Thông tin

Cảm biến vị trí là gì?

Bộ cảm biến địa điểm là cảm biến được sử dụng trong thiết bị để đo khoảng cách nhưng vật thể vận động tới địa điểm tham chiếu. Bộ cảm biến địa điểm bằng cách đo địa điểm tuyến tính hoặc góc liên can tới 1 điểm cố định hoặc tham chiếu tùy ý. Cảm biến cũng có thể được sử dụng để phát hiện sự hiện diện hoặc vắng mặt của 1 nhân vật. Nếu thông tin địa điểm hoặc khoảng cách được liên kết với các phép đo thời kì, thì vận tốc, tốc độ và gia tốc có thể được tính toán để điều khiển vận động.

Nếu thông tin địa điểm hoặc khoảng cách được liên kết với các phép đo thời kì, thì vận tốc, tốc độ và gia tốc có thể được tính toán để điều khiển vận động.

Các loại cảm biến địa điểm

Cảm biến địa điểm sử dụng các nguyên lý cảm nhận không giống nhau để cảm nhận vận động của thân thể. Tùy thuộc vào các nguyên lý cảm biến không giống nhau được sử dụng cho cảm biến địa điểm, chúng có thể được phân loại như sau:

Cảm biến vị trí là gì?
Cảm biến địa điểm là gì?

Cảm biến địa điểm chiết áp

Cảm biến địa điểm đo điện thế được hoạt động dựa trên nguyên tắc chức năng của điện trở. 1 rãnh điện trở hoạt động như 1 bộ phận cảm biến và 1 cần gạt nước được gắn vào thân hoặc 1 phần của thân thể nhưng chuyển vị của nó sẽ được đo. Cần gạt nước cũng xúc tiếp với đường ray.

Vận động của cần gạt nước làm chỉnh sửa lực cản giữa 1 đầu của thanh gạt và cần gạt nước. Do ấy, lực cản biến thành 1 hàm của địa điểm cần gạt nước và sự chỉnh sửa điện trở trên mỗi đơn vị chỉnh sửa ở địa điểm gạt nước là tuyến tính.

Theo dõi độ dẫn điện có thể được tiến hành tuyến tính hoặc góc tùy theo đề xuất. Các đường đua được làm từ carbon, dây điện trở hoặc nguyên liệu phản ứng lực. Ưu thế chính của cảm biến này là dễ sử dụng.

Cảm biến địa điểm điện dung

Cảm biến địa điểm điện dung được hoạt động theo 2 cấu hình sau:

  • Bằng cách chỉnh sửa hằng số điện môi – Trong cấu hình này, 1 vật có độ chuyển dịch cần đo được nối với nguyên liệu điện môi giữa các bản. Hằng số điện môi hiệu dụng giữa các bản trong công đoạn vận động của thân thể là kết quả của hằng số điện môi do ko khí và nguyên liệu điện môi tạo ra.
  • Bằng cách chỉnh sửa vùng chồng chéo – Trong cấu hình này, 1 phần thân được kết nối với 1 trong các tấm và phần kia vẫn cố định. Vùng chồng chéo giữa các tấm chỉnh sửa theo vận động của thân thể và vùng chồng lên nhau chỉnh sửa dẫn tới chỉnh sửa điện dung giữa các tấm.

Cảm biến địa điểm từ tính

Cảm biến địa điểm từ tính có cấu tạo cốt yếu là các bộ phận như nam châm định vị, cảm biến địa điểm từ tính đo khoảng cách giữa đầu que cảm biến và nam châm định vị, 1 module điện tử và 1 ống dẫn sóng. .

1 xung hiện nay được truyền xuống ống dẫn sóng từ mô-đun điện tử. Từ trường được tạo ra bởi xung hiện nay tương tác với từ trường từ nam châm địa điểm, do ấy tạo ra sóng âm hoặc sóng cắt xoắn trong ống dẫn sóng.

Sóng căng thẳng truyền tới thiết bị đầu cuối nơi thiết bị nhận cảm thu được sóng tới của nó. Sự dị biệt về thời kì giữa việc tạo ra xung thẩm vấn và sự hiện ra của sóng biến dạng cho biết địa điểm của nam châm địa điểm.

Cảm biến địa điểm dựa trên hiện nay

Lúc cho dòng điện xoay chiều vào cuộn dây, 1 từ trường sơ cấp được tạo ra dẫn tới tạo nên dòng điện xoáy trong nguyên liệu dẫn điện. Trái lại, dòng điện xoáy tạo ra trường thứ cấp có chức năng trở kháng loanh quanh.

Sự có mặt hoặc ko có mặt của nguyên liệu dẫn điện làm chỉnh sửa trường thứ cấp và trở kháng của cuộn dây. Những chỉnh sửa trong trở kháng của cuộn dây có thể được sử dụng để đo khoảng cách của thân dẫn điện.

Cảm biến địa điểm từ tính dựa trên Sảnh. hiệu ứng

Trong cảm biến địa điểm hiệu ứng Hall, 1 bộ phận vận động được kết hợp với 1 nam châm đặt với trục cảm biến từ ấy tạo thành phần tử Hall. Với vận động của thân thể hoặc bộ phận của nó, nam châm cũng vận động dẫn tới sự tạo nên từ trường và do ấy tạo ra điện áp Hall. Do ấy, điện áp Hall biến thành 1 hàm của địa điểm của bộ phận vận động.

Cảm biến địa điểm quang học

Cảm biến quang học được hoạt động dựa trên 1 trong 2 chế độ. Trong loại trước nhất, ánh sáng được truyền từ 1 đầu và nhận ở đầu kia để theo dõi sự chỉnh sửa của 1 trong các đặc điểm như bước sóng, cường độ, pha hoặc phân cực. Trong loại thứ 2, ánh sáng truyền qua bị phản xạ từ vật thể và ánh sáng quay quay về nguồn được theo dõi.

Các phần mềm

1 số phần mềm chính của cảm biến địa điểm bao gồm:

  • Trang thiết bị y tế
  • Máy đóng gói
  • Máy ép phun
  • Tàu cao tốc đi lòng vòng
  • Xe oto
  • Hệ thống phi cơ Fly-by-wire

Mời bạn xem thêm Đơn vị đo điện

đèn LED Bạc Liêu


Thông tin thêm

Cảm biến địa điểm là gì?
#Cảm #biến #vị #trí #là #gì
[rule_3_plain] #Cảm #biến #vị #trí #là #gì

Cảm biến địa điểm là cảm biến được sử dụng trong thiết bị nhằm đo khoảng cách vận động của vật thể đến địa điểm tham chiếu. Cảm biến xác định địa điểm bằng cách đo địa điểm tuyến tính hoặc góc trong tham chiếu tới 1 điểm cố định hoặc tham chiếu tùy ý. Cảm biến cũng có thể được sử dụng để phát hiện sự hiện diện hay vắng mặt của 1 vật thể. Nếu thông tin địa điểm hoặc khoảng cách được liên kết với các phép đo thời kì, thì vận tốc, tốc độ và gia tốc có thể được tính cho điều khiển vận động.

Nếu thông tin địa điểm hoặc khoảng cách được liên kết với các phép đo thời kì, thì vận tốc, tốc độ và gia tốc có thể được tính cho điều khiển vận động.

Các loại cảm biến địa điểm

Cảm biến địa điểm sử dụng các nguyên lý cảm biến không giống nhau để cảm nhận sự chuyển dịch của thân thể. Tùy thuộc vào các nguyên lý cảm biến không giống nhau được sử dụng cho cảm biến địa điểm, chúng có thể được phân loại như sau:

Cảm biến địa điểm là gì?Cảm biến địa điểm đo điện thế

Cảm biến địa điểm đo điện thế được vận hành dựa trên nguyên lý hiệu ứng điện trở. 1 rãnh điện trở hoạt động như 1 nhân tố cảm biến, và 1 cái gạt nước được gắn vào thân thể hoặc 1 phần của thân thể có độ chuyển dịch cần đo. Cần gạt nước cũng xúc tiếp với đường đua.

Vận động của cần gạt làm chỉnh sửa lực cản giữa 1 đầu của rãnh và gạt nước. Do ấy, điện trở biến thành 1 tác dụng của địa điểm gạt nước và sự chỉnh sửa điện trở trên mỗi đơn vị chỉnh sửa ở địa điểm cần gạt là tuyến tính.

Theo dõi dẫn điện có thể được tiến hành tuyến tính hoặc góc tùy theo đề xuất. Các bài hát được làm từ carbon, dây điện trở hoặc nguyên liệu piezoresistive. Ưu thế chính của cảm biến này là dễ sử dụng.

Cảm biến địa điểm điện dung

Cảm biến địa điểm điện dung được vận hành theo 2 cấu hình sau:

Bằng cách chỉnh sửa hằng số điện môi – Trong cấu hình này, 1 vật thể có độ chuyển dịch cần đo được kết nối với nguyên liệu điện môi giữa các bản. Hằng số điện môi hiệu dụng giữa các bản trong công đoạn vận động của thân thể là kết quả của hằng số điện môi do ko khí và nguyên liệu điện môi.Bằng cách chỉnh sửa vùng chồng lấp – Trong cấu hình này, 1 thân được kết nối với 1 trong các tấm và tấm kia vẫn được cố định. Vùng chồng lấp giữa các bản chỉnh sửa theo vận động của thân thể và khu vực chồng chéo chỉnh sửa dẫn tới chỉnh sửa điện dung giữa các bản.Cảm biến địa điểm từ tính

Cảm biến địa điểm từ tính cốt yếu bao gồm các thành phần như nam châm địa điểm, cảm biến địa điểm từ tính đo khoảng cách giữa đầu đầu của thanh cảm biến và nam châm địa điểm, mô-đun điện tử và ống dẫn sóng.

1 xung hiện nay được truyền xuống ống dẫn sóng từ mô-đun điện tử. Từ trường được tạo ra bởi xung hiện nay tương tác với từ trường từ nam châm địa điểm do ấy tạo ra sóng âm hoặc sóng biến dạng xoắn trong ống dẫn sóng.

Sóng căng truyền tới đầu cuối nơi thiết bị đón chờ cảm thu được sự hiện ra của nó. Sự dị biệt về thời kì giữa việc tạo ra xung thẩm vấn và sự hiện ra của sóng biến dạng cho biết địa điểm của nam châm địa điểm.

Cảm biến địa điểm dựa trên hiện nay

Lúc 1 dòng điện xoay chiều được đặt vào cuộn dây, 1 từ trường chính được tạo ra dẫn tới sự tạo nên dòng điện xoáy trong nguyên liệu dẫn điện. Trái lại, dòng điện xoáy tạo ra trường thứ cấp có hiệu ứng trở kháng cuộn dây.

Sự hiện diện hay vắng mặt của nguyên liệu dẫn điện làm chỉnh sửa trường thứ cấp và trở kháng cuộn dây. Những chỉnh sửa trong trở kháng cuộn dây có thể được sử dụng để đo khoảng cách của thân dẫn điện.

Cảm biến địa điểm từ dựa trên hiệu ứng Hall

Trong các cảm biến địa điểm hiệu ứng Hall, 1 bộ phận vận động được kết hợp với 1 nam châm được đặt với trục cảm biến do ấy tạo nên nên 1 nhân tố Hall. Với sự vận động của thân thể hoặc bộ phận của nó, nam châm cũng vận động dẫn tới sự tạo nên từ trường và do ấy điện áp Hall. Do ấy điện áp Hall biến thành 1 tác dụng của địa điểm của bộ phận vận động.

Cảm biến địa điểm quang

Cảm biến quang được vận hành dựa trên 1 trong 2 chế độ. Trong loại thứ nhất, ánh sáng được truyền từ 1 đầu và nhận ở đầu kia để theo dõi sự chỉnh sửa của 1 trong các đặc tính như bước sóng, cường độ, pha hoặc phân cực. Trong loại thứ 2, ánh sáng truyền đi được phản xạ từ vật thể và ánh sáng được trả về phía nguồn được theo dõi.

Các phần mềm

1 số phần mềm chính của cảm biến địa điểm bao gồm:

Thiết bị y tếMáy đóng góiMáy ép phunTàu cao tốc lấy những đường cong trònXe ô tôHệ thống phi cơ fly-by-wireMời xem thêm Các đơn vị đo điện

#Cảm #biến #vị #trí #là #gì
[rule_2_plain] #Cảm #biến #vị #trí #là #gì
[rule_2_plain] #Cảm #biến #vị #trí #là #gì
[rule_3_plain]

#Cảm #biến #vị #trí #là #gì

Cảm biến địa điểm là cảm biến được sử dụng trong thiết bị nhằm đo khoảng cách vận động của vật thể đến địa điểm tham chiếu. Cảm biến xác định địa điểm bằng cách đo địa điểm tuyến tính hoặc góc trong tham chiếu tới 1 điểm cố định hoặc tham chiếu tùy ý. Cảm biến cũng có thể được sử dụng để phát hiện sự hiện diện hay vắng mặt của 1 vật thể. Nếu thông tin địa điểm hoặc khoảng cách được liên kết với các phép đo thời kì, thì vận tốc, tốc độ và gia tốc có thể được tính cho điều khiển vận động.

Nếu thông tin địa điểm hoặc khoảng cách được liên kết với các phép đo thời kì, thì vận tốc, tốc độ và gia tốc có thể được tính cho điều khiển vận động.

Các loại cảm biến địa điểm

Cảm biến địa điểm sử dụng các nguyên lý cảm biến không giống nhau để cảm nhận sự chuyển dịch của thân thể. Tùy thuộc vào các nguyên lý cảm biến không giống nhau được sử dụng cho cảm biến địa điểm, chúng có thể được phân loại như sau:

Cảm biến địa điểm là gì?Cảm biến địa điểm đo điện thế

Cảm biến địa điểm đo điện thế được vận hành dựa trên nguyên lý hiệu ứng điện trở. 1 rãnh điện trở hoạt động như 1 nhân tố cảm biến, và 1 cái gạt nước được gắn vào thân thể hoặc 1 phần của thân thể có độ chuyển dịch cần đo. Cần gạt nước cũng xúc tiếp với đường đua.

Vận động của cần gạt làm chỉnh sửa lực cản giữa 1 đầu của rãnh và gạt nước. Do ấy, điện trở biến thành 1 tác dụng của địa điểm gạt nước và sự chỉnh sửa điện trở trên mỗi đơn vị chỉnh sửa ở địa điểm cần gạt là tuyến tính.

Theo dõi dẫn điện có thể được tiến hành tuyến tính hoặc góc tùy theo đề xuất. Các bài hát được làm từ carbon, dây điện trở hoặc nguyên liệu piezoresistive. Ưu thế chính của cảm biến này là dễ sử dụng.

Cảm biến địa điểm điện dung

Cảm biến địa điểm điện dung được vận hành theo 2 cấu hình sau:

Bằng cách chỉnh sửa hằng số điện môi – Trong cấu hình này, 1 vật thể có độ chuyển dịch cần đo được kết nối với nguyên liệu điện môi giữa các bản. Hằng số điện môi hiệu dụng giữa các bản trong công đoạn vận động của thân thể là kết quả của hằng số điện môi do ko khí và nguyên liệu điện môi.Bằng cách chỉnh sửa vùng chồng lấp – Trong cấu hình này, 1 thân được kết nối với 1 trong các tấm và tấm kia vẫn được cố định. Vùng chồng lấp giữa các bản chỉnh sửa theo vận động của thân thể và khu vực chồng chéo chỉnh sửa dẫn tới chỉnh sửa điện dung giữa các bản.Cảm biến địa điểm từ tính

Cảm biến địa điểm từ tính cốt yếu bao gồm các thành phần như nam châm địa điểm, cảm biến địa điểm từ tính đo khoảng cách giữa đầu đầu của thanh cảm biến và nam châm địa điểm, mô-đun điện tử và ống dẫn sóng.

1 xung hiện nay được truyền xuống ống dẫn sóng từ mô-đun điện tử. Từ trường được tạo ra bởi xung hiện nay tương tác với từ trường từ nam châm địa điểm do ấy tạo ra sóng âm hoặc sóng biến dạng xoắn trong ống dẫn sóng.

Sóng căng truyền tới đầu cuối nơi thiết bị đón chờ cảm thu được sự hiện ra của nó. Sự dị biệt về thời kì giữa việc tạo ra xung thẩm vấn và sự hiện ra của sóng biến dạng cho biết địa điểm của nam châm địa điểm.

Cảm biến địa điểm dựa trên hiện nay

Lúc 1 dòng điện xoay chiều được đặt vào cuộn dây, 1 từ trường chính được tạo ra dẫn tới sự tạo nên dòng điện xoáy trong nguyên liệu dẫn điện. Trái lại, dòng điện xoáy tạo ra trường thứ cấp có hiệu ứng trở kháng cuộn dây.

Sự hiện diện hay vắng mặt của nguyên liệu dẫn điện làm chỉnh sửa trường thứ cấp và trở kháng cuộn dây. Những chỉnh sửa trong trở kháng cuộn dây có thể được sử dụng để đo khoảng cách của thân dẫn điện.

Cảm biến địa điểm từ dựa trên hiệu ứng Hall

Trong các cảm biến địa điểm hiệu ứng Hall, 1 bộ phận vận động được kết hợp với 1 nam châm được đặt với trục cảm biến do ấy tạo nên nên 1 nhân tố Hall. Với sự vận động của thân thể hoặc bộ phận của nó, nam châm cũng vận động dẫn tới sự tạo nên từ trường và do ấy điện áp Hall. Do ấy điện áp Hall biến thành 1 tác dụng của địa điểm của bộ phận vận động.

Cảm biến địa điểm quang

Cảm biến quang được vận hành dựa trên 1 trong 2 chế độ. Trong loại thứ nhất, ánh sáng được truyền từ 1 đầu và nhận ở đầu kia để theo dõi sự chỉnh sửa của 1 trong các đặc tính như bước sóng, cường độ, pha hoặc phân cực. Trong loại thứ 2, ánh sáng truyền đi được phản xạ từ vật thể và ánh sáng được trả về phía nguồn được theo dõi.

Các phần mềm

1 số phần mềm chính của cảm biến địa điểm bao gồm:

Thiết bị y tếMáy đóng góiMáy ép phunTàu cao tốc lấy những đường cong trònXe ô tôHệ thống phi cơ fly-by-wireMời xem thêm Các đơn vị đo điện

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button