Tin tức

Những quy định về việc sử dụng và an toàn điện ở Việt Nam

5 2004, Nhà nước ta đã ban hành luật điện lực. Gồm 10 chương, 70 điều vận dụng cho mọi tổ chức, tư nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lực tại Việt Nam. Việc ban hành luật này đã đáp ứng được những vướng mắc liên can tới an toàn lao động. Cùng lúc giảm thiểu tối đa các tai nạn về điện. Bài viết dưới đây sẽ cung ứng cho bạn những thông tin quan trọng về 7 quy định an toàn điện được nêu trong luật điện lực Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây!

Luật Điện lực Việt Nam được ban hành ngày 03 tháng 12 5 2004 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XI. Mà tới ngày 20/11/2012, Luật Điện lực mới được hoàn thiện lúc được Quốc hội sửa đổi, điều chỉnh. Với tổng số 70 bài báo trong ấy có 25 bài được thêm vào ngày hôm ấy. Nhân vật có liên can của các luật này là các tổ chức, đơn vị sản xuất, cung cấp, truyền tải điện… Hoặc các đơn vị tham mưu sản xuất, truyền tải và cung cấp điện. Trong 70 điều luật trên, có 7 điều luật quy định về an toàn điện là các điều 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59. Đây là những quy định vận dụng cho mọi tư nhân, tổ chức tại Việt Nam.

Những quy định về việc sử dụng và an toàn điện ở Việt Nam
Quy định về an toàn điện cho công ty

Hành lang an toàn lưới điện cao thế là ko gian giới hạn dọc theo đường dây tải điện. Hoặc xung quanh trạm điện và nó được quy định theo từng cấp điện áp

Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao thế bao gồm:

  • Hành lang an toàn đường dây điện trên ko
  • Hành lang bảo vệ an toàn cho cáp ngầm
  • Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện

Chính phủ có quy định chi tiết về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao thế

Bảo vệ nhà và công trình

Chủ chốt trình đã được phép còn đó trong hành lang an toàn đường dây điện trên ko. Ko được sử dụng mái nhà hoặc bất cứ phần nào của ngôi nhà hoặc công trình xây dựng cho các mục tiêu riêng. Đặc trưng, có thể vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện trên ko.

Trước lúc cấp phép cho tổ chức, tư nhân xây dựng mới mở mang, cải tạo nhà ở, công trình. Cơ quan cấp phép cần đề nghị chủ đầu cơ xây dựng công trình có văn bản thỏa thuận với đơn vị điều hành lưới điện cao thế. Chi tiết là về các giải pháp bảo đảm an toàn đường dây dẫn điện trên ko.

Ko được phép còn đó cùng tòa nhà với những người sống và làm việc trong hành lang an toàn. Chi tiết với đường dây trên ko có cấp điện áp từ 500kV trở lên.

An ninh ở hành lang

Ngăn cấm mọi công tác trong hành lang bảo vệ đường dây điện trên ko. Nếu ko sử dụng thiết bị, phương tiện, công cụ thì có thể vi phạm khoảng cách phóng điện an toàn theo cấp điện áp. Trường hợp đặc thù do đề nghị cần kíp của công việc quốc phòng, an ninh. Cần có thỏa thuận với đơn vị điều hành công trình lưới điện về các giải pháp bảo đảm an toàn.

Bảo vệ lúc giao cắt dây

Tại các điểm giao cắt giữa đường dây điện trên ko và đường bộ, đường sắt. Chiều cao bé nhất của dây tại điểm thấp nhất lúc dây dẫn ở tình trạng cực đại. Ít ra 4,5 m cùng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp. Trường hợp điểm cao nhất của công cụ giao thông có chiều cao to hơn 4,5 m. Chủ công cụ liên hệ trực tiếp với đơn vị điều hành đường dây cáp điện lưới điện trên cao. Từ ấy, tiến hành các giải pháp an toàn cần phải có.

Tại các điểm giao cắt giữa đường dây điện trên ko và đường sắt. Chiều cao tối thiểu của đường dây điện tại thời khắc thấp nhất. Lúc dây dẫn ở tình trạng võng cực đại là 7,5m. Cùng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp.

Bảo vệ công trường

Lúc tiến hành công tác trên mặt đất, ngầm gần hoặc trong hành lang bảo vệ của đường dây dẫn điện trên ko có nguy cơ tác động tới sự vận hành phổ biến của đường dây hoặc có nguy cơ gây lộn cố, nếu có sự cố về điện thì công trình. đơn vị cần thỏa thuận với Ban điều hành dự án lưới điện về các giải pháp bảo đảm an toàn cần phải có.

“Cấm đào hố, chất hàng, đóng cọc, trồng cây, xây nhà hoặc các công trình khác. Hoặc neo tàu trong hành lang bảo vệ cáp ngầm.
Ko được xả nước và các chất ăn mòn cáp, thiết bị vào hành lang bảo vệ của cáp điện ngầm.

Trường hợp xả nước hoặc các chất có nguy cơ ăn mòn cáp ngoài hành lang bảo vệ của cáp ngầm. Chúng có bản lĩnh thâm nhập, ăn mòn, làm hỏng cáp. Khi này, chủ nhân hoặc người điều hành phải có phận sự xử lý để ko tác động tới đường cáp.

Lúc xây đắp các công trình trong lòng đất, nạo vét lòng sông, lòng hồ vi phạm hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm. Bên xây đắp phải công bố trước ít ra 10 ngày cho Ban điều hành công trình lưới điện và có giải pháp bảo đảm an toàn cho cáp ngầm.

“Cấm xây dựng nhà ở, công trình và trồng cây cao trên 2m trong hành lang an toàn trạm điện. Ko xâm lấn lối ra vào nhà ga.
Nhà ở, công trình gần hành lang bảo vệ của trạm điện cần bảo đảm ko làm hư hỏng bất cứ bộ phận nào của trạm.

An toàn điện cho sản xuất
An toàn điện cho sản xuất

Đối với tổ chức và tư nhân

“Các tổ chức, tư nhân sử dụng điện để sản xuất phải đúng quy định. Chi tiết về an toàn điện, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện thích hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

Các thiết bị, hệ thống sử dụng điện, hệ thống chống sét, nối đất phải được nghiệm thu, nghiệm thu theo định kỳ. Và phải được rà soát thất thường theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn điện. Lược đồ của các hệ thống này phải đúng với thực tiễn và phải được lưu giữ cộng với các biên bản rà soát trong công đoạn vận hành.

Đối với các trạm điện, hệ thống điện khu vực

Trạm điện, thiết bị điện cao thế và đường dây cao thế nội bộ phải được lắp đặt, điều hành, vận hành theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện.

Đường dẫn và dây dẫn điện phải được thiết kế và lắp đặt bảo đảm mặt bằng sản xuất thông thoáng. Đặc trưng tránh các ảnh hưởng cơ học, hóa học có thể gây hư hỏng. Ko sử dụng kết cấu kim khí của nhà xưởng, máy móc, đường ống kim khí để làm dây dẫn điện.

Hệ thống điện trong khu vực có chất dễ cháy, nổ phải được thiết kế, lắp đặt và sử dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 54 của Luật này.

Các thiết bị điện dùng trong khai thác mỏ, khí cụ điện, thiết bị điện … phải thích hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn.

“Tổng công suất sử dụng của các thiết bị điện dùng trong văn phòng, sinh hoạt, dịch vụ phải thích hợp với công suất thiết kế. Dây dẫn phải có thiết diện và độ bền cách điện thích hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật.

Xem xét về thiết bị điện

“Ko để các thiết bị điện sinh nhiệt gần các đồ vật dễ cháy, nổ.

Các thiết bị điện phải được rà soát, bảo dưỡng theo quy định. Bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn điện và ko gây nguy nan cho người sử dụng. Trong mạch điện 3 pha 4 dây, các công tắc điện ko được nối với dây trung tính.

Trong mạch 1 pha 2 dây, cầu chì và công tắc phải được nối với dây pha. Tuyệt đối ko nối vào dây trung tính. Nên lắp cầu dao, cầu dao 2 cực để đóng cắt cả 2 dây đồng thời ”.

Các tổ chức và tư nhân có phận sự

“Tổ chức, tư nhân sử dụng điện có phận sự tổ chức kiểm định an toàn hệ thống điện của mình. Kịp thời phát hiện và chặn lại các nguy cơ sự cố, sự cố về điện.

Lưới điện hạ áp chỉ được xây dựng sau lúc thiết kế đã được coi xét.

Đường điện dẫn vào nhà, công trình phải bảo đảm các điều kiện về an toàn điện. Ko cản trở hoạt động của các công cụ giao thông, cứu thương và chữa cháy.

Điện biến thành công cụ bảo vệ trực tiếp

“Sử dụng điện làm công cụ bảo vệ trực tiếp là sử dụng nguồn điện có định mức điện áp phù hợp. Kết nối trực tiếp khu bảo tồn để chống xâm phạm khu vực. Họ gửi dấu hiệu báo động tới những người bảo vệ khu vực ấy.

Chỉ sử dụng điện làm công cụ bảo vệ lúc sử dụng các giải pháp bảo vệ khác là ko tốt. Và phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phải lắp đặt hàng rào điện để tránh xúc tiếp với người và động vật, có biển báo. Ko tác động tới hoạt động của hệ thống điện. Ko gây nguy nan cho vùng phụ cận và không gian sống. Người điều hành, sử dụng hàng rào điện phải được huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ về điện lực.

Nhiệm vụ của các cơ quan

“Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong khuôn khổ nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Quy định về khu vực được phép có hàng rào điện.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quy định tiêu chuẩn và điều kiện sử dụng điện làm công cụ bảo vệ trực tiếp.

Ko chỉ các luật nêu trên, nhà nước cũng đã ban hành các văn bản chỉ dẫn thi hành. Ko chỉ vậy, còn có các quy định về an toàn phóng điện, tập huấn an toàn điện …

Đối với các công ty cần tuân thủ 2 bộ luật. Ngoài những quy tắc của nhà nước cần tuân thủ, còn có những quy định và cơ chế khác của riêng mình. Mục tiêu của các quy định này là chi tiết hơn các nội dung của luật điện lực. Ko chỉ vậy, các cơ chế này còn phải thích hợp với đặc biệt của công ty. Để có thể bảo đảm chất lượng công trình điện. Cũng như giảm thiểu tối đa các sự cố liên can tới an toàn điện.

Để có thể giảm thiểu tối đa những sự cố, tai nạn liên can tới an toàn điện. Thì các tổ chức, tư nhân hãy tự trau dồi cho mình những kiến ​​thức liên can tới an toàn điện. Ko được tự tiện vận hành, tu sửa điện nếu ko có chuyên môn.

Bài viết trên là những thông tin quan trọng về luật pháp liên can tới an toàn điện. Cũng như các quy định lúc sử dụng điện của các tư nhân, tổ chức tại Việt Nam. Chúng tôi chờ đợi bạn sẽ có những kiến ​​thức hữu ích cho mình. Mời các bạn đón đọc những bài viết tiếp theo của chúng tôi!


Thông tin thêm

Những quy định về việc sử dụng và an toàn điện ở Việt Nam

#Những #quy #định #về #việc #sử #dụng #và #toàn #điện #ở #Việt #Nam
[rule_3_plain] #Những #quy #định #về #việc #sử #dụng #và #toàn #điện #ở #Việt #Nam

5 2004, Nhà nước ta đã đưa ra những điều luật về điện lực. Bao gồm 10 chương cùng 70 điều được vận dụng cho mọi tổ chức, tư nhân hoạt động về lĩnh vực điện lực ở Việt Nam. Việc ban hành điều luật này đã đã đáp ứng được những vấn đề liên can tới an toàn lao động. Cùng lúc giảm thiểu tối đa những tai nạn liên can tới điện. Bài viết dưới đây sẽ cung ứng cho bạn những thông tin quan trọng về 7 quy định về an toàn điện được nêu ra trong luật điện lực Việt Nam. Các bạn hãy cùng tham khảo phê duyệt bài viết dưới đây nhé!

Mày mò về các loại nguyên liệu cách điện bình thường trên dây cáp điện

Mày mò nguyên cớ và cách giải quyết dây điện âm tường bị chập

Cáp quang ADSS là gì? Phần mềm của cáp quang ADSS trong đời sống

Cáp chống cháy là gì? Tính năng của cáp chống cháy trong đời sống

Tiết lộ những điểm dị biệt giữa dây dẫn điện và dây cáp điện

Tóm Tắt Nội Dung

Nói chung về luật điện lực 5 2004Quy định về an toàn điện dành cho doanh nghiệpĐiều 50: Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao ápĐiều 51: Bảo vệ an toàn đường dây điện trên khôngĐiều 52: Bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầmĐiều 53: Bảo vệ an toàn trạm điệnĐiều 57: An toàn trong sử dụng điện cho sản xuấtĐiều 58: An toàn trong sử dụng điện cho sinh hoạt, dịch vụĐiều 59: Sử dụng điện làm công cụ bảo vệ trực tiếpCác văn bản khác liên can đến an toàn điệnCác công ty có nhiều quy định về an toàn điệnHạn chế các sư cố về an toàn điệnBài viết liên can
Nói chung về luật điện lực 5 2004
Luật điện lực Việt Nam đã được ban hành vào ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XI. Mà đến ngày 20/11/2012, Luật điện lực mới hoàn chỉnh lúc được Quốc hội sửa đổi và điều chỉnh. Với tổng cộng 70 điều trong ấy có tận 25 điều được bổ sung vào ngày hôm ấy. Nhân vật có liên can là những điều luật này là những tổ chức, đơn vị sản xuất, cung cấp, truyền tải… Hay những đơn vị tham mưu sản xuất, truyền tải, cung cấp điện. Trong 70 điều luật ở trên thì có 7 quy định về an toàn điện là điều 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59. Đây là những quy định vận dụng cho mọi tư nhân, tổ chức ở Việt Nam.
Quy định về an toàn điện dành cho công ty
Quy định về an toàn điện cho doanh nghiệpĐiều 50: Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao thế
Hành lang an toàn lưới điện cao thế chính là khoảng ko gian giới hạn dọc theo đường dây tải điện. Hoặc xung quanh trạm điện và nó được quy định chi tiết theo từng cấp điện áp
Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao thế gồm:
Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên ko
Hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm
Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện
Chính phủ có quy định chi tiết về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao thế
Điều 51: Bảo vệ an toàn đường dây điện trên ko
Bảo vệ cho nhà ở và công trình
Chủ nhân công trình đã được phép còn đó trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên ko. Ko được dùng mái hoặc bất cứ bộ phận nào của nhà ở, công trình vào những mục tiêu riêng. Đặc trưng là có thể vi phạm về khoảng cách an toàn phóng điện trên ko.
Trước lúc cấp phép cho các tổ chức, tư nhân xây dựng mới hoặc cơi nới, cải tạo nhà ở, công trình. Cơ quan cấp phép cần phải đề nghị chủ đầu cơ xây dựng thỏa thận bằng văn bản với đơn vị điều hành điện lưới cao thế. Chi tiết về các giải pháp đảm bảo an toàn đường dây dẫn điện trên ko.
Ko cho phép còn đó nhà ở cùng công trình có người thường xuyên sinh sống và làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn. Chi tiết với đường dây điện trên ko có điện áp từ 500kV trở lên.
Bảo vệ tại hành lang
Ngăn cấm thực hiện mọi công tác trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện trên ko. Giả dụ ko sử dụng thiết bị, phương tiện và công cụ có bản lĩnh vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp. Trong trường hợp đặc thù, do đề nghị cần kíp của công việc quốc phòng, an ninh. Nhu yếu sự thỏa thuận đối với đơn vị điều hành công trình lưới điện về các giải pháp an toàn.
Bảo vệ tại các đoạn giao chéo dây điện
Trong những đoạn giao chéo giữa đường dây dẫn điện trên ko với đường bộ hay đường sắt. Chiều cao tối tiểu của dây điện tại điểm thấp nhất lúc dây dẫn ở tình trạng cực đại. Ít  nhất 4.5 m cùng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp. Trong trường hợp nhưng điểm cao nhất của công cụ chuyển vận có chiều cao to hơn 4.5 m. Chủ của công cụ cần liên hệ trực tiếp đến đơn vị điều hành công trình lưới điện cao cáp. Từ ấy tiến hành các giải pháp an toàn cần phải có.
Trong những đoạn giao chéo giữa đường dây dẫn điện trên ko với đường sắt. Chiều cao tối thiểu của đường dây điện tại thời khắc thấp nhất. Lúc dây dẫn ở tình trạng võng cực đại bằng 7.5m. Cùng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp.
Bảo vệ tại những nơi xây đắp
Lúc thực hiện những công tác trên mặt đất hay dưới lòng đất ở gần hoặc trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện trên ko có bản lĩnh tác động đến sự vận hành phổ biến của đường dây hoặc nó có nguy cơ gây lộn cố, tai nạn về điện thì đơn vị xây đắp cần có sự thỏa thuận với đơn vị điều hành công trình lưới điện về các giải pháp bảo đảm an toàn cần phải có
Điều 52: Bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm
“Cấm đào hố, chất hàng hóa, đóng cọc, trồng cây, xây dựng các công trình nhà ở hay mà công trình khác. Hay thả neo tàu bè trong hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm.
Cấm thải nước cùng các chất ăn mòn cáp, trang thiết bị vào hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm.
Trong trường hợp thải nước hay những chất có bản lĩnh ăn mòn cáp khác ngoài hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm. Chúng có bản lĩnh thâm nhập, ăn mòn, làm hư hỏng cáp. Khi này chủ nhân hoặc người điều hành phải có phận sự xử lý để ko làm tác động đến cáp.
Lúc xây đắp những công trình trong đất hoặc nạo vét lòng sông, hồ vi phạm đến hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm. Bên xây đắp phải báo trước ít ra là 10 ngày cho đơn vị điều hành công trình lưới điện và cần tiến hành các giải pháp bảo đảm an toàn đường cáp điện ngầm”.
Điều 53: Bảo vệ an toàn trạm điện
“Ko được xây dựng nhà ở, công trình và trồng những loại cây có chiêu cao to hơn 2m trong hành lang bảo vệ an toàn trạm điện. Ko xâm phạm đường ra vào của trạm.
Nhà ở, công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ của trạm điện cần bảo đảm ko làm hư hỏng bất cứ bộ phận nào của trạm”.
Điều 57: An toàn trong sử dụng điện cho sản xuất
An toàn điện cho sản xuấtĐối với tổ chức, tư nhân
“Tổ chức, tư nhân sử dụng điện để sản xuất phải tiến hành các quy định. Chi tiết về an toàn điện, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện thích hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam.
Các thiết bị, hệ thống thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nối đất phải được rà soát nghiệm thu, rà soát định kỳ. Và phải được rà soát thất thường theo quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện. Lược đồ của các hệ thống này phải đúng với thực tiễn và phải được lưu giữ cộng với các biên bản rà soát trong suốt công đoạn hoạt động.
Đối với các trạm điện, hệ thống điện khu vực
Trạm điện, trang thiết bị điện cao thế và đường dây cao thế nội bộ phải được lắp đặt và điều hành vận hành theo quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện.
Các đường dẫn điện, dây điện phải được thiết kế, lắp đặt đảm bảo mặt bằng sản xuất thông thoáng. Đặc trưng tránh được các ảnh hưởng cơ học, hoá học có thể gây hư hỏng. Ko dùng các kết cấu kim khí của nhà xưởng, máy móc, đường ống kim khí để làm dây điện.
Hệ thống điện tại các khu vực có chất dễ cháy, nổ phải được thiết kế, lắp đặt và sử dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 54 của Luật này.
Các thiết bị điện dùng trong khai thác tài nguyên, phương tiện điện, thiết bị điện… phải thích hợp với quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn”.
Điều 58: An toàn trong sử dụng điện cho sinh hoạt, dịch vụ
“Tổng công suất sử dụng của các trang thiết bị điện dùng trong văn phòng, sinh hoạt và dịch vụ phải thích hợp với công suất thiết kế. Dây dẫn điện phải có thiết diện, độ bền cách điện thích hợp tiêu chuẩn kỹ thuật”.
Những xem xét về các trang thiết bị điện
“Ko để trang thiết bị điện phát nhiệt gần vật dụng dễ cháy, nổ.
Các trang thiết bị điện phải được rà soát, bảo trì theo quy định. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về điện và ko gây nguy nan cho người sử dụng. Trong mạch điện 3 pha 4 dây, các thiết bị đóng cắt điện ko được đấu vào dây trung tính.
Trong mạch điện 1 pha 2 dây, cầu chì và công tắc phải đấu vào dây pha. Tuyệt đối hông được đấu vào dây trung tính. Khuyến khích lắp đặt áp-tô-mát, cầu dao 2 cực để đóng cắt cùng lúc cả 2 dây”.
Các tổ chức, tư nhân có phận sự
“Tổ chức, tư nhân sử dụng điện có phận sự tổ chức rà soát an toàn hệ thống điện của mình. Kịp thời phát hiện và ngăn phòng ngừa nguy cơ gây lộn cố, tai nạn về điện.
Lưới điện hạ áp chỉ được xây dựng sau lúc thiết kế đã được duyệt.
Các đường dây dẫn điện vào nhà, công trình phải đảm bảo các điều kiện về an toàn điện. Ko cản trở hoạt động của các công cụ giao thông, cứu thương, chữa cháy”.
Điều 59: Sử dụng điện làm công cụ bảo vệ trực tiếp
Điện năng biến thành công cụ bảo vệ trực tiếp
“Sử dụng điện làm công cụ bảo vệ trực tiếp là dùng nguồn điện có mức điện áp phù hợp. Đấu nối trực tiếp của khu vực được bảo vệ để ngăn cản việc xâm phạm khu vực. Chúng phát dấu hiệu báo động cho người bảo vệ khu vực ấy biết.
Sử dụng điện làm công cụ bảo vệ chỉ lúc sử dụng các giải pháp bảo vệ khác ko tốt. Và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Hàng rào điện phải được lắp đặt tránh được xúc tiếp với người và gia súc, có biển báo. Ko gây tác động đến hoạt động của hệ thống điện. Ko gây nguy nan cho khu vực phụ cận và không gian sống. Người điều hành, sử dụng hàng rào điện phải được huấn luyện, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về điện”.
Nhiệm vụ của các cơ quan
“Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong khuôn khổ nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Quy định khu vực được phép sử dụng hàng rào điện.
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quy định tiêu chuẩn và điều kiện sử dụng điện làm công cụ bảo vệ trực tiếp”.
Các văn bản khác liên can đến an toàn điện
Ko chỉ có những điều luật được nêu trên, nhà nước cũng đã ban hành những văn bản chỉ dẫn. Chẳng những vậy còn là những quy định về an toàn phóng điện, tập huấn an toàn điện…
Các công ty có nhiều quy định về an toàn điện
Đối với những công ty cần tuân thủ 2 bộ luật. Ngoài những bộ luật của nhà nước cần tuân thủ thì còn có thêm những quy định, cơ chế riêng. Mục tiêu của những quy định đấy để có thể chi tiết hơn những nội dung của luật điện lực. Ko chỉ vậy những cơ chế này còn phải thích hợp với từng đặc biệt của công ty. Để có thể bảo đảm được chất lượng của công trình điện. Cũng như giảm thiểu tối đa những sự cố liên can tới an toàn điện.
Giảm thiểu các sư cố về an toàn điện
Để có thể giảm thiểu tối đa những sự cố, tai nạn liên can tới an toàn điện. Thì các tổ chức, tư nhân nên trau dồi cho mình những tri thức liên can tới an toàn điện. Cấm những hành động tham dự vào vận hành hay tu sửa điện nếu ko có chuyên môn.
Bài viết trên là những thông tin quan trọng về điều luật liên can tới an toàn điện. Cũng như những quy định lúc sử dụng điện của các tư nhân, tổ chức ở Việt Nam. Chúng tôi chờ đợi bạn sẽ có những tri thức hữu ích cho bản thân. Các bạn hãy đón đọc những bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé!

#wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;}Bài viết liên quanNhững mẹo bé giúp tiết kiệm điện năng cho hệ thống khí nénCombiner Box là gì? Mày mò về hệ thống pin năng lượng mặt trờiĐo thông điện là gì? Cụ thể cách đo thông mạch dễ dãi nhấtTìm hiểu về các loại nguyên liệu cách điện bình thường trên dây cáp điệnHướng dẫn cách đọc tham số dây cáp điện chính xác nhất

#Những #quy #định #về #việc #sử #dụng #và #toàn #điện #ở #Việt #Nam
[rule_2_plain] #Những #quy #định #về #việc #sử #dụng #và #toàn #điện #ở #Việt #Nam
[rule_2_plain] #Những #quy #định #về #việc #sử #dụng #và #toàn #điện #ở #Việt #Nam
[rule_3_plain]

#Những #quy #định #về #việc #sử #dụng #và #toàn #điện #ở #Việt #Nam

5 2004, Nhà nước ta đã đưa ra những điều luật về điện lực. Bao gồm 10 chương cùng 70 điều được vận dụng cho mọi tổ chức, tư nhân hoạt động về lĩnh vực điện lực ở Việt Nam. Việc ban hành điều luật này đã đã đáp ứng được những vấn đề liên can tới an toàn lao động. Cùng lúc giảm thiểu tối đa những tai nạn liên can tới điện. Bài viết dưới đây sẽ cung ứng cho bạn những thông tin quan trọng về 7 quy định về an toàn điện được nêu ra trong luật điện lực Việt Nam. Các bạn hãy cùng tham khảo phê duyệt bài viết dưới đây nhé!

Mày mò về các loại nguyên liệu cách điện bình thường trên dây cáp điện

Mày mò nguyên cớ và cách giải quyết dây điện âm tường bị chập

Cáp quang ADSS là gì? Phần mềm của cáp quang ADSS trong đời sống

Cáp chống cháy là gì? Tính năng của cáp chống cháy trong đời sống

Tiết lộ những điểm dị biệt giữa dây dẫn điện và dây cáp điện

Tóm Tắt Nội Dung

Nói chung về luật điện lực 5 2004Quy định về an toàn điện dành cho doanh nghiệpĐiều 50: Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao ápĐiều 51: Bảo vệ an toàn đường dây điện trên khôngĐiều 52: Bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầmĐiều 53: Bảo vệ an toàn trạm điệnĐiều 57: An toàn trong sử dụng điện cho sản xuấtĐiều 58: An toàn trong sử dụng điện cho sinh hoạt, dịch vụĐiều 59: Sử dụng điện làm công cụ bảo vệ trực tiếpCác văn bản khác liên can đến an toàn điệnCác công ty có nhiều quy định về an toàn điệnHạn chế các sư cố về an toàn điệnBài viết liên can
Nói chung về luật điện lực 5 2004
Luật điện lực Việt Nam đã được ban hành vào ngày 03/12/2004 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XI. Mà đến ngày 20/11/2012, Luật điện lực mới hoàn chỉnh lúc được Quốc hội sửa đổi và điều chỉnh. Với tổng cộng 70 điều trong ấy có tận 25 điều được bổ sung vào ngày hôm ấy. Nhân vật có liên can là những điều luật này là những tổ chức, đơn vị sản xuất, cung cấp, truyền tải… Hay những đơn vị tham mưu sản xuất, truyền tải, cung cấp điện. Trong 70 điều luật ở trên thì có 7 quy định về an toàn điện là điều 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59. Đây là những quy định vận dụng cho mọi tư nhân, tổ chức ở Việt Nam.
Quy định về an toàn điện dành cho công ty
Quy định về an toàn điện cho doanh nghiệpĐiều 50: Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao thế
Hành lang an toàn lưới điện cao thế chính là khoảng ko gian giới hạn dọc theo đường dây tải điện. Hoặc xung quanh trạm điện và nó được quy định chi tiết theo từng cấp điện áp
Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao thế gồm:
Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên ko
Hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm
Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện
Chính phủ có quy định chi tiết về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao thế
Điều 51: Bảo vệ an toàn đường dây điện trên ko
Bảo vệ cho nhà ở và công trình
Chủ nhân công trình đã được phép còn đó trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên ko. Ko được dùng mái hoặc bất cứ bộ phận nào của nhà ở, công trình vào những mục tiêu riêng. Đặc trưng là có thể vi phạm về khoảng cách an toàn phóng điện trên ko.
Trước lúc cấp phép cho các tổ chức, tư nhân xây dựng mới hoặc cơi nới, cải tạo nhà ở, công trình. Cơ quan cấp phép cần phải đề nghị chủ đầu cơ xây dựng thỏa thận bằng văn bản với đơn vị điều hành điện lưới cao thế. Chi tiết về các giải pháp đảm bảo an toàn đường dây dẫn điện trên ko.
Ko cho phép còn đó nhà ở cùng công trình có người thường xuyên sinh sống và làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn. Chi tiết với đường dây điện trên ko có điện áp từ 500kV trở lên.
Bảo vệ tại hành lang
Ngăn cấm thực hiện mọi công tác trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện trên ko. Giả dụ ko sử dụng thiết bị, phương tiện và công cụ có bản lĩnh vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp. Trong trường hợp đặc thù, do đề nghị cần kíp của công việc quốc phòng, an ninh. Nhu yếu sự thỏa thuận đối với đơn vị điều hành công trình lưới điện về các giải pháp an toàn.
Bảo vệ tại các đoạn giao chéo dây điện
Trong những đoạn giao chéo giữa đường dây dẫn điện trên ko với đường bộ hay đường sắt. Chiều cao tối tiểu của dây điện tại điểm thấp nhất lúc dây dẫn ở tình trạng cực đại. Ít  nhất 4.5 m cùng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp. Trong trường hợp nhưng điểm cao nhất của công cụ chuyển vận có chiều cao to hơn 4.5 m. Chủ của công cụ cần liên hệ trực tiếp đến đơn vị điều hành công trình lưới điện cao cáp. Từ ấy tiến hành các giải pháp an toàn cần phải có.
Trong những đoạn giao chéo giữa đường dây dẫn điện trên ko với đường sắt. Chiều cao tối thiểu của đường dây điện tại thời khắc thấp nhất. Lúc dây dẫn ở tình trạng võng cực đại bằng 7.5m. Cùng với khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp.
Bảo vệ tại những nơi xây đắp
Lúc thực hiện những công tác trên mặt đất hay dưới lòng đất ở gần hoặc trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện trên ko có bản lĩnh tác động đến sự vận hành phổ biến của đường dây hoặc nó có nguy cơ gây lộn cố, tai nạn về điện thì đơn vị xây đắp cần có sự thỏa thuận với đơn vị điều hành công trình lưới điện về các giải pháp bảo đảm an toàn cần phải có
Điều 52: Bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm
“Cấm đào hố, chất hàng hóa, đóng cọc, trồng cây, xây dựng các công trình nhà ở hay mà công trình khác. Hay thả neo tàu bè trong hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm.
Cấm thải nước cùng các chất ăn mòn cáp, trang thiết bị vào hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm.
Trong trường hợp thải nước hay những chất có bản lĩnh ăn mòn cáp khác ngoài hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm. Chúng có bản lĩnh thâm nhập, ăn mòn, làm hư hỏng cáp. Khi này chủ nhân hoặc người điều hành phải có phận sự xử lý để ko làm tác động đến cáp.
Lúc xây đắp những công trình trong đất hoặc nạo vét lòng sông, hồ vi phạm đến hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm. Bên xây đắp phải báo trước ít ra là 10 ngày cho đơn vị điều hành công trình lưới điện và cần tiến hành các giải pháp bảo đảm an toàn đường cáp điện ngầm”.
Điều 53: Bảo vệ an toàn trạm điện
“Ko được xây dựng nhà ở, công trình và trồng những loại cây có chiêu cao to hơn 2m trong hành lang bảo vệ an toàn trạm điện. Ko xâm phạm đường ra vào của trạm.
Nhà ở, công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ của trạm điện cần bảo đảm ko làm hư hỏng bất cứ bộ phận nào của trạm”.
Điều 57: An toàn trong sử dụng điện cho sản xuất
An toàn điện cho sản xuấtĐối với tổ chức, tư nhân
“Tổ chức, tư nhân sử dụng điện để sản xuất phải tiến hành các quy định. Chi tiết về an toàn điện, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện thích hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam.
Các thiết bị, hệ thống thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nối đất phải được rà soát nghiệm thu, rà soát định kỳ. Và phải được rà soát thất thường theo quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện. Lược đồ của các hệ thống này phải đúng với thực tiễn và phải được lưu giữ cộng với các biên bản rà soát trong suốt công đoạn hoạt động.
Đối với các trạm điện, hệ thống điện khu vực
Trạm điện, trang thiết bị điện cao thế và đường dây cao thế nội bộ phải được lắp đặt và điều hành vận hành theo quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn điện.
Các đường dẫn điện, dây điện phải được thiết kế, lắp đặt đảm bảo mặt bằng sản xuất thông thoáng. Đặc trưng tránh được các ảnh hưởng cơ học, hoá học có thể gây hư hỏng. Ko dùng các kết cấu kim khí của nhà xưởng, máy móc, đường ống kim khí để làm dây điện.
Hệ thống điện tại các khu vực có chất dễ cháy, nổ phải được thiết kế, lắp đặt và sử dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 54 của Luật này.
Các thiết bị điện dùng trong khai thác tài nguyên, phương tiện điện, thiết bị điện… phải thích hợp với quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn”.
Điều 58: An toàn trong sử dụng điện cho sinh hoạt, dịch vụ
“Tổng công suất sử dụng của các trang thiết bị điện dùng trong văn phòng, sinh hoạt và dịch vụ phải thích hợp với công suất thiết kế. Dây dẫn điện phải có thiết diện, độ bền cách điện thích hợp tiêu chuẩn kỹ thuật”.
Những xem xét về các trang thiết bị điện
“Ko để trang thiết bị điện phát nhiệt gần vật dụng dễ cháy, nổ.
Các trang thiết bị điện phải được rà soát, bảo trì theo quy định. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về điện và ko gây nguy nan cho người sử dụng. Trong mạch điện 3 pha 4 dây, các thiết bị đóng cắt điện ko được đấu vào dây trung tính.
Trong mạch điện 1 pha 2 dây, cầu chì và công tắc phải đấu vào dây pha. Tuyệt đối hông được đấu vào dây trung tính. Khuyến khích lắp đặt áp-tô-mát, cầu dao 2 cực để đóng cắt cùng lúc cả 2 dây”.
Các tổ chức, tư nhân có phận sự
“Tổ chức, tư nhân sử dụng điện có phận sự tổ chức rà soát an toàn hệ thống điện của mình. Kịp thời phát hiện và ngăn phòng ngừa nguy cơ gây lộn cố, tai nạn về điện.
Lưới điện hạ áp chỉ được xây dựng sau lúc thiết kế đã được duyệt.
Các đường dây dẫn điện vào nhà, công trình phải đảm bảo các điều kiện về an toàn điện. Ko cản trở hoạt động của các công cụ giao thông, cứu thương, chữa cháy”.
Điều 59: Sử dụng điện làm công cụ bảo vệ trực tiếp
Điện năng biến thành công cụ bảo vệ trực tiếp
“Sử dụng điện làm công cụ bảo vệ trực tiếp là dùng nguồn điện có mức điện áp phù hợp. Đấu nối trực tiếp của khu vực được bảo vệ để ngăn cản việc xâm phạm khu vực. Chúng phát dấu hiệu báo động cho người bảo vệ khu vực ấy biết.
Sử dụng điện làm công cụ bảo vệ chỉ lúc sử dụng các giải pháp bảo vệ khác ko tốt. Và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Hàng rào điện phải được lắp đặt tránh được xúc tiếp với người và gia súc, có biển báo. Ko gây tác động đến hoạt động của hệ thống điện. Ko gây nguy nan cho khu vực phụ cận và không gian sống. Người điều hành, sử dụng hàng rào điện phải được huấn luyện, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về điện”.
Nhiệm vụ của các cơ quan
“Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong khuôn khổ nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Quy định khu vực được phép sử dụng hàng rào điện.
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quy định tiêu chuẩn và điều kiện sử dụng điện làm công cụ bảo vệ trực tiếp”.
Các văn bản khác liên can đến an toàn điện
Ko chỉ có những điều luật được nêu trên, nhà nước cũng đã ban hành những văn bản chỉ dẫn. Chẳng những vậy còn là những quy định về an toàn phóng điện, tập huấn an toàn điện…
Các công ty có nhiều quy định về an toàn điện
Đối với những công ty cần tuân thủ 2 bộ luật. Ngoài những bộ luật của nhà nước cần tuân thủ thì còn có thêm những quy định, cơ chế riêng. Mục tiêu của những quy định đấy để có thể chi tiết hơn những nội dung của luật điện lực. Ko chỉ vậy những cơ chế này còn phải thích hợp với từng đặc biệt của công ty. Để có thể bảo đảm được chất lượng của công trình điện. Cũng như giảm thiểu tối đa những sự cố liên can tới an toàn điện.
Giảm thiểu các sư cố về an toàn điện
Để có thể giảm thiểu tối đa những sự cố, tai nạn liên can tới an toàn điện. Thì các tổ chức, tư nhân nên trau dồi cho mình những tri thức liên can tới an toàn điện. Cấm những hành động tham dự vào vận hành hay tu sửa điện nếu ko có chuyên môn.
Bài viết trên là những thông tin quan trọng về điều luật liên can tới an toàn điện. Cũng như những quy định lúc sử dụng điện của các tư nhân, tổ chức ở Việt Nam. Chúng tôi chờ đợi bạn sẽ có những tri thức hữu ích cho bản thân. Các bạn hãy đón đọc những bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé!

#wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;}Bài viết liên quanNhững mẹo bé giúp tiết kiệm điện năng cho hệ thống khí nénCombiner Box là gì? Mày mò về hệ thống pin năng lượng mặt trờiĐo thông điện là gì? Cụ thể cách đo thông mạch dễ dãi nhấtTìm hiểu về các loại nguyên liệu cách điện bình thường trên dây cáp điệnHướng dẫn cách đọc tham số dây cáp điện chính xác nhất

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button