CÔNG TY ĐIỆN NƯỚC ĐỖ THẮNG

    Trụ sở chính: 75A/371 Khóm 10, Phường 1, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 

    Điện thoại: 0965.838.939 hoặc 085.9339.699

    Email: diennuocdothang@gmail.com

    Website: https://ledbaclieu.vn/