Tin tức

Chuẩn IP là gì? Ý nghĩa các chữ số trong chuẩn IP

Tiêu chuẩn SHTT đã ko còn phát triển thành lạ lẫm đối với cuộc sống của mọi người. Mà bạn đã thực thụ hiểu tiêu chuẩn IP là gì. Nếu chưa thì hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

Chuẩn IP là gì? Ý nghĩa các chữ số trong chuẩn IP
Tiêu chuẩn IP là gì?

IP là gì? IP là bảo vệ chính chống lại sự thâm nhập. Viết tắt từ cụm từ Bảo vệ Quốc tế. Lớp bảo vệ IP được quy định bởi IEC – Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế. Tiêu chuẩn IP được đưa ra để xác định việc bảo vệ thành phầm khỏi bụi hoặc nước thâm nhập.

Ý nghĩa của các chữ số trong IP. Tiêu chuẩn
Ý nghĩa của các chữ số trong IP. Tiêu chuẩn

Thông thường, từ IP sẽ có 2 số sau nó. Mỗi chữ số sẽ trình bày chừng độ bảo vệ đối với 1 nhân tố môi trường. Chữ số trước nhất là bảo vệ khỏi sự thâm nhập của chất rắn. Chữ số thứ 2 là bảo vệ khỏi sự thâm nhập của chất lỏng. Chữ số trước nhất được ký hiệu là X. Chữ số thứ 2 được ký hiệu là Y. Bên cạnh đó, trong 1 số thành phầm sẽ có thêm chữ số thứ 3, ký hiệu là Z.

Ý nghĩa của các chữ số theo IP. tiêu chuẩn
Ý nghĩa của các chữ số theo IP. tiêu chuẩn

Chữ “X” trình bày chừng độ bảo vệ khỏi ảnh hưởng của các vật rắn bên ngoài. Như sau:

 • 0: Ko có giải pháp bảo vệ nào.
 • 1: Vật thể mập hơn 50mm.
 • 2: Bảo vệ khỏi các vật có bán kính mập hơn 12,5mm.
 • 3: Bảo vệ khỏi các vật có bán kính mập hơn 2,5mm.
 • 4: Bảo vệ khỏi các vật có bán kính mập hơn 1mm.
 • 5: Bảo vệ khỏi 1 lượng rất bé bụi.
 • 6: Chống bụi hoàn toàn.

Chữ cái “Y” cho biết chừng độ bảo vệ của thiết bị khỏi chất lỏng, chi tiết là nước. Chi tiết, ý nghĩa của các con số như sau:

 • 0: Ko có giải pháp bảo vệ nào.
 • 1: Bảo vệ khỏi nước bé giọt.
 • 2: Bảo vệ khỏi giọt nước lúc nghiêng tới 15 °.
 • 3: Bảo vệ khỏi giọt nước lúc nghiêng tới 60 °.
 • 4: Bảo vệ khỏi nước bắn từ mọi hướng. Lượng nước giảm thiểu.
 • 5: Bảo vệ khỏi nước từ vòi phun (6,3 milimet) từ bất cứ hướng nào sẽ ko bị tác động.
 • 6: Bảo vệ khỏi nước từ vòi phun (12,5 milimet) từ bất cứ hướng nào sẽ ko bị tác động.
 • 6K: Bảo vệ khỏi nước từ vòi phun (12,5 milimet) từ bất cứ hướng nào dưới áp suất cao sẽ ko tác động.
 • 7: Bảo vệ khỏi nước dưới độ sâu 15cm tới 1m.
 • 8: Bảo vệ khỏi nước chỉ cần khoảng dài dưới độ sâu 1m và chịu sức ép.
 • 9K: Bảo vệ khỏi khuôn khổ áp suất cao, nhiệt độ cao.

Chữ “Z” có công dụng bảo vệ khỏi các ảnh hưởng cơ học bên ngoài. Chi tiết, ý nghĩa của các chữ số như sau:

 • 0: Ko có bảo vệ
 • 1: Bảo vệ khỏi ảnh hưởng của 0,225 Jun.
 • 2: Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của 0,357 Jun.
 • 3: Bảo vệ khỏi ảnh hưởng của 0,5 Jun.
 • 4: Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của 2,0 Jun.
 • 5: Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của 6,0 Jun.
 • 6: Bảo vệ khỏi ảnh hưởng của 20.0 Jun.

Tương tự, bài viết đã san sẻ những kiến ​​thức tổng quan nhất về tiêu chuẩn IP là gì. Ý nghĩa của các con số trong tiêu chuẩn IP cũng được chỉ định. Hi vọng những thông tin được cung ứng trên đây sẽ giúp ích cho bạn trong giai đoạn học tập, nghiên cứu hay làm việc.


Thông tin thêm

Chuẩn IP là gì? Ý nghĩa các chữ số trong chuẩn IP

#Chuẩn #là #gì #nghĩa #các #chữ #số #trong #chuẩn
[rule_3_plain] #Chuẩn #là #gì #nghĩa #các #chữ #số #trong #chuẩn

Chuẩn IP đã ko còn phát triển thành lạ lẫm đối với đời sống con người. Mà bạn đã thực thụ thông suốt về chuẩn IP là gì. Nếu chưa thì hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

Cảm biến nhiệt độ RTD

Cảm biến đo áp suất công nghiệp

Bộ biến đổi dấu hiệu 4-20mA sang 0-10V

Ứng dụng cảm biến điện dung DLS-27

Thiết bị cảm biến điện dung là gì?

Tóm Tắt Nội Dung

Chuẩn IP là gì?Ý nghĩa các chữ số trong chuẩn IP là gì?Bảo vệ khỏi chất rắn theo chuẩn IP (X)Bảo vệ khỏi chất lỏng theo chuẩn IP (Y)Bảo vệ khỏi ảnh hưởng ngoại lực (Z)Bài viết liên can
Chuẩn IP là gì?
Chuẩn IP là gì?IP là gì? IP chính là bảo vệ chống thâm nhập. Được viết tắt từ cụm từ International Protection. Cấp bảo vệ chuẩn IP được quy định bởi IEC – Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế. Chuẩn IP được đưa ra để xác định việc bảo vệ các thành phầm khỏi sự thâm nhập của bụi hoặc nước.
Ý nghĩa các chữ số trong chuẩn IP là gì?
Ý nghĩa các chữ số trong chuẩn IPThông thường chữ IP sẽ có 2 con số đằng sau. Mỗi chữ số sẽ đại diện cho chừng độ bảo vệ đối với 1 nhân tố môi trường. Chữ số trước nhất là bảo vệ khỏi chất rắn thâm nhập. Chữ số thứ 2 là bảo vệ khỏi chất lỏng thâm nhập. Chữ số đầu ký hiệu là X. Chữ số thứ 2 kỹ hiệu là Y. Bên cạnh đó, ở 1 số thành phầm sẽ có thêm chữ số thứ 3, được ký hiệu là Z.
Ý nghĩa các chữ số theo tiêu chuẩn IPBảo vệ khỏi chất rắn theo chuẩn IP (X)
Chữ “X” biểu tượng cho chừng độ bảo vệ chống lại ảnh hưởng của nhân vật chất rắn bên ngoài. Chi tiết như sau:
0: Ko có bảo vệ gì.
1: Vật có kích tấc mập hơn 50mm.
2: Bảo vệ khỏi những vật có bán kính mập hơn 12.5mm.
3: Bảo vệ khỏi những vật có bán kính mập hơn 2.5mm.
4: Bảo vệ khỏi những vật có bán kính mập hơn 1mm.
5: Bảo vệ khỏi 1 lượng bụi rất bé.
6: Chống bụi hoàn toàn.
Bảo vệ khỏi chất lỏng theo chuẩn IP (Y)
Chữ “Y” chỉ ra chừng độ bảo vệ thiết bị khỏi chất lỏng, chi tiết là nước. Chi tiết ý nghĩa các con số như sau:
0: Ko có bảo vệ gì.
1: Bảo vệ khỏi nước bé giọt.
2: Bảo vệ khỏi những giọt nước lúc nghiêng lên tới 15°.
3: Bảo vệ khỏi những giọt nước lúc nghiêng lên tới 60°.
4: Bảo vệ khỏi nước xối từ mọi hướng. Lượng nước có hạn.
5: Bảo vệ khỏi nước từ 1 vòi phun (6.3 milimet) từ bất cứ hướng nào sẽ ko tác động.
6: Bảo vệ khỏi nước từ 1 vòi phun (12.5 milimet) từ bất cứ hướng nào sẽ ko tác động.
6K: Bảo vệ khỏi nước từ 1 vòi phun (12.5 milimet) từ bất cứ hướng nào dưới sức ép cao sẽ ko tác động.
7: Bảo vệ khỏi nước dưới độ sâu từ 15cm tới 1m.
8: Bảo vệ khỏi nước khoảng thời kì dài dưới độ sâu trên 1m và có sức ép.
9K: Bảo vệ chống lại gần khuôn khổ áp suất cao, nhiệt độ cao.
Bảo vệ khỏi ảnh hưởng ngoại lực (Z)
Chữ “Z” có công dụng bảo vệ khỏi các ảnh hưởng cơ khí từ bên ngoài. Chi tiết ý nghĩa các chữ số như sau:
0: Ko bảo vệ
1: Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của 0.225 Jun.
2: Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của 0.357 Jun.
3: Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của 0.5 Jun.
4: Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của 2.0 Jun.
5: Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của 6.0 Jun.
6: Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của 20.0 Jun.
Tương tự, bài viết đã san sẻ những tri thức tổng quan nhất về chuẩn IP là gì. Ý nghĩa của những con số trong chuẩn IP cũng được chỉ rõ. Chờ đợi rằng những thông tin được cung ứng phía trên sẽ giúp ích cho bạn trong giai đoạn nghiên cứu, học tập hay làm việc.

#wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;}Bài viết liên quanĐại Diện Termotech Tại Việt NamChuyển Đổi Nhiệt Độ Pt100Các Tiêu Chuẩn Nước Thải Công NghiệpBộ Chuyển Đổi Nhiệt Độ Ra Modbus RTUModbus Là Gì ? Modbus Hoạt Động Như Thế Nào

#Chuẩn #là #gì #nghĩa #các #chữ #số #trong #chuẩn
[rule_2_plain] #Chuẩn #là #gì #nghĩa #các #chữ #số #trong #chuẩn
[rule_2_plain] #Chuẩn #là #gì #nghĩa #các #chữ #số #trong #chuẩn
[rule_3_plain]

#Chuẩn #là #gì #nghĩa #các #chữ #số #trong #chuẩn

Chuẩn IP đã ko còn phát triển thành lạ lẫm đối với đời sống con người. Mà bạn đã thực thụ thông suốt về chuẩn IP là gì. Nếu chưa thì hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

Cảm biến nhiệt độ RTD

Cảm biến đo áp suất công nghiệp

Bộ biến đổi dấu hiệu 4-20mA sang 0-10V

Ứng dụng cảm biến điện dung DLS-27

Thiết bị cảm biến điện dung là gì?

Tóm Tắt Nội Dung

Chuẩn IP là gì?Ý nghĩa các chữ số trong chuẩn IP là gì?Bảo vệ khỏi chất rắn theo chuẩn IP (X)Bảo vệ khỏi chất lỏng theo chuẩn IP (Y)Bảo vệ khỏi ảnh hưởng ngoại lực (Z)Bài viết liên can
Chuẩn IP là gì?
Chuẩn IP là gì?IP là gì? IP chính là bảo vệ chống thâm nhập. Được viết tắt từ cụm từ International Protection. Cấp bảo vệ chuẩn IP được quy định bởi IEC – Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế. Chuẩn IP được đưa ra để xác định việc bảo vệ các thành phầm khỏi sự thâm nhập của bụi hoặc nước.
Ý nghĩa các chữ số trong chuẩn IP là gì?
Ý nghĩa các chữ số trong chuẩn IPThông thường chữ IP sẽ có 2 con số đằng sau. Mỗi chữ số sẽ đại diện cho chừng độ bảo vệ đối với 1 nhân tố môi trường. Chữ số trước nhất là bảo vệ khỏi chất rắn thâm nhập. Chữ số thứ 2 là bảo vệ khỏi chất lỏng thâm nhập. Chữ số đầu ký hiệu là X. Chữ số thứ 2 kỹ hiệu là Y. Bên cạnh đó, ở 1 số thành phầm sẽ có thêm chữ số thứ 3, được ký hiệu là Z.
Ý nghĩa các chữ số theo tiêu chuẩn IPBảo vệ khỏi chất rắn theo chuẩn IP (X)
Chữ “X” biểu tượng cho chừng độ bảo vệ chống lại ảnh hưởng của nhân vật chất rắn bên ngoài. Chi tiết như sau:
0: Ko có bảo vệ gì.
1: Vật có kích tấc mập hơn 50mm.
2: Bảo vệ khỏi những vật có bán kính mập hơn 12.5mm.
3: Bảo vệ khỏi những vật có bán kính mập hơn 2.5mm.
4: Bảo vệ khỏi những vật có bán kính mập hơn 1mm.
5: Bảo vệ khỏi 1 lượng bụi rất bé.
6: Chống bụi hoàn toàn.
Bảo vệ khỏi chất lỏng theo chuẩn IP (Y)
Chữ “Y” chỉ ra chừng độ bảo vệ thiết bị khỏi chất lỏng, chi tiết là nước. Chi tiết ý nghĩa các con số như sau:
0: Ko có bảo vệ gì.
1: Bảo vệ khỏi nước bé giọt.
2: Bảo vệ khỏi những giọt nước lúc nghiêng lên tới 15°.
3: Bảo vệ khỏi những giọt nước lúc nghiêng lên tới 60°.
4: Bảo vệ khỏi nước xối từ mọi hướng. Lượng nước có hạn.
5: Bảo vệ khỏi nước từ 1 vòi phun (6.3 milimet) từ bất cứ hướng nào sẽ ko tác động.
6: Bảo vệ khỏi nước từ 1 vòi phun (12.5 milimet) từ bất cứ hướng nào sẽ ko tác động.
6K: Bảo vệ khỏi nước từ 1 vòi phun (12.5 milimet) từ bất cứ hướng nào dưới sức ép cao sẽ ko tác động.
7: Bảo vệ khỏi nước dưới độ sâu từ 15cm tới 1m.
8: Bảo vệ khỏi nước khoảng thời kì dài dưới độ sâu trên 1m và có sức ép.
9K: Bảo vệ chống lại gần khuôn khổ áp suất cao, nhiệt độ cao.
Bảo vệ khỏi ảnh hưởng ngoại lực (Z)
Chữ “Z” có công dụng bảo vệ khỏi các ảnh hưởng cơ khí từ bên ngoài. Chi tiết ý nghĩa các chữ số như sau:
0: Ko bảo vệ
1: Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của 0.225 Jun.
2: Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của 0.357 Jun.
3: Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của 0.5 Jun.
4: Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của 2.0 Jun.
5: Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của 6.0 Jun.
6: Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của 20.0 Jun.
Tương tự, bài viết đã san sẻ những tri thức tổng quan nhất về chuẩn IP là gì. Ý nghĩa của những con số trong chuẩn IP cũng được chỉ rõ. Chờ đợi rằng những thông tin được cung ứng phía trên sẽ giúp ích cho bạn trong giai đoạn nghiên cứu, học tập hay làm việc.

#wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;}Bài viết liên quanĐại Diện Termotech Tại Việt NamChuyển Đổi Nhiệt Độ Pt100Các Tiêu Chuẩn Nước Thải Công NghiệpBộ Chuyển Đổi Nhiệt Độ Ra Modbus RTUModbus Là Gì ? Modbus Hoạt Động Như Thế Nào

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button