Thông tin hữu ích

Độ ẩm tương đối là gì?

Độ ẩm hơi hơi là tỉ lệ hơi nước của ko khí (hỗn hợp) với bão hòa hơi nước trong %. Còn được hiểu là % khối lượng nước đo được bằng khối lượng nước bão hòa có cùng thể tích. Lúc bão hòa hơi nước, hỗn hợp khí và hơi nước sẽ đạt điểm sương. Bạn có biết độ ẩm hơi hơi là gì ko? Vậy chúng ta cùng xem công thức tính nhé.

Độ ẩm tương đối là gì?

Công thức tính độ ẩm hơi hơi

Công thức tính độ ẩm tương đối
Công thức tính độ ẩm hơi hơi

Trong đấy:

  • RH = Độ ẩm ko khí tương đương.
  • ep = áp suất riêng của nước.
  • es = áp suất hơi đã được thăng bằng.

Theo wikipedia, Độ ẩm hơi hơi ( rh ) là tỷ số giữa áp suất riêng phần của hơi nước với áp suất hơi thăng bằng của nước ở 1 nhiệt độ nhất mực. Độ ẩm hơi hơi lệ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của hệ thống ân cần. Cùng 1 lượng hơi nước dẫn tới độ ẩm trong ko khí mát hơn cao hơn trong ko khí ấm. 1 thông số liên can là điểm sương.

Độ ẩm hơi hơi của hỗn hợp nước được khái niệm là tỷ số giữa áp suất riêng phần của hơi nước trong hỗn hợp với áp suất hơi thăng bằng của nước trên bề mặt phẳng của nước thuần khiết ở 1 nhiệt độ nhất mực:

Bởi vì trị giá thường được biểu lộ dưới dạng %; Tỉ lệ % cao hơn có tức là hỗn hợp nước trong ko khí ẩm hơn. Ở độ ẩm hơi hơi 100%, ko khí bão hòa và ở điểm sương.
Bạn đang xem bài đăng này Độ ẩm hơi hơi là gì?? Hi vọng bạn sẽ nhận được nhiều kiến ​​thức. Mời các bạn xem các loại nhiệt ẩm kế.

đèn LED Bạc Liêu


Thông tin thêm

Độ ẩm hơi hơi là gì?
#Độ #ẩm #tương #đối #là #gì
[rule_3_plain] #Độ #ẩm #tương #đối #là #gì

Độ ẩm hơi hơi là tỉ lệ hơi nước của ko khí (hỗn hợp) với hơi nước bão hòa tính bằng %. Hay còn hiểu là tỉ lệ % khối lượng nước đo với khối lượng nước bão hòa với cùng 1 thể tích. Lúc hơi nước bão hoà, hỗn hợp khí và hơi nước sẽ đạt tới điểm sương. Bạn đã biết độ ẩm hơi hơi là gì phải ko ạ? Vậy cùng xem công thức tính nhé.

Công thức tính độ ẩm hơi hơi

Công thức tính độ ẩm hơi hơi Trong đấy:

RH = Độ ẩm ko khí tương đương.ep = áp suất riêng của nước.es = áp suất hơi nước đã được thăng bằng.Theo wikipedia, Độ ẩm hơi hơi ( rh ) là tỉ lệ áp suất riêng phần của hơi nước với áp suất hơi thăng bằng của nước ở nhiệt độ nhất mực. Độ ẩm hơi hơi lệ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của hệ thống ân cần. Cùng 1 lượng hơi nước dẫn tới do am tuong doi cao hơn trong ko khí mát hơn ko khí ấm. 1 thông số liên can là điểm sương .

Độ ẩm tuong doi của hỗn hợp nước được khái niệm là tỉ lệ áp suất riêng phần của hơi nước trong hỗn hợp tới áp suất hơi thăng bằng của nước trên 1 bề mặt phẳng của nước thuần khiết ở nhiệt độ nhất mực: 

Do am tuong doi thường được biểu lộ bằng % ; tỉ lệ % cao hơn có tức là hỗn hợp nước air air ẩm hơn. Ở độ ẩm hơi hơi 100%, ko khí đã bão hòa và đang ở điểm sương .Bạn đang xem bài viết độ ẩm hơi hơi là gì? Kì vọng bạn sẽ có được nhiều tri thức. Mời xem các loại máy đo độ ẩm bằng nhiệt ẩm kế.

#Độ #ẩm #tương #đối #là #gì
[rule_2_plain] #Độ #ẩm #tương #đối #là #gì
[rule_2_plain] #Độ #ẩm #tương #đối #là #gì
[rule_3_plain]

#Độ #ẩm #tương #đối #là #gì

Độ ẩm hơi hơi là tỉ lệ hơi nước của ko khí (hỗn hợp) với hơi nước bão hòa tính bằng %. Hay còn hiểu là tỉ lệ % khối lượng nước đo với khối lượng nước bão hòa với cùng 1 thể tích. Lúc hơi nước bão hoà, hỗn hợp khí và hơi nước sẽ đạt tới điểm sương. Bạn đã biết độ ẩm hơi hơi là gì phải ko ạ? Vậy cùng xem công thức tính nhé.

Công thức tính độ ẩm hơi hơi

Công thức tính độ ẩm hơi hơi Trong đấy:

RH = Độ ẩm ko khí tương đương.ep = áp suất riêng của nước.es = áp suất hơi nước đã được thăng bằng.Theo wikipedia, Độ ẩm hơi hơi ( rh ) là tỉ lệ áp suất riêng phần của hơi nước với áp suất hơi thăng bằng của nước ở nhiệt độ nhất mực. Độ ẩm hơi hơi lệ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của hệ thống ân cần. Cùng 1 lượng hơi nước dẫn tới do am tuong doi cao hơn trong ko khí mát hơn ko khí ấm. 1 thông số liên can là điểm sương .

Độ ẩm tuong doi của hỗn hợp nước được khái niệm là tỉ lệ áp suất riêng phần của hơi nước trong hỗn hợp tới áp suất hơi thăng bằng của nước trên 1 bề mặt phẳng của nước thuần khiết ở nhiệt độ nhất mực: 

Do am tuong doi thường được biểu lộ bằng % ; tỉ lệ % cao hơn có tức là hỗn hợp nước air air ẩm hơn. Ở độ ẩm hơi hơi 100%, ko khí đã bão hòa và đang ở điểm sương .Bạn đang xem bài viết độ ẩm hơi hơi là gì? Kì vọng bạn sẽ có được nhiều tri thức. Mời xem các loại máy đo độ ẩm bằng nhiệt ẩm kế.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button