Thông tin hữu ích

Những thiết bị tiên tiến khi kiểm tra điện ?

Kyoritsu 6206. máy rà soát điện thường xuyên

Chẩn đoán Kyoritsu 6206 tiến hành các rà soát không giống nhau của các công cụ điện 100 / 200V và thiết bị điện nhưng mà ko cần chỉnh sửa kết nối bằng cách nhấn nút rà soát chẩn đoán.

* Ko cân xứng với thiết bị điện (thiết bị 200V 3 pha 3 pha).
Dòng điện rò rỉ của thiết bị có thể được đo trong công đoạn hoạt động,
để chẩn đoán đáng tin tưởng rò rỉ thiết bị bằng cách dễ ợt đo điện trở cách điện
・ Lưu đến 999 kết quả chẩn đoán và cho phép điều hành dữ liệu với PC phê chuẩn kết nối USB
※ Để kết nối với PC
Đề nghị ứng dụng đặc thù và cáp USB tùy chọn.
※ Ứng dụng đặc thù có thể được tải xuống không lấy phí tại HP của chúng tôi
・ Bằng cách kết nối với máy in nhãn
tạo nhãn kết quả chẩn đoán trên trang web, dễ dãi điều hành rà soát định kỳ
※ Thành phầm thương nghiệp của máy in nhãn.

Những thiết bị tiên tiến khi kiểm tra điện ?
Kyoritsu 6206
đèn LED Bạc Liêu


Thông tin thêm

Những thiết bị hiện đại lúc rà soát điện ?
#Những #thiết #bị #tiên #tiến #lúc #kiểm #tra #điện
[rule_3_plain] #Những #thiết #bị #tiên #tiến #lúc #kiểm #tra #điện

Thiết bị rà soát điện thường xuyên Kyoritsu 6206

Kyoritsu 6206 chẩn đoán tiến hành các thí điểm không giống nhau của các công cụ điện và thiết bị điện 100 / 200V nhưng mà ko chỉnh sửa kết nối bằng cách nhấn nút rà soát chẩn đoán.

* Ko cân xứng với các thiết bị điện (thiết bị 200V 3 pha 3 pha).Có thể đo dòng rò của thiết bị khi mà vận hành,để chẩn đoán đáng tin tưởng rò rỉ thiết bị chỉ bằng cách đo điện trở cách điện・ Lưu tối đa 999 kết quả chẩn đoán và cho phép điều hành dữ liệu với PC qua kết nối USB※ Để kết nối với PCYêu cầu ứng dụng đặc thù và cáp USB tùy chọn .※ Ứng dụng đặc thù có thể được tải xuống không lấy phí tại HP của chúng tôi・ Bằng cách kết nối với máy in nhãn, tạo nhãn kết quả chẩn đoán trên trang web, việc điều hành rà soát định kỳ rất dễ dãi※ Thành phầm thương nghiệp của máy in nhãn.

Kyoritsu 6206
#Những #thiết #bị #tiên #tiến #lúc #kiểm #tra #điện
[rule_2_plain] #Những #thiết #bị #tiên #tiến #lúc #kiểm #tra #điện
[rule_2_plain] #Những #thiết #bị #tiên #tiến #lúc #kiểm #tra #điện
[rule_3_plain]

#Những #thiết #bị #tiên #tiến #lúc #kiểm #tra #điện

Thiết bị rà soát điện thường xuyên Kyoritsu 6206

Kyoritsu 6206 chẩn đoán tiến hành các thí điểm không giống nhau của các công cụ điện và thiết bị điện 100 / 200V nhưng mà ko chỉnh sửa kết nối bằng cách nhấn nút rà soát chẩn đoán.

* Ko cân xứng với các thiết bị điện (thiết bị 200V 3 pha 3 pha).Có thể đo dòng rò của thiết bị khi mà vận hành,để chẩn đoán đáng tin tưởng rò rỉ thiết bị chỉ bằng cách đo điện trở cách điện・ Lưu tối đa 999 kết quả chẩn đoán và cho phép điều hành dữ liệu với PC qua kết nối USB※ Để kết nối với PCYêu cầu ứng dụng đặc thù và cáp USB tùy chọn .※ Ứng dụng đặc thù có thể được tải xuống không lấy phí tại HP của chúng tôi・ Bằng cách kết nối với máy in nhãn, tạo nhãn kết quả chẩn đoán trên trang web, việc điều hành rà soát định kỳ rất dễ dãi※ Thành phầm thương nghiệp của máy in nhãn.

Kyoritsu 6206

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button