Thông tin

Đại lý chính thức ORIENTAL MOTOR VIETNAM

Đại lý chính thức ORIENTAL MOTOR VIỆT NAM là nhà hỗ trợ các thành phầm thiết bị của ORIENTAL MOTOR VIỆT NAM

Danh mục thành phầm ORIENTAL MOTOR VIỆT NAM phân bổ

– Động cơ bước

– quạt làm mát

– Động cơ servo

– Hệ thống chuyển di tuyến tính

– động cơ điều khiển vận tốc

Loạt động cơ bước bình thường DG ORIENTAL MOTOR

Đại lý chính thức ORIENTAL MOTOR VIETNAM

DG60-ASAK DG130R-ASAS
DG60-ASBK DG130R-ASBS
DG85R-ASAA DG200R-ASAA
DG85R-ASBA DG200R-ASBA
DG130R-ASAA DG200R-ASAC
DG130R-ASBA DG200R-ASBC
DG130R-ASAC DG200R-ASAS
DG130R-ASBC DG200R-ASBS

PK. động cơ chuyển di tuyến tính loạt ĐỘNG CƠ PHƯƠNG HƯỚNG

image003

Mã hàng chung

PK264PDAR16-P36 PK296-02BA PK299-F4.5A PK2913-01BA PK296A1A-SG18 PK2913EAT
PK264PDAR25-P36 PK296-03BA PK299-01BA PK2913DBA PK296A2A-SG3.6 PK296A1A-SG3.6
PK264PDAR26-P36 PK296DBA PK299-02BA PK2913-02BA PK296A2A-SG7.2 PK296A1A-SG7.2
PK296-01AA PK296-F4.5B PK299-03BA PK2913-F4.0B PK296A2A-SG9 PK296A1A-SG9
PK296-02AA PK296DAAR15 PK299DBA PK2913DAAR15 PK296A2A-SG10 PK296A1A-SG10
PK296-03AA PK296DAAR16 PK299-F4.5B PK2913DAAR16 PK296A2A-SG18 PK296B2A-SG9
PK296DAA PK299-01AA PK296DAAR25 PK296DT PK296B1A-SG3.6 PK296B2A-SG10
PK296-F4.5A PK299-02AA PK296DAAR26 PK296EAT PK296B1A-SG7.2 PK296B2A-SG18
PK296-01BA PK299DAA PK299DAAR15 PK2913DAAR25 PK296B1A-SG9 PK296A1A-SG36
PK296-02BA PK299-03AA PK299DAAR16 PK2913DAAR26 PK296B1A-SG10 PK2913-01AA
PK299DAAR25 PK2913-02AA PK296A2A-SG36 PK299DT PK296B1A-SG18 PK2913-F4.0A
PK299DAAR26 PK2913DAA PK296B1A-SG36 PK299EAT PK296B2A-SG3.6 PK296B2A-SG36
PK296B2A-SG7.2 PK2913DT

Hộp số SK của Oriental Motor. hàng loạt

image006

Mã hàng chung

2SK4A-AULA 2SK4GN-AUL / 2GN5SA 2SK4GN-AUL / 2GN50SA 3SK10GN-AUL / 3GN5SA
3SK10A-AULA 2SK4GN-AUL / 2GN6SA 2SK4GN-AUL / 2GN60SA 3SK10GN-AUL / 3GN6SA
4SK15A-AULA 2SK4GN-AUL / 2GN7.5SA 2SK4GN-AUL / 2GN75SA 3SK10GN-AUL / 3GN7.5SA
5SK25A-AULA 2SK4GN-AUL / 2GN9SA 2SK4GN-AUL / 2GN90SA 3SK10GN-AUL / 3GN9SA
2SK4GN-AUL 2SK4GN-AUL / 2GN12.5SA 2SK4GN-AUL / 2GN100SA 3SK10GN-AUL / 3GN12.5SA
3SK10GN-AUL 2SK4GN-AUL / 2GN15SA 2SK4GN-AUL / 2GN120SA 3SK10GN-AUL / 3GN15SA
4SK15GN-AUL 2SK4GN-AUL / 2GN18SA 2SK4GN-AUL / 2GN150SA 3SK10GN-AUL / 3GN18SA
5SK25GN-AUL 2SK4GN-AUL / 2GN25SA 2SK4GN-AUL / 2GN180SA 3SK10GN-AUL / 3GN25SA
2SK4GN-AUL / 2GN3SA 2SK4GN-AUL / 2GN30SA 3SK10GN-AUL / 3GN3SA 3SK10GN-AUL / 3GN30SA
2SK4GN-AUL / 2GN3.6SA 2SK4GN-AUL / 2GN36SA 3SK10GN-AUL / 3GN3.6SA 3SK10GN-AUL / 3GN36SA
3SK10GN-AUL / 3GN50SA 3SK10GN-AUL / 3GN75SA 3SK10GN-AUL / 3GN100SA 3SK10GN-AUL / 3GN150SA
3SK10GN-AUL / 3GN60SA 3SK10GN-AUL / 3GN90SA 3SK10GN-AUL / 3GN120SA 3SK10GN-AUL / 3GN180SA
4SK15GN-AUL / 4GN3SA
4SK15GN-AUL / 4GN3.6SA

Thông tin thêm

Đại lý chính thức ORIENTAL MOTOR VIETNAM

#Đại #lý #chính #thức #ORIENTAL #MOTOR #VIETNAM
[rule_3_plain] #Đại #lý #chính #thức #ORIENTAL #MOTOR #VIETNAM

5
/
5
(
1

đánh giá
)

Đại lý chính thức ORIENTAL MOTOR VIETNAM là nhà hỗ trợ các dòng thành phầm thiết bị của hãng ORIENTAL MOTOR VIETNAM
Danh mục thành phầm ORIENTAL MOTOR VIETNAM  hỗ trợ
– Động cơ bước
– quạt làm mát
– Động cơ servo
– Hệ thống chuyển di tuyến tính
– động cơ điều khiển vận tốc
Các dòng phổ bất định cơ bước dòng DG  ORIENTAL MOTOR

DG60-ASAK
DG130R-ASAS

DG60-ASBK
DG130R-ASBS

DG85R-ASAA
DG200R-ASAA

DG85R-ASBA
DG200R-ASBA

DG130R-ASAA
DG200R-ASAC

DG130R-ASBA
DG200R-ASBC

DG130R-ASAC
DG200R-ASAS

DG130R-ASBC
DG200R-ASBS

Các dòng motor chuyển di thẳng dòng PK  ORIENTAL MOTOR
 
Mã hàng thông dụng

PK264PDAR16-P36
PK296-02BA
 
PK299-F4.5A
PK2913-01BA
PK296A1A-SG18
PK2913EAT

PK264PDAR25-P36
PK296-03BA
 
PK299-01BA
PK2913DBA
PK296A2A-SG3.6
PK296A1A-SG3.6

PK264PDAR26-P36
PK296DBA
 
PK299-02BA
PK2913-02BA
PK296A2A-SG7.2
PK296A1A-SG7.2

PK296-01AA
PK296-F4.5B
 
PK299-03BA
PK2913-F4.0B
PK296A2A-SG9
PK296A1A-SG9

PK296-02AA
PK296DAAR15
 
PK299DBA
PK2913DAAR15
PK296A2A-SG10
PK296A1A-SG10

PK296-03AA
PK296DAAR16
 
PK299-F4.5B
PK2913DAAR16
PK296A2A-SG18
PK296B2A-SG9

PK296DAA
PK299-01AA
 
PK296DAAR25
PK296DT
PK296B1A-SG3.6
PK296B2A-SG10

PK296-F4.5A
PK299-02AA
 
PK296DAAR26
PK296EAT
PK296B1A-SG7.2
PK296B2A-SG18

PK296-01BA
PK299DAA
 
PK299DAAR15
PK2913DAAR25
PK296B1A-SG9
PK296A1A-SG36

PK296-02BA
PK299-03AA
 
PK299DAAR16
PK2913DAAR26
PK296B1A-SG10
PK2913-01AA

PK299DAAR25
PK2913-02AA
 
PK296A2A-SG36
PK299DT
PK296B1A-SG18
PK2913-F4.0A

PK299DAAR26
PK2913DAA
 
PK296B1A-SG36
PK299EAT
PK296B2A-SG3.6
PK296B2A-SG36

 
 
 
 
 
PK296B2A-SG7.2
PK2913DT

Hộp số Oriental Motor dòng SK

Mã hàng thông dụng

2SK4A-AULA
2SK4GN-AUL / 2GN5SA
2SK4GN-AUL / 2GN50SA
3SK10GN-AUL / 3GN5SA

3SK10A-AULA
2SK4GN-AUL / 2GN6SA
2SK4GN-AUL / 2GN60SA
3SK10GN-AUL / 3GN6SA

4SK15A-AULA
2SK4GN-AUL / 2GN7.5SA
2SK4GN-AUL / 2GN75SA
3SK10GN-AUL / 3GN7.5SA

5SK25A-AULA
2SK4GN-AUL / 2GN9SA
2SK4GN-AUL / 2GN90SA
3SK10GN-AUL / 3GN9SA

2SK4GN-AUL
2SK4GN-AUL / 2GN12.5SA
2SK4GN-AUL / 2GN100SA
3SK10GN-AUL / 3GN12.5SA

3SK10GN-AUL
2SK4GN-AUL / 2GN15SA
2SK4GN-AUL / 2GN120SA
3SK10GN-AUL / 3GN15SA

4SK15GN-AUL
2SK4GN-AUL / 2GN18SA
2SK4GN-AUL / 2GN150SA
3SK10GN-AUL / 3GN18SA

5SK25GN-AUL
2SK4GN-AUL / 2GN25SA
2SK4GN-AUL / 2GN180SA
3SK10GN-AUL / 3GN25SA

2SK4GN-AUL / 2GN3SA
2SK4GN-AUL / 2GN30SA
3SK10GN-AUL / 3GN3SA
3SK10GN-AUL / 3GN30SA

2SK4GN-AUL / 2GN3.6SA
2SK4GN-AUL / 2GN36SA
3SK10GN-AUL / 3GN3.6SA
3SK10GN-AUL / 3GN36SA

3SK10GN-AUL / 3GN50SA
3SK10GN-AUL / 3GN75SA
3SK10GN-AUL / 3GN100SA
3SK10GN-AUL / 3GN150SA

3SK10GN-AUL / 3GN60SA
3SK10GN-AUL / 3GN90SA
3SK10GN-AUL / 3GN120SA
3SK10GN-AUL / 3GN180SA

4SK15GN-AUL / 4GN3SA

4SK15GN-AUL / 4GN3.6SA

 

#Đại #lý #chính #thức #ORIENTAL #MOTOR #VIETNAM
[rule_2_plain] #Đại #lý #chính #thức #ORIENTAL #MOTOR #VIETNAM
[rule_2_plain] #Đại #lý #chính #thức #ORIENTAL #MOTOR #VIETNAM
[rule_3_plain]

#Đại #lý #chính #thức #ORIENTAL #MOTOR #VIETNAM

5
/
5
(
1

đánh giá
)

Đại lý chính thức ORIENTAL MOTOR VIETNAM là nhà hỗ trợ các dòng thành phầm thiết bị của hãng ORIENTAL MOTOR VIETNAM
Danh mục thành phầm ORIENTAL MOTOR VIETNAM  hỗ trợ
– Động cơ bước
– quạt làm mát
– Động cơ servo
– Hệ thống chuyển di tuyến tính
– động cơ điều khiển vận tốc
Các dòng phổ bất định cơ bước dòng DG  ORIENTAL MOTOR

DG60-ASAK
DG130R-ASAS

DG60-ASBK
DG130R-ASBS

DG85R-ASAA
DG200R-ASAA

DG85R-ASBA
DG200R-ASBA

DG130R-ASAA
DG200R-ASAC

DG130R-ASBA
DG200R-ASBC

DG130R-ASAC
DG200R-ASAS

DG130R-ASBC
DG200R-ASBS

Các dòng motor chuyển di thẳng dòng PK  ORIENTAL MOTOR
 
Mã hàng thông dụng

PK264PDAR16-P36
PK296-02BA
 
PK299-F4.5A
PK2913-01BA
PK296A1A-SG18
PK2913EAT

PK264PDAR25-P36
PK296-03BA
 
PK299-01BA
PK2913DBA
PK296A2A-SG3.6
PK296A1A-SG3.6

PK264PDAR26-P36
PK296DBA
 
PK299-02BA
PK2913-02BA
PK296A2A-SG7.2
PK296A1A-SG7.2

PK296-01AA
PK296-F4.5B
 
PK299-03BA
PK2913-F4.0B
PK296A2A-SG9
PK296A1A-SG9

PK296-02AA
PK296DAAR15
 
PK299DBA
PK2913DAAR15
PK296A2A-SG10
PK296A1A-SG10

PK296-03AA
PK296DAAR16
 
PK299-F4.5B
PK2913DAAR16
PK296A2A-SG18
PK296B2A-SG9

PK296DAA
PK299-01AA
 
PK296DAAR25
PK296DT
PK296B1A-SG3.6
PK296B2A-SG10

PK296-F4.5A
PK299-02AA
 
PK296DAAR26
PK296EAT
PK296B1A-SG7.2
PK296B2A-SG18

PK296-01BA
PK299DAA
 
PK299DAAR15
PK2913DAAR25
PK296B1A-SG9
PK296A1A-SG36

PK296-02BA
PK299-03AA
 
PK299DAAR16
PK2913DAAR26
PK296B1A-SG10
PK2913-01AA

PK299DAAR25
PK2913-02AA
 
PK296A2A-SG36
PK299DT
PK296B1A-SG18
PK2913-F4.0A

PK299DAAR26
PK2913DAA
 
PK296B1A-SG36
PK299EAT
PK296B2A-SG3.6
PK296B2A-SG36

 
 
 
 
 
PK296B2A-SG7.2
PK2913DT

Hộp số Oriental Motor dòng SK

Mã hàng thông dụng

2SK4A-AULA
2SK4GN-AUL / 2GN5SA
2SK4GN-AUL / 2GN50SA
3SK10GN-AUL / 3GN5SA

3SK10A-AULA
2SK4GN-AUL / 2GN6SA
2SK4GN-AUL / 2GN60SA
3SK10GN-AUL / 3GN6SA

4SK15A-AULA
2SK4GN-AUL / 2GN7.5SA
2SK4GN-AUL / 2GN75SA
3SK10GN-AUL / 3GN7.5SA

5SK25A-AULA
2SK4GN-AUL / 2GN9SA
2SK4GN-AUL / 2GN90SA
3SK10GN-AUL / 3GN9SA

2SK4GN-AUL
2SK4GN-AUL / 2GN12.5SA
2SK4GN-AUL / 2GN100SA
3SK10GN-AUL / 3GN12.5SA

3SK10GN-AUL
2SK4GN-AUL / 2GN15SA
2SK4GN-AUL / 2GN120SA
3SK10GN-AUL / 3GN15SA

4SK15GN-AUL
2SK4GN-AUL / 2GN18SA
2SK4GN-AUL / 2GN150SA
3SK10GN-AUL / 3GN18SA

5SK25GN-AUL
2SK4GN-AUL / 2GN25SA
2SK4GN-AUL / 2GN180SA
3SK10GN-AUL / 3GN25SA

2SK4GN-AUL / 2GN3SA
2SK4GN-AUL / 2GN30SA
3SK10GN-AUL / 3GN3SA
3SK10GN-AUL / 3GN30SA

2SK4GN-AUL / 2GN3.6SA
2SK4GN-AUL / 2GN36SA
3SK10GN-AUL / 3GN3.6SA
3SK10GN-AUL / 3GN36SA

3SK10GN-AUL / 3GN50SA
3SK10GN-AUL / 3GN75SA
3SK10GN-AUL / 3GN100SA
3SK10GN-AUL / 3GN150SA

3SK10GN-AUL / 3GN60SA
3SK10GN-AUL / 3GN90SA
3SK10GN-AUL / 3GN120SA
3SK10GN-AUL / 3GN180SA

4SK15GN-AUL / 4GN3SA

4SK15GN-AUL / 4GN3.6SA

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button