Video hướng dẫn bổ ích

Autonics : M18 Front/Side Mount Photoelectric Sensors BH Series

Xin mời các bạn Hãy cùng xem Video. “Autonics
Autonics Corporation – Autonics : M18 Front/Side Mount Photoelectric Sensors BH Series
“Sưu tầm bởi Đèn LED Bạc Liêu từ nhiều nguồn không giống nhau tác giả trên internet Autonics Corporation Có lượt xem cao trên các nền móng mạng xã hội.

video tham khảo Autonics
Autonics Corporation – Autonics : M18 Front/Side Mount Photoelectric Sensors BH Series

Để biết thêm thông tin về Autonics
Autonics Corporation – Autonics : M18 Front/Side Mount Photoelectric Sensors BH Series

 Front mounting (M18 nut) or side mounting (M3 screws)
 Simultaneous NPN/PNP open collector output
 Sensing distance:
– Through-beam type: 20 m
– Retroreflective type: 4 m
– Diffuse reflective type: 1 m, 300 milimet
 Compact size: W 14 milimet x H 34.5 milimet x L 28 milimet
 Mirror Surface Rejection (MSR) function allows stable detection of highly reflective targets (retroreflective type only)
 Sensitivity adjuster included
 Light ON / Dark ON operation mode switch
 Operation indicator (red LED) and stability indicator (green LED)
 Built-in reverse polarity protection circuit and output overcurrent (short-circuit) protection circuit
 Mutual interference prevention function (except through-beam type)
 IP67 protection structure (IEC standard)

Tìm thêm các bài viết liên can về từ khóa. Autonics
Autonics Corporation

Dưới đây là kết quả kiếm tìm cho các từ khóa. “Autonics
Autonics Corporation
“từ trang Wikipedia TH được kiếm tìm nhiều nhất trên Google

Xem thêm các bài viết cụ thể.

Hình ảnh của Autonics
Autonics Corporation

Autonics
Autonics Corporation
Autonics
Autonics Corporation

Nguồn video Autonics : M18 Front/Side Mount Photoelectric Sensors BH Series

https://www.youtube.com/watch?v=JY20qLvy1PY

Xem thêm thêm về Autonics : M18 Front/Side Mount Photoelectric Sensors BH Series

 • Tác giả: Autonics Corporation
 • Lượt kiếm tìm : 2022
 • Xếp hạng: 5.00
 • Lượt like: 7
 • lượt ko thích:
 • Liên can: Autonics,sensors,controllers,automation,product,process,manufacture,industry,factory,facilities
 • các key: Autonics
  Autonics Corporation
 • Miêu tả:  Front mounting (M18 nut) or side mounting (M3 screws)
   Simultaneous NPN/PNP open collector output
   Sensing distance:
  – Through-beam type: 20 m
  – Retroreflective type: 4 m
  – Diffuse reflective type: 1 m, 300 milimet
   Compact size: W 14 milimet x H 34.5 milimet x L 28 milimet
   Mirror Surface Rejection (MSR) function allows stable detection of highly reflective targets (retroreflective type only)
   Sensitivity adjuster included
   Light ON / Dark ON operation mode switch
   Operation indicator (red LED) and stability indicator (green LED)
   Built-in reverse polarity protection circuit and output overcurrent (short-circuit) protection circuit
   Mutual interference prevention function (except through-beam type)
   IP67 protection structure (IEC standard)

 Front mounting (M18 nut) or side mounting (M3 screws)
 Simultaneous NPN/PNP open collector output
 Sensing distance:
– Through-beam type: 20 m
– Retroreflective type: 4 m
– Diffuse reflective type: 1 m, 300 milimet
 Compact size: W 14 milimet x H 34.5 milimet x L 28 milimet
 Mirror Surface Rejection (MSR) function allows stable detection of highly reflective targets (retroreflective type only)
 Sensitivity adjuster included
 Light ON / Dark ON operation mode switch
 Operation indicator (red LED) and stability indicator (green LED)
 Built-in reverse polarity protection circuit and output overcurrent (short-circuit) protection circuit
 Mutual interference prevention function (except through-beam type)
 IP67 protection structure (IEC standard)

 Front mounting (M18 nut) or side mounting (M3 screws)
 Simultaneous NPN/PNP open collector output
 Sensing distance:
– Through-beam type: 20 m
– Retroreflective type: 4 m
– Diffuse reflective type: 1 m, 300 milimet
 Compact size: W 14 milimet x H 34.5 milimet x L 28 milimet
 Mirror Surface Rejection (MSR) function allows stable detection of highly reflective targets (retroreflective type only)
 Sensitivity adjuster included
 Light ON / Dark ON operation mode switch
 Operation indicator (red LED) and stability indicator (green LED)
 Built-in reverse polarity protection circuit and output overcurrent (short-circuit) protection circuit
 Mutual interference prevention function (except through-beam type)
 IP67 protection structure (IEC standard)

 Front mounting (M18 nut) or side mounting (M3 screws)
 Simultaneous NPN/PNP open collector output
 Sensing distance:
– Through-beam type: 20 m
– Retroreflective type: 4 m
– Diffuse reflective type: 1 m, 300 milimet
 Compact size: W 14 milimet x H 34.5 milimet x L 28 milimet
 Mirror Surface Rejection (MSR) function allows stable detection of highly reflective targets (retroreflective type only)
 Sensitivity adjuster included
 Light ON / Dark ON operation mode switch
 Operation indicator (red LED) and stability indicator (green LED)
 Built-in reverse polarity protection circuit and output overcurrent (short-circuit) protection circuit
 Mutual interference prevention function (except through-beam type)
 IP67 protection structure (IEC standard)

nguồn: đèn led Bạc Liêu

#Autonics #M18 #FrontSide #Mount #Photoelectric #Sensors #Series

Related Articles

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button