunting) during position hold make it ideal for precision machines including optical inspection
 Various encoder resolutions: 500, 1000, 1600, 2000, 3200, 3600, 5000, 6400, 7200, 10000 (10-stages)
 Various alarm outputs: overcurrent, overspeed, overheating, motor connection error, encoder connection error, etc. (12 alarms)
 Frame sizes: 42 milimet, 56 milimet, 60 milimet

▣ Features

 Brakes are applied during sudden power outages, allowing safe control of vertical loads
 Low cost closed loop system compared phệ servo motors with quick response rates for better continuous drive operation
 Low vibration during low speed drive and high torque during high speed drive
 No tuning required (easy gain setting using adjuster)
 Holding torque and no vibration (hunting) during position hold make it ideal for precision machines including optical inspection
 Various encoder resolutions: 500, 1000, 1600, 2000, 3200, 3600, 5000, 6400, 7200, 10000 (10-stages)
 Various alarm outputs: overcurrent, overspeed, overheating, motor connection error, encoder connection error, etc. (12 alarms)
 Frame sizes: 42 milimet, 56 milimet, 60 milimet

▣ Features

 Brakes are applied during sudden power outages, allowing safe control of vertical loads
 Low cost closed loop system compared phệ servo motors with quick response rates for better continuous drive operation
 Low vibration during low speed drive and high torque during high speed drive
 No tuning required (easy gain setting using adjuster)
 Holding torque and no vibration (hunting) during position hold make it ideal for precision machines including optical inspection
 Various encoder resolutions: 500, 1000, 1600, 2000, 3200, 3600, 5000, 6400, 7200, 10000 (10-stages)
 Various alarm outputs: overcurrent, overspeed, overheating, motor connection error, encoder connection error, etc. (12 alarms)
 Frame sizes: 42 milimet, 56 milimet, 60 milimet

nguồn: đèn led Bạc Liêu

#Autonics #2Phase #Closed #Loop #Stepper #Motor #System #Builtin #Brake #AiSB #Series

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button