Thông tin hữu ích

Transistor c1815

Transistor C1815 là 1 bóng bán dẫn được sử dụng phổ biến, nó được sử dụng trong các dự án thương nghiệp và giáo dục. Nó được thiết kế để khuếch đại các tần số âm thanh và các OSC tần số cao. Điện áp căn bản bộ thu của bóng bán dẫn là 50V nên nó có thể dễ ợt được sử dụng trong các mạch sử dụng DC dưới 50V. Dòng thu của bóng bán dẫn là 150mA nên nó có thể điều khiển bất cứ tải nào dưới giới hạn 150mA. Sự tiêu tan công suất của bộ thu và độ lợi dòng điện 1 chiều của bóng bán dẫn là khá tốt vì nó lý tưởng để sử dụng trong khuếch đại âm thanh và khuếch đại dấu hiệu điện tử. Không những thế, nó cũng có thể được sử dụng như 1 công tắc để điều khiển tải dưới 150mA.

Tải xuống: biểu dữ liệu c1815

Mời bạn xem thêm: Mạch chỉnh lưu là gì?

Transistor c1815

Transistor C1815 có thể được sử dụng trong các công đoạn khuếch đại âm thanh, khuếch đại âm thanh bé (nếu sử dụng để lái loa bé), tiền khuếch đại và cả trong các công đoạn tiền khuếch đại. Nó cũng có thể được sử dụng như 1 công tắc trong mạch điện tử để điều khiển tải dưới 150mA, thí dụ để điều khiển rơ le, bóng bán dẫn công suất cao khác, đèn LED công suất thấp và các bộ phận khác của mạch điện tử. , v.v … Nó cũng có thể được sử dụng để phục vụ các cặp darlington.

Chức năng / Tham số kỹ thuật:

  • Loại gói: TO-92
  • Loại bóng bán dẫn: NPN
  • Bộ vi mạch hiện nay tối đa (IC): 150mA
  • Điện áp đỉnh Collector-Emitter (V CE): 50V
  • Điện áp đỉnh cao nhất của bộ thu-cơ sở (V CB): 60V
  • Điện áp cực đại của bộ phát (VEBO): 5V
  • Sự tầm thường của bộ thu tối đa (Pc): 400 milliWatt
  • Tần số chuyển mạch tối đa (fT): 80 MHz
  • Độ lợi dòng điện 1 chiều tối thiểu và tối đa (h FE): 70 – 700
  • Nhiệt độ bảo quản và hoạt động tối đa phải là: -55 tới +150 C.

PNP bổ sung:

Bổ sung PNP của C1815 là A1015

Thay thế và tương đương:

2N2222, 2N3904, C945, 2SC3198 (Cấu hình pin của 1 số Linh kiện bán dẫn khác với C1815. (Nên rà soát cấu hình chân của bóng bán dẫn trước lúc thay thế vào mạch.)

Các phần mềm:

Mạch cảm biến

Bộ tiền khuếch đại âm thanh

Quá trình khuếch đại âm thanh

Chuyển tải dưới 150mA

RF. Mạch điện

Cách setup để có hiệu suất tốt nhất:

Để có được hiệu suất dài lâu từ bóng bán dẫn này, ko sử dụng bóng bán dẫn này tải trên 150mA, luôn vận hành nó dưới điện áp cực thu đỉnh, luôn sử dụng điện trở căn bản thích hợp để phân phối dòng điện căn bản cho bóng bán dẫn, ko lưu trữ hoặc vận hành bóng bán dẫn dưới -55 độ C trở lên +150 C.

đèn LED Bạc Liêu


Thông tin thêm

Transistor c1815
#Transistor #c1815
[rule_3_plain] #Transistor #c1815

Transistor C1815 là 1 bóng bán dẫn được sử dụng phổ biến, nó được sử dụng trong các dự án thương nghiệp và giáo dục. Nó được thiết kế để khuếch đại tần số âm thanh và OSC tần số cao. Điện áp cơ sở thu của bóng bán dẫn là 50V do ấy nó có thể dễ ợt được sử dụng trong các mạch sử dụng dưới 50V DC. Dòng thu của bóng bán dẫn là 150mA do ấy nó có thể điều khiển bất cứ tải nào dưới giới hạn 150mA. Công suất tiêu tan của bộ thu và trị giá khuếch đại dòng DC của bóng bán dẫn khá tốt do sử dụng lý tưởng cho mục tiêu khuếch đại âm thanh và khuếch đại dấu hiệu điện tử. Không những thế, nó cũng có thể được sử dụng như 1 công tắc để điều khiển tải dưới 150mA.
Download: c1815 datasheet
Mời xem thêm: mạch chỉnh lưu là gì

Transitor C1815 có thể được sử dụng trong các công đoạn khuếch đại âm thanh, khuếch đại âm thanh bé (nếu được sử dụng để lái loa bé), tiền khuếch đại và cả trong các công đoạn tiền khuếch đại. Nó cũng có thể được sử dụng biến đổi trong các mạch điện tử để điều khiển tải dưới 150mA, thí dụ để điều khiển rơle, bóng bán dẫn công suất cao khác, đèn LED công suất thấp và các bộ phận khác của mạch điện tử, v.v. Nó cũng có thể được sử dụng để phục vụ cặp darlington.
Chức năng / tham số kỹ thuật:
Loại gói:  TO-92
Loại bóng bán dẫn:  NPN
Bộ IC dòng điện tối đa (I C ):  150mA
Điện áp cực đại Collector-Emitter (V CE ):  50V
Điện áp cực đại Collector-Base (V CB ):  60V
Điện áp cực đại cực phát (VEBO):  5V
Max Collector Dissestion (Pc):  400 miliWatt
Tần số biến đổi tối đa (fT):  80 MHz
Mức tăng dòng DC tối thiểu và tối đa (h FE ):  70 – 700
Lưu trữ tối đa và nhiệt độ hoạt động phải là:  -55 tới +150 C.
Bổ sung PNP:
Bổ sung PNP của C1815 là A1015
Thay thế và tương đương:
2N2222, 2N3904, C945, 2SC3198 (cấu hình Pin của 1 số bóng bán dẫn khác với C1815. (Nên rà soát cấu hình pin của bóng bán dẫn trước lúc thay thế trong mạch.)
Các phần mềm:
Mạch cảm biến
Bộ tiền khuếch đại âm thanh
Quá trình khuếch đại âm thanh
Biến đổi tải dưới 150mA
Mạch RF
Cách lắp đặt để có hiệu suất cao nhất:
Để có được hiệu suất dài hạn từ bóng bán dẫn này, ko nên điều khiển tải trên 150mA với transistor này, xoành xoạch vận hành nó dưới điện áp cực đại của bộ thu cực đại, xoành xoạch sử dụng điện trở cơ sở thích hợp để phân phối dòng điện căn bản cho bóng bán dẫn, ko lưu trữ hoặc vận hành bóng bán dẫn dưới -55 centigrade và trên +150 C.
 

#Transistor #c1815
[rule_2_plain] #Transistor #c1815
[rule_2_plain] #Transistor #c1815
[rule_3_plain]

#Transistor #c1815

Transistor C1815 là 1 bóng bán dẫn được sử dụng phổ biến, nó được sử dụng trong các dự án thương nghiệp và giáo dục. Nó được thiết kế để khuếch đại tần số âm thanh và OSC tần số cao. Điện áp cơ sở thu của bóng bán dẫn là 50V do ấy nó có thể dễ ợt được sử dụng trong các mạch sử dụng dưới 50V DC. Dòng thu của bóng bán dẫn là 150mA do ấy nó có thể điều khiển bất cứ tải nào dưới giới hạn 150mA. Công suất tiêu tan của bộ thu và trị giá khuếch đại dòng DC của bóng bán dẫn khá tốt do sử dụng lý tưởng cho mục tiêu khuếch đại âm thanh và khuếch đại dấu hiệu điện tử. Không những thế, nó cũng có thể được sử dụng như 1 công tắc để điều khiển tải dưới 150mA.
Download: c1815 datasheet
Mời xem thêm: mạch chỉnh lưu là gì

Transitor C1815 có thể được sử dụng trong các công đoạn khuếch đại âm thanh, khuếch đại âm thanh bé (nếu được sử dụng để lái loa bé), tiền khuếch đại và cả trong các công đoạn tiền khuếch đại. Nó cũng có thể được sử dụng biến đổi trong các mạch điện tử để điều khiển tải dưới 150mA, thí dụ để điều khiển rơle, bóng bán dẫn công suất cao khác, đèn LED công suất thấp và các bộ phận khác của mạch điện tử, v.v. Nó cũng có thể được sử dụng để phục vụ cặp darlington.
Chức năng / tham số kỹ thuật:
Loại gói:  TO-92
Loại bóng bán dẫn:  NPN
Bộ IC dòng điện tối đa (I C ):  150mA
Điện áp cực đại Collector-Emitter (V CE ):  50V
Điện áp cực đại Collector-Base (V CB ):  60V
Điện áp cực đại cực phát (VEBO):  5V
Max Collector Dissestion (Pc):  400 miliWatt
Tần số biến đổi tối đa (fT):  80 MHz
Mức tăng dòng DC tối thiểu và tối đa (h FE ):  70 – 700
Lưu trữ tối đa và nhiệt độ hoạt động phải là:  -55 tới +150 C.
Bổ sung PNP:
Bổ sung PNP của C1815 là A1015
Thay thế và tương đương:
2N2222, 2N3904, C945, 2SC3198 (cấu hình Pin của 1 số bóng bán dẫn khác với C1815. (Nên rà soát cấu hình pin của bóng bán dẫn trước lúc thay thế trong mạch.)
Các phần mềm:
Mạch cảm biến
Bộ tiền khuếch đại âm thanh
Quá trình khuếch đại âm thanh
Biến đổi tải dưới 150mA
Mạch RF
Cách lắp đặt để có hiệu suất cao nhất:
Để có được hiệu suất dài hạn từ bóng bán dẫn này, ko nên điều khiển tải trên 150mA với transistor này, xoành xoạch vận hành nó dưới điện áp cực đại của bộ thu cực đại, xoành xoạch sử dụng điện trở cơ sở thích hợp để phân phối dòng điện căn bản cho bóng bán dẫn, ko lưu trữ hoặc vận hành bóng bán dẫn dưới -55 centigrade và trên +150 C.
 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button