Thông tin

SCADA là gì

SCADA Kiểm soát Giám sát Và Tích lũy Dữ liệu (viết tắt tiếng Anh: Director Control And Data Acquisition) theo nghĩa truyền thống là hệ thống kiểm soát giám sát và tích lũy dữ liệu. Để cung ứng mọi người trong giai đoạn giám sát và điều khiển từ xa.

Không những thế, trong thực tiễn, có 1 số hệ thống vẫn thường được gọi là SCADAmặc dầu các hệ thống này chỉ tiến hành 1 tác dụng là tích lũy dữ liệu.

Các thành phần của hệ thống

Cấu trúc của 1 hệ thống SCADA có các thành phần căn bản sau

Trạm điều khiển giám sát trung tâm: là 1 hoặc nhiều máy chủ trung tâm (máy chủ máy chủ trung tâm).
Trạm tích lũy dữ liệu trung gian: Là các khối thiết bị đầu vào và đầu ra đầu cuối từ xa (RTU) hoặc thiết bị đầu cuối từ xa Bộ điều khiển logic có thể lập trình (PLC)) có tác dụng giao tiếp với cơ cấu chấp hành (cảm biến đo mức trường, hộp điều khiển công tắc và van truyền động …).
Hệ thống thông tin liên lạc: bao gồm mạng truyền thông công nghiệp, thiết bị viễn thông và bộ biến đổi ghép kênh truyền dữ liệu mức trường tới các đơn vị điều khiển và máy chủ
Giao diện Người – Máy (HMI): Là các thiết bị hiển thị giai đoạn xử lý dữ liệu để người vận hành điều khiển các giai đoạn hoạt động của hệ thống.

SCADA là gì

Chế độ tích lũy dữ liệu

Trong hệ thống SCADA, việc tích lũy dữ liệu được tiến hành trước tiên lúc các RTU quét thông tin nhận được từ các cơ cấu chấp hành được kết nối với chúng. Thời kì thiết yếu để tiến hành tác vụ này được gọi là thời kì quét nội bộ. Máy chủ quét RTU (với vận tốc chậm hơn) để tích lũy dữ liệu từ các RTU này.

Để điều khiển, các máy chủ sẽ gửi 1 dấu hiệu đề nghị xuống các RTU, từ ấy cho phép các RTU gửi dấu hiệu điều khiển trực tiếp tới các thiết bị thực thi tiến hành nhiệm vụ.

Xử lí dữ liệu

Dữ liệu được truyền trong hệ thống SCADA có thể liên tiếp (analog), số (điện tử) hoặc xung (xung).

Dữ liệu được truyền trong hệ thống SCADA chỉ được trình diễn dưới dạng số gọi là trường dữ liệu. Dữ liệu kỹ thuật số này được tạo nên từ dạng dấu hiệu logic (bật / tắt), dấu hiệu gần giống dòng điện / điện áp, dấu hiệu xung vận tốc cao, v.v.

Giao diện căn bản cho hoạt động tại các thiết bị đầu cuối là màn hình GUI (GỖraphical User TôiInternet) được sử dụng để hiển thị toàn thể hệ thống điều khiển giám sát hoặc các thiết bị trong hệ thống. Tại 1 thời khắc, dữ liệu được hiển thị dưới hình trạng ảnh tĩnh, lúc dữ liệu chỉnh sửa, hình ảnh cũng chỉnh sửa theo.

Trong trường hợp dữ liệu của hệ thống chỉnh sửa liên tiếp theo thời kì, hệ thống SCADA thường hiển thị giai đoạn chỉnh sửa dữ liệu này trên màn hình giao diện người mua đồ họa (GUI) dưới dạng đồ thị.

1 ưu thế béo của hệ thống SCADA là bản lĩnh xử lý lỗi rất thành công lúc hệ thống gặp sự cố. Khái quát, lúc có sự cố với hệ thống SCADA, bạn có thể chọn 1 trong các biện pháp sau:

• Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trong RTU: trong hệ thống SCADA có các RTU có dung lượng bộ nhớ béo, lúc hệ thống hoạt động bất biến, dữ liệu sẽ được sao lưu vào bộ nhớ của RTU. Do ấy, lúc hệ thống gặp sự cố, các RTU sẽ tạm bợ sử dụng dữ liệu này cho tới lúc hệ thống hoạt động quay về phổ biến.

• Sử dụng phần cứng đề phòng của hệ thống: số đông các hệ thống SCADA được thiết kế với các bộ phận đề phòng bổ sung, chả hạn như hệ thống giao tiếp 2 chiều, đôi RTU hoặc 2 máy chủ … nên những bộ phận đề phòng này sẽ được đưa vào sử dụng lúc hệ thống SCADA có sự cố hoặc hoạt động ngoại tuyến (có thể cho mục tiêu bảo trì, tu sửa, rà soát …).

Xu thế tăng trưởng của SCADA

Xu thế tăng trưởng của PLC và ứng dụng HMI / SCADA càng ngày càng “pha trộn và liên kết” (tạm dịch là Sự tuyển lựa và kết nối không giống nhau, nhưng mà tất cả đều cung ứng lẫn nhau để tạo thành 1 thể hợp nhất).

Vào giữa những 5 90 của thế kỷ trước, do sử dụng các thiết bị I / O tích lũy dữ liệu cũ nên lúc kết nối cần dành đầu tiên sử dụng các chuẩn kết nối thích hợp với khoảng cách truyền dẫn. như RS-485, nhưng mà điều này giới hạn việc tuyển lựa thiết bị lúc các đề nghị chỉnh sửa.

Do những nhược điểm nêu trên, tới cuối những 5 90, xu thế chuyển sang sử dụng các chuẩn truyền thông mở như IEC870-5-101 / 104 và DNP 3.0 càng ngày càng bình thường trong sản xuất thiết bị máy móc. nhà phân phối biện pháp cho hệ thống SCADA.

Tới 5 2000, số đông các nhà cung cấp thiết bị I / O dữ liệu đã cùng lúc chuyển sang các giao thức mở như Modicon Modbus dựa trên tiêu chuẩn TCP / IP.

Hiện tại, các hệ thống SCADA đang có xu thế chuyển sang công nghệ truyền thông chuẩn. Ethernet và TCP / IP là các tiêu chuẩn căn bản đang dần thay thế các tiêu chuẩn cũ.

Theo nhà phân phối biện pháp tự động hóa và thông tin ứng dụng Wonderware và doanh nghiệp tự động hóa Rockwell, lứa tuổi tiếp theo có thể là tiêu chuẩn OPC-UA, do có nhiều ưu thế cung ứng CNTT do việc sử dụng nó. sử dụng tiếng nói XML (Excó thể kéo được Hoa Kỳhòm PHỤC VỤsự đau buồn), dịch vụ web và các công nghệ web tiên tiến khác.


Thông tin thêm

SCADA là gì

#SCADA #là #gì
[rule_3_plain] #SCADA #là #gì

5
/
5
(
1

đánh giá
)

SCADA (viết tắt tiếng Anh: Supervisory Control And Data Acquisition) hiểu theo nghĩa truyền thống là 1 hệ thống điều khiển giám sát và tích lũy dữ liệu. Nhằm cung ứng con người trong giai đoạn giám sát và điều khiển từ xa.

Không những thế, trong thực tiễn có 1 số hệ thống vẫn thường được gọi là SCADA, mặc dầu những hệ thống này chỉ tiến hành độc nhất vô nhị 1 tác dụng là tích lũy dữ liệu.

Các thành phần của hệ thống

Cấu trúc 1 hệ SCADA có các thành phần căn bản sau

Trạm điều khiển giám sát trung tâm: là 1 hay nhiều máy chủ trung tâm (central host computer server).Trạm tích lũy dữ liệu trung gian: Là các khối thiết bị vào ra đầu cuối từ xa RTU (Remote Terminal Units) hoặc là các khối điều khiển logic khả trình PLC (Programmable Logic Controllers) có tác dụng giao tiếp với các thiết bị chấp hành (cảm biến cấp trường, các hộp điều khiển đóng cắt và các van chấp hành…).Hệ thống truyền thông: bao gồm các mạng truyền thông công nghiệp, các thiết bị viễn thông và các thiết bị biến đổi dồn kênh có tác dụng truyền dữ liệu cấp trường tới các khối điều khiển và máy chủGiao diện người – máy HMI (Human – Machine Interface): Là các thiết bị hiển thị giai đoạn xử lý dữ liệu để người vận hành điều khiển các giai đoạn hoạt động của hệ thống.

Chế độ tích lũy dữ liệu

Trong hệ SCADA, giai đoạn tích lũy dữ liệu được tiến hành trước nhất ở giai đoạn các RTU quét thông tin có được từ các thiết bị chấp hành nối với chúng. Thời kì để thực thi nhiệm vụ này được gọi là thời kì quét bên trong. Các máy chủ quét các RTU (với vận tốc chậm hơn) để tích lũy dữ liệu từ các RTU này.

Để điều khiển, các máy chủ sẽ gửi dấu hiệu đề nghị xuống các RTU, từ ấy cho phép các RTU gửi dấu hiệu điều khiển trực tiếp xuống các thiết bị chấp hành thực thi nhiệm vụ.

Xử lý dữ liệu

Dữ liệu truyền tải trong hệ SCADA có thể là dạng liên tiếp (analog), dạng số (digital) hay dạng xung (pulse).

Dữ liệu truyền tải trong hệ SCADA trình bày chỉ dưới dạng số gọi là trường Dữ liệu (data field). Dữ liệu dạng số này được tạo nên từ các dạng dấu hiệu logic (on/off), dấu hiệu analog dòng/áp, dấu hiệu xung vận tốc cao,….

Giao diện cơ sở để vận hành tại các thiết bị đầu cuối là 1 màn hình giao diện đồ họa GUI (Graphical User Interface) dùng để hiển thị toàn thể hệ thống điều khiển giám sát hoặc các thiết bị trong hệ thống. Tại 1 thời khắc, dữ liệu được hiện thị dưới hình trạng ảnh tĩnh, lúc dữ liệu chỉnh sửa thì hình ảnh này cũng chỉnh sửa theo.

Trong trường hợp dữ liệu của hệ thống chuyển đổi liên tiếp theo thời kì, hệ SCADA thường hiện thị giai đoạn chỉnh sửa dữ liệu này trên màn hình giao diện đồ họa (GUI) dưới dạng đồ thị.

1 ưu thế béo của hệ SCADA là bản lĩnh xử lý lỗi rất thành công lúc hệ thống xảy ra sự cố. Nhìn chung, lúc có sự cố hệ SCADA có thể tuyển lựa 1 trong các cách xử lý sau:

• Sử dụng dữ liệu cất giữ trong các RTU: trong các hệ SCADA có các RTU có dung lượng bộ nhớ béo, lúc hệ thống hoạt động bất biến dữ liệu sẽ được sao lưu vào trong bộ nhớ của RTU. Do ấy, lúc hệ thống xảy ra lỗi thì các RTU sẽ sử dụng tạm dữ liệu này cho tới lúc hệ thống hoạt động quay về phổ biến.

• Sử dụng các phần cứng đề phòng của hệ thống: số đông các hệ SCADA đều được thiết kế thêm các bộ phận đề phòng, thí dụ như hệ thống truyền thông 2 đường truyền, các RTU đôi hoặc 2 máy chủ…bởi vậy, các bộ phận đề phòng này sẽ được đưa vào sử dụng lúc hệ SCADA có sự cố hoặc hoạt động offline (có thể cho mục tiêu bảo dưỡng, tu sửa, rà soát…).

Xu thế tăng trưởng của SCADA

Xu thế tăng trưởng của các PLC và ứng dụng HMI/SCADA là càng ngày càng trở thành “mix and match” (tạm dịch là tuyển lựa và kết nối không giống nhau nhưng mà đều cung ứng cho nhau để tạo thành 1 chỉnh thể hợp nhất).

Vào những giữa thập niên 90 của thế kỉ trước, do sử dụng các thiết bị vào/ra (I/O) tích lũy dữ liệu cũ, nên lúc kết nối sẽ dành đầu tiên sử dụng các chuẩn kết nối thích hợp với khoảng cách truyền dẫn như RS-485, ngoài ra điều này lại giảm thiểu việc tuyển lựa thiết bị lúc yêu cấu chỉnh sửa.

Do nhược điểm nêu trên nhưng mà tới cuối những 5 90, xu thế chuyển dịch sang sử dụng các chuẩn truyền thông mở như IEC870-5-101/104 và DNP 3.0 đã càng ngày càng bình thường trong việc sản xuất các thiết bị cũng như các nhà phân phối biện pháp cho các hệ SCADA.

Tới 5 2000 thì số đông các nhà cung cấp thiết bị vào/ra dữ liệu đã nhất loạt chuyển sang giao thức mở như Modicon Modbus dựa trên chuẩn TCP/IP.

Hiện tại, các hệ SCADA đang trong xu thế chuyển dịch sang công nghệ chuẩn truyền thông. Ethernet và TCP/IP là các chuẩn căn bản đang dần thay thế các chuẩn cũ hơn.

Theo nhà phân phối biện pháp tự động hóa và thông tin ứng dụng Wonderware và doanh nghiệp tự động hóa Rockwell lứa tuổi tiếp theo có thể là chuẩn OPC-UA, do có nhiêu ưu thế từ việc cung ứng của công nghệ thông tin do sử dụng tiếng nói XML (Extensible Markup Language), các dịch vụ web và các công nghệ web tiên tiến khác.

#SCADA #là #gì
[rule_2_plain] #SCADA #là #gì
[rule_2_plain] #SCADA #là #gì
[rule_3_plain]

#SCADA #là #gì

5
/
5
(
1

đánh giá
)

SCADA (viết tắt tiếng Anh: Supervisory Control And Data Acquisition) hiểu theo nghĩa truyền thống là 1 hệ thống điều khiển giám sát và tích lũy dữ liệu. Nhằm cung ứng con người trong giai đoạn giám sát và điều khiển từ xa.

Không những thế, trong thực tiễn có 1 số hệ thống vẫn thường được gọi là SCADA, mặc dầu những hệ thống này chỉ tiến hành độc nhất vô nhị 1 tác dụng là tích lũy dữ liệu.

Các thành phần của hệ thống

Cấu trúc 1 hệ SCADA có các thành phần căn bản sau

Trạm điều khiển giám sát trung tâm: là 1 hay nhiều máy chủ trung tâm (central host computer server).Trạm tích lũy dữ liệu trung gian: Là các khối thiết bị vào ra đầu cuối từ xa RTU (Remote Terminal Units) hoặc là các khối điều khiển logic khả trình PLC (Programmable Logic Controllers) có tác dụng giao tiếp với các thiết bị chấp hành (cảm biến cấp trường, các hộp điều khiển đóng cắt và các van chấp hành…).Hệ thống truyền thông: bao gồm các mạng truyền thông công nghiệp, các thiết bị viễn thông và các thiết bị biến đổi dồn kênh có tác dụng truyền dữ liệu cấp trường tới các khối điều khiển và máy chủGiao diện người – máy HMI (Human – Machine Interface): Là các thiết bị hiển thị giai đoạn xử lý dữ liệu để người vận hành điều khiển các giai đoạn hoạt động của hệ thống.

Chế độ tích lũy dữ liệu

Trong hệ SCADA, giai đoạn tích lũy dữ liệu được tiến hành trước nhất ở giai đoạn các RTU quét thông tin có được từ các thiết bị chấp hành nối với chúng. Thời kì để thực thi nhiệm vụ này được gọi là thời kì quét bên trong. Các máy chủ quét các RTU (với vận tốc chậm hơn) để tích lũy dữ liệu từ các RTU này.

Để điều khiển, các máy chủ sẽ gửi dấu hiệu đề nghị xuống các RTU, từ ấy cho phép các RTU gửi dấu hiệu điều khiển trực tiếp xuống các thiết bị chấp hành thực thi nhiệm vụ.

Xử lý dữ liệu

Dữ liệu truyền tải trong hệ SCADA có thể là dạng liên tiếp (analog), dạng số (digital) hay dạng xung (pulse).

Dữ liệu truyền tải trong hệ SCADA trình bày chỉ dưới dạng số gọi là trường Dữ liệu (data field). Dữ liệu dạng số này được tạo nên từ các dạng dấu hiệu logic (on/off), dấu hiệu analog dòng/áp, dấu hiệu xung vận tốc cao,….

Giao diện cơ sở để vận hành tại các thiết bị đầu cuối là 1 màn hình giao diện đồ họa GUI (Graphical User Interface) dùng để hiển thị toàn thể hệ thống điều khiển giám sát hoặc các thiết bị trong hệ thống. Tại 1 thời khắc, dữ liệu được hiện thị dưới hình trạng ảnh tĩnh, lúc dữ liệu chỉnh sửa thì hình ảnh này cũng chỉnh sửa theo.

Trong trường hợp dữ liệu của hệ thống chuyển đổi liên tiếp theo thời kì, hệ SCADA thường hiện thị giai đoạn chỉnh sửa dữ liệu này trên màn hình giao diện đồ họa (GUI) dưới dạng đồ thị.

1 ưu thế béo của hệ SCADA là bản lĩnh xử lý lỗi rất thành công lúc hệ thống xảy ra sự cố. Nhìn chung, lúc có sự cố hệ SCADA có thể tuyển lựa 1 trong các cách xử lý sau:

• Sử dụng dữ liệu cất giữ trong các RTU: trong các hệ SCADA có các RTU có dung lượng bộ nhớ béo, lúc hệ thống hoạt động bất biến dữ liệu sẽ được sao lưu vào trong bộ nhớ của RTU. Do ấy, lúc hệ thống xảy ra lỗi thì các RTU sẽ sử dụng tạm dữ liệu này cho tới lúc hệ thống hoạt động quay về phổ biến.

• Sử dụng các phần cứng đề phòng của hệ thống: số đông các hệ SCADA đều được thiết kế thêm các bộ phận đề phòng, thí dụ như hệ thống truyền thông 2 đường truyền, các RTU đôi hoặc 2 máy chủ…bởi vậy, các bộ phận đề phòng này sẽ được đưa vào sử dụng lúc hệ SCADA có sự cố hoặc hoạt động offline (có thể cho mục tiêu bảo dưỡng, tu sửa, rà soát…).

Xu thế tăng trưởng của SCADA

Xu thế tăng trưởng của các PLC và ứng dụng HMI/SCADA là càng ngày càng trở thành “mix and match” (tạm dịch là tuyển lựa và kết nối không giống nhau nhưng mà đều cung ứng cho nhau để tạo thành 1 chỉnh thể hợp nhất).

Vào những giữa thập niên 90 của thế kỉ trước, do sử dụng các thiết bị vào/ra (I/O) tích lũy dữ liệu cũ, nên lúc kết nối sẽ dành đầu tiên sử dụng các chuẩn kết nối thích hợp với khoảng cách truyền dẫn như RS-485, ngoài ra điều này lại giảm thiểu việc tuyển lựa thiết bị lúc yêu cấu chỉnh sửa.

Do nhược điểm nêu trên nhưng mà tới cuối những 5 90, xu thế chuyển dịch sang sử dụng các chuẩn truyền thông mở như IEC870-5-101/104 và DNP 3.0 đã càng ngày càng bình thường trong việc sản xuất các thiết bị cũng như các nhà phân phối biện pháp cho các hệ SCADA.

Tới 5 2000 thì số đông các nhà cung cấp thiết bị vào/ra dữ liệu đã nhất loạt chuyển sang giao thức mở như Modicon Modbus dựa trên chuẩn TCP/IP.

Hiện tại, các hệ SCADA đang trong xu thế chuyển dịch sang công nghệ chuẩn truyền thông. Ethernet và TCP/IP là các chuẩn căn bản đang dần thay thế các chuẩn cũ hơn.

Theo nhà phân phối biện pháp tự động hóa và thông tin ứng dụng Wonderware và doanh nghiệp tự động hóa Rockwell lứa tuổi tiếp theo có thể là chuẩn OPC-UA, do có nhiêu ưu thế từ việc cung ứng của công nghệ thông tin do sử dụng tiếng nói XML (Extensible Markup Language), các dịch vụ web và các công nghệ web tiên tiến khác.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button