Thông tin

Nguyên tắc xác định chiết suất dung dịch bằng khúc xạ kế

Nguyên tắc và công nghệ của khúc xạ kế

Nguyên lý xác định chiết suất của dung dịch bằng khúc xạ kế: Chiết suất nD của dung dịch chất lỏng chỉnh sửa theo nồng độ của chất rắn hòa tan. Mối quan hệ giữa nD và nồng độ đặc thù cho từng môi trường và chất rắn hòa tan.

Khúc xạ kế K-Patents xác định nồng độ chất rắn hòa tan bằng cách tạo ra quang học
đo chỉ số khúc xạ trong dung dịch (nD). Khúc xạ kế đo chỉ số khúc xạ nD và
Nhiệt độ của môi trường giai đoạn. Phép đo dựa trên sự khúc xạ ánh sáng trong
Xử lý môi trường, được gọi là góc khúc xạ đến hạn, sử dụng nguồn sáng LED màu vàng có cùng bước sóng (580 nm) với dòng natri D (do ấy nD).

“Góc đến hạn” là góc nhưng ánh sáng đến truyền từ khúc xạ 1 phần và phản xạ thành phản xạ toàn phần. Góc đến hạn tương ứng với ranh giới giữa vùng tối và vùng sáng được đo sử dụng máy dò hình ảnh.

Thiên thần đến hạn đo được được biến đổi thành nD dựa trên mối quan hệ chuẩn xác giữa thiên thần đến hạn và chỉ số khúc xạ nD. Phương trình này là 1 định luật vật lý quang học được gọi là định luật Snells.

Nồng độ được tính toán dựa trên chỉ số khúc xạ và nhiệt độ, tiến hành 1 thứ tự xác định trước
điều kiện trên acc. Khúc xạ kế K-Patents có thể chỉ ra các thang đo không giống nhau, thí dụ độ Brix, mật độ chất lỏng hoặc nồng độ theo trọng lượng.

Hiện nay, K-Patents có 3 nền móng công nghệ khúc xạ kế đang sản xuất. Mới đây nhất và
Tăng lên là Nền móng 4 (P4), trong ấy tối đa 4 khúc xạ kế có thể được kết nối với 1 giao diện Người mua độc nhất vô nhị qua Kết nối Ethernet hoặc 4 tới 20 mA.

Bên cạnh đó, có các mẫu thành phầm không giống nhau với các tác dụng không giống nhau cho các phần mềm công nghiệp chi tiết và mỗi mẫu được thiết kế riêng cho các đề nghị công nghiệp không giống nhau.

đèn LED Bạc Liêu


Thông tin thêm

Nguyên lý xác định chiết suất dung dịch bằng khúc xạ kế
#Nguyên #tắc #xác #định #chiết #suất #dung #dịch #bằng #khúc #xạ #kế
[rule_3_plain] #Nguyên #tắc #xác #định #chiết #suất #dung #dịch #bằng #khúc #xạ #kế

Nguyên tắc và công nghệ đo khúc xạ kế

Nguyên lý xác định chiết suất dung dịch bằng khúc xạ kế: Chỉ số khúc xạ nD của dung dịch lỏng chỉnh sửa theo nồng độ chất rắn hòa tan. Mối quan hệ giữa nD và nồng độ là đặc thù cho từng loại môi trường và chất rắn hòa tan.

Máy đo khúc xạ K-Patents xác định nồng độ chất rắn hòa tan bằng cách tạo ra quang học đo lường 1 biện pháp chỉ số khúc xạ (nD). Khúc xạ kế đo chỉ số khúc xạ nD và Nhiệt độ của môi trường giai đoạn. Phép đo dựa trên sự khúc xạ ánh sáng trong xử lý môi trường, được gọi là góc khúc xạ đến hạn, sử dụng nguồn sáng LED màu vàng với cùng bước sóng (580nm) là dòng natri D (do ấy nD).

Góc quan trọng của người Viking, góc là góc nhưng ánh sáng đến chuyển từ 1 phần bị khúc xạ và phản xạ sang phản xạ toàn phần. Góc đến hạn tương ứng với đường biên giữa vùng tối và vùng sáng được đo sử dụng máy dò hình ảnh.

Thiên thần quan trọng được đo được biến đổi thành nD dựa trên chuẩn xác mối quan hệ giữa thiên thần quan trọng và chỉ số khúc xạ nD. Phương trình này là định luật vật lý quang học được gọi là luật Snells.

Nồng độ được tính dựa trên chỉ số khúc xạ và nhiệt độ, tiến hành thứ tự xác định trước điều kiện vào acc. Khúc xạ kế K-Patents có thể chỉ ra các thang đo không giống nhau, thí dụ Brix, chất lỏng mật độ hoặc nồng độ theo trọng lượng.

Hiện nay, K-Patents có 3 nền móng công nghệ khúc xạ kế trong sản xuất. Mới đây nhất và tăng lên là Nền móng 4 (P4), trong ấy có thể kết nối tối đa 4 khúc xạ kế với 1 giao diện Người mua phê duyệt Kết nối Ethernet hoặc 4 tới 20 mA.

Bên cạnh đó, có những mẫu thành phầm không giống nhau với các tác dụng không giống nhau cho các phần mềm công nghiệp chi tiết, và mỗi mẫu hình được điều chỉnh cho các đề nghị công nghiệp không giống nhau.

#Nguyên #tắc #xác #định #chiết #suất #dung #dịch #bằng #khúc #xạ #kế
[rule_2_plain] #Nguyên #tắc #xác #định #chiết #suất #dung #dịch #bằng #khúc #xạ #kế
[rule_2_plain] #Nguyên #tắc #xác #định #chiết #suất #dung #dịch #bằng #khúc #xạ #kế
[rule_3_plain]

#Nguyên #tắc #xác #định #chiết #suất #dung #dịch #bằng #khúc #xạ #kế

Nguyên tắc và công nghệ đo khúc xạ kế

Nguyên lý xác định chiết suất dung dịch bằng khúc xạ kế: Chỉ số khúc xạ nD của dung dịch lỏng chỉnh sửa theo nồng độ chất rắn hòa tan. Mối quan hệ giữa nD và nồng độ là đặc thù cho từng loại môi trường và chất rắn hòa tan.

Máy đo khúc xạ K-Patents xác định nồng độ chất rắn hòa tan bằng cách tạo ra quang học đo lường 1 biện pháp chỉ số khúc xạ (nD). Khúc xạ kế đo chỉ số khúc xạ nD và Nhiệt độ của môi trường giai đoạn. Phép đo dựa trên sự khúc xạ ánh sáng trong xử lý môi trường, được gọi là góc khúc xạ đến hạn, sử dụng nguồn sáng LED màu vàng với cùng bước sóng (580nm) là dòng natri D (do ấy nD).

Góc quan trọng của người Viking, góc là góc nhưng ánh sáng đến chuyển từ 1 phần bị khúc xạ và phản xạ sang phản xạ toàn phần. Góc đến hạn tương ứng với đường biên giữa vùng tối và vùng sáng được đo sử dụng máy dò hình ảnh.

Thiên thần quan trọng được đo được biến đổi thành nD dựa trên chuẩn xác mối quan hệ giữa thiên thần quan trọng và chỉ số khúc xạ nD. Phương trình này là định luật vật lý quang học được gọi là luật Snells.

Nồng độ được tính dựa trên chỉ số khúc xạ và nhiệt độ, tiến hành thứ tự xác định trước điều kiện vào acc. Khúc xạ kế K-Patents có thể chỉ ra các thang đo không giống nhau, thí dụ Brix, chất lỏng mật độ hoặc nồng độ theo trọng lượng.

Hiện nay, K-Patents có 3 nền móng công nghệ khúc xạ kế trong sản xuất. Mới đây nhất và tăng lên là Nền móng 4 (P4), trong ấy có thể kết nối tối đa 4 khúc xạ kế với 1 giao diện Người mua phê duyệt Kết nối Ethernet hoặc 4 tới 20 mA.

Bên cạnh đó, có những mẫu thành phầm không giống nhau với các tác dụng không giống nhau cho các phần mềm công nghiệp chi tiết, và mỗi mẫu hình được điều chỉnh cho các đề nghị công nghiệp không giống nhau.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button