Sản phẩm đèn Led

Điện trở là gì?

Kháng chiến là gì?

Ta hiểu dễ ợt – Cảm kháng là sự cản trở dòng chảy của vật dẫn điện, nếu vật dẫn tốt có điện trở bé, vật dẫn kém có điện trở phệ, vật cách điện có điện trở cực kỳ. hoàn hảo.

Trên thị phần có nhiều loại điện trở không giống nhau. Tùy vào mục tiêu sử dụng của bạn nhưng mà sử dụng các loại điện trở không giống nhau.

Thông thường điện trở được phân loại theo:

  • Phân loại điện trở theo độ chuẩn xác: sai số điện trở 1%, 5%

  • Phân loại theo loại vỏ: điện trở dán, điện trở chân

  • Phân loại theo công suất nhiệt: 1 / 8W, 1 / 4W, 1 / 2W, 1W, 2W, 3W…

  • Phân loại theo chất liệu: màng kim khí, loại màng cacbon …


Ký hiệu của điện trở

Cách đọc trị giá điện trở

Trị giá của điện trở được vẽ trực tiếp trên thân điện trở. Nếu điện trở có 4 vạch màu thì 3 vạch trước hết là trị giá của biến trở, vạch thứ 4 là sai số của biến trở. Cụ thể về các trị giá điện trở và sai số được hiển thị trong bảng:

Dựa vào số lượng vạch màu hiển thị trên thân điện trở, chúng ta sẽ có cách gọi không giống nhau:

– Điện trở có 4 màu: 3 vạch trị giá, 2 vạch đầu là số, vạch thứ 3 là vạch số mũ. Trị giá của điện trở bằng 2 vạch, 10 vạch thứ 3 và vạch thứ 4 là sai số.

– Điện trở có 5-6 vạch: 3 vạch đọc liên tục là trị giá điện trở, vạch thứ 4 là số mũ, vạch thứ 5 là sai số. Trị giá của điện trở là: 3 vạch, 10 thành công suất là 4, và 5 là sai số.

– Điện trở (Chip – điện trở): trị giá của điện trở bằng 2 chữ số đầu, 10 tới số mũ thứ 3.

Thí dụ:

+ Đối với điện trở bé hơn 10 Ôm (Ohm): Trị số của điện trở bằng: vạch 1 + vạch 2 chia cho 10 mũ 3. Vạch 3: đen = 0; vàng = 1; bạc 2;

Thí dụ:

Điện trở là 1 thành phần quan trọng và chẳng thể thiếu trong các thiết bị điện tử. Nhập vai trò quan trọng có thể: Điều khiển dòng điện qua tải phù hợp, nối điện trở biến thành mạch phân áp, tham dự vào các mạch dao động RC sử dụng NE555.


Thông tin thêm

Điện trở là gì?
#Điện #trở #là #gì
[rule_3_plain] #Điện #trở #là #gì

Điện trở là gì?

Ta hiểu 1 cách dễ ợt – Điện trở là sự cản trở dòng điện của 1 vật dẫn điện, nếu 1 vật dẫn điện tốt thì điện trở bé, vật dẫn điện kém thì điện trở phệ, vật cách điện thì điện trở là cực kỳ phệ.

Trên thị phần có nhiều loại điện trở không giống nhau. Tuỳ mục tiêu sử dụng của bạn nhưng mà dùng các loại trở không giống nhau.

Thường điện trở được phân loại theo:

Phân loại điện trở theo độ chuẩn xác: điện trở sai số 1%, 5%

Phân loại theo kiểu đóng vỏ: điện trở dán, điện trở chân cắm

Phân loại theo công suất chịu nhiệt: loại 1/8W, 1/4W, 1/2W, 1W, 2W, 3W…

Phân loại theo vật liêu: màng kim khí, loại màng cacbon…

  

Kí hiệu của điện trở

  

Cách đọc trị giá điện trở 

Trị giá của điện trở được vẽ trực tiếp trên thân điện trở. Nếu điện trở có 4 mạch vạch màu thì 3 vạch trước hết là biểu lộ trị giá của điện trở, vạch thứ 4 là sai số của điện trở. Cụ thể về trị giá và sai số của điện trở được trình bày trong bảng:

  

Dựa trên số vạch màu hiển thị trên thân điện trở ta sẽ có cách gọi không giống nhau:

– Điện trở có 4 màu: 3 vạch trị giá thì 2 vạch đầu đọc là số, vạch thứ 3 là vạch mũ. Trị giá của điện trở bằng 2 vạch, 10  mũ vạch 3 và vạch thứ 4 là sai số.

– Điện trở có 5 – 6 vạch: 3 vạch đầu đọc liề nhau là trị giá điện trở, vạch thứ 4 là mũ, vạch thứ 5 là sai số. Trị giá của điện trở bằng: 3 vạch, 10 mũ vạch 4, vạch thưc 5 là sai số.

– Điện trở dán (Chip – resistor): trị giá của điện trở bằng 2 số đầu, 10 mũ số thứ 3.

Thí dụ:

 + Đối với điện trở bé hơn 10 Ôm(Ohm): Trị giá của điện trở bằng : vạch 1+ vạch 2 chia cho 10 mũ vạch 3. Vạch 3: đen =0 ;vàng = 1; bạc 2;

Thí dụ:

Điện trở là linh kiện quan trọng chẳng thể thiếu trong các thiết bị điện tử. Nhập vai trò quan trọng có thể: Khống chế dòng điện qua tải thích hợp, mắc điện biến thành cầu phân áp, tham dự vào các mạch tạo dao động R C sử dụng NE555.

  
#Điện #trở #là #gì
[rule_2_plain] #Điện #trở #là #gì
[rule_2_plain] #Điện #trở #là #gì
[rule_3_plain]

#Điện #trở #là #gì

Điện trở là gì?

Ta hiểu 1 cách dễ ợt – Điện trở là sự cản trở dòng điện của 1 vật dẫn điện, nếu 1 vật dẫn điện tốt thì điện trở bé, vật dẫn điện kém thì điện trở phệ, vật cách điện thì điện trở là cực kỳ phệ.

Trên thị phần có nhiều loại điện trở không giống nhau. Tuỳ mục tiêu sử dụng của bạn nhưng mà dùng các loại trở không giống nhau.

Thường điện trở được phân loại theo:

Phân loại điện trở theo độ chuẩn xác: điện trở sai số 1%, 5%

Phân loại theo kiểu đóng vỏ: điện trở dán, điện trở chân cắm

Phân loại theo công suất chịu nhiệt: loại 1/8W, 1/4W, 1/2W, 1W, 2W, 3W…

Phân loại theo vật liêu: màng kim khí, loại màng cacbon…

  

Kí hiệu của điện trở

  

Cách đọc trị giá điện trở 

Trị giá của điện trở được vẽ trực tiếp trên thân điện trở. Nếu điện trở có 4 mạch vạch màu thì 3 vạch trước hết là biểu lộ trị giá của điện trở, vạch thứ 4 là sai số của điện trở. Cụ thể về trị giá và sai số của điện trở được trình bày trong bảng:

  

Dựa trên số vạch màu hiển thị trên thân điện trở ta sẽ có cách gọi không giống nhau:

– Điện trở có 4 màu: 3 vạch trị giá thì 2 vạch đầu đọc là số, vạch thứ 3 là vạch mũ. Trị giá của điện trở bằng 2 vạch, 10  mũ vạch 3 và vạch thứ 4 là sai số.

– Điện trở có 5 – 6 vạch: 3 vạch đầu đọc liề nhau là trị giá điện trở, vạch thứ 4 là mũ, vạch thứ 5 là sai số. Trị giá của điện trở bằng: 3 vạch, 10 mũ vạch 4, vạch thưc 5 là sai số.

– Điện trở dán (Chip – resistor): trị giá của điện trở bằng 2 số đầu, 10 mũ số thứ 3.

Thí dụ:

 + Đối với điện trở bé hơn 10 Ôm(Ohm): Trị giá của điện trở bằng : vạch 1+ vạch 2 chia cho 10 mũ vạch 3. Vạch 3: đen =0 ;vàng = 1; bạc 2;

Thí dụ:

Điện trở là linh kiện quan trọng chẳng thể thiếu trong các thiết bị điện tử. Nhập vai trò quan trọng có thể: Khống chế dòng điện qua tải thích hợp, mắc điện biến thành cầu phân áp, tham dự vào các mạch tạo dao động R C sử dụng NE555.

  

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button