Video hướng dẫn bổ ích

Tutorial ¿Como ajustar los parámetros de un indicador MT4W, cuando se usa derivación? · Autonics

Xin mời các bạn Hãy cùng xem Video. “autonics mt4w – Tutorial ¿Como ajustar los parámetros de un indicador MT4W, cuando se usa derivación? · Autonics“Sưu tầm bởi Đèn LED Bạc Liêu từ nhiều nguồn không giống nhau tác giả trên internet EPROM S.A. Có lượt xem cao trên các nền móng mạng xã hội.

video tham khảo autonics mt4w – Tutorial ¿Como ajustar los parámetros de un indicador MT4W, cuando se usa derivación? · Autonics

Để biết thêm thông tin về autonics mt4w – Tutorial ¿Como ajustar los parámetros de un indicador MT4W, cuando se usa derivación? · Autonics

Ajuste la serie MT4W-DA para recibir entrada 4-20mADC y mostrar como 0.0% a 100.0%

1. Mantenga presionada la tecla “MODE” por 3 segundos en el modo RUN.
2. Después de 1 segundo, “PA I” cambiará a “I n-r”.
3. Presione la tecla “izquierda”, se muestra “2ñA” parpadeando.
4. Presione la tecla “arriba” hasta llegar a “4-20”.
5. Presione la tecla “MODE”, el display cambia de “4-20” a “dISP”.
6. Presione la tecla “izquierda”
7. Presione la tecla “arriba”, aparece “SCAL” parpadeando.
8. Presione la tecla “MODE”, cambia de “SCAL” a “dot”.
9. Presione la tecla “izquierda”, se muestra en pantalla “0.00”
10. Presione la tecla “arriba” para cambiar el valor de “0.00” a “0.0”
11. Presione la tecla “MODE”.
12. Presione la tecla “izquierda”.
13. Ajuste el valor de “200.0” a “100.0” (“izquierda”: cambiar posición, “arriba, “abajo: cambiar valor)
14. Presione la tecla “MODE”.
15. Presione la tecla “izquierda”.
16. Ajuste el valor de “040.0” a “000.0” (“izquierda”: cambiar posición, “arriba, “abajo: cambiar valor)
17. Presione la tecla “MODE”.
18. Ahora mantenga presionada la tecla “MODE” por 3 segundos para regresar al modo RUN.

· Producto: Indicadores de proceso

· Modelo: MT4W-DV ☞ Ver Producto:

—————————————————————————————————

Para más información

Tìm thêm các bài viết liên can về từ khóa. autonics mt4w

Dưới đây là kết quả kiếm tìm cho các từ khóa. “autonics mt4w“từ trang Wikipedia TH được kiếm tìm nhiều nhất trên Google

Xem thêm các bài viết cụ thể.

Hình ảnh của autonics mt4w

autonics mt4w
autonics mt4w

Nguồn video Tutorial ¿Como ajustar los parámetros de un indicador MT4W, cuando se usa derivación? · Autonics

https://www.youtube.com/watch?v=gFK6_Cz6lOk

Xem thêm thêm về Tutorial ¿Como ajustar los parámetros de un indicador MT4W, cuando se usa derivación? · Autonics

 • Tác giả: EPROM S.A.
 • Lượt kiếm tìm : 181
 • Xếp hạng: 5.00
 • Lượt like: 1
 • lượt ko thích:
 • Liên can: autonics,automatización,autoatización industrial,indicadores de proceso,mt4w,epromsa,www.epromsa.com
 • các key: autonics mt4w
 • Miêu tả: Ajuste la serie MT4W-DA para recibir entrada 4-20mADC y mostrar como 0.0% a 100.0%

  1. Mantenga presionada la tecla “MODE” por 3 segundos en el modo RUN.
  2. Después de 1 segundo, “PA I” cambiará a “I n-r”.
  3. Presione la tecla “izquierda”, se muestra “2ñA” parpadeando.
  4. Presione la tecla “arriba” hasta llegar a “4-20”.
  5. Presione la tecla “MODE”, el display cambia de “4-20” a “dISP”.
  6. Presione la tecla “izquierda”
  7. Presione la tecla “arriba”, aparece “SCAL” parpadeando.
  8. Presione la tecla “MODE”, cambia de “SCAL” a “dot”.
  9. Presione la tecla “izquierda”, se muestra en pantalla “0.00”
  10. Presione la tecla “arriba” para cambiar el valor de “0.00” a “0.0”
  11. Presione la tecla “MODE”.
  12. Presione la tecla “izquierda”.
  13. Ajuste el valor de “200.0” a “100.0” (“izquierda”: cambiar posición, “arriba, “abajo: cambiar valor)
  14. Presione la tecla “MODE”.
  15. Presione la tecla “izquierda”.
  16. Ajuste el valor de “040.0” a “000.0” (“izquierda”: cambiar posición, “arriba, “abajo: cambiar valor)
  17. Presione la tecla “MODE”.
  18. Ahora mantenga presionada la tecla “MODE” por 3 segundos para regresar al modo RUN.

  · Producto: Indicadores de proceso

  · Modelo: MT4W-DV ☞ Ver Producto:

  —————————————————————————————————

  Para más información

Ajuste la serie MT4W-DA para recibir entrada 4-20mADC y mostrar como 0.0% a 100.0%

1. Mantenga presionada la tecla “MODE” por 3 segundos en el modo RUN.
2. Después de 1 segundo, “PA I” cambiará a “I n-r”.
3. Presione la tecla “izquierda”, se muestra “2ñA” parpadeando.
4. Presione la tecla “arriba” hasta llegar a “4-20”.
5. Presione la tecla “MODE”, el display cambia de “4-20” a “dISP”.
6. Presione la tecla “izquierda”
7. Presione la tecla “arriba”, aparece “SCAL” parpadeando.
8. Presione la tecla “MODE”, cambia de “SCAL” a “dot”.
9. Presione la tecla “izquierda”, se muestra en pantalla “0.00”
10. Presione la tecla “arriba” para cambiar el valor de “0.00” a “0.0”
11. Presione la tecla “MODE”.
12. Presione la tecla “izquierda”.
13. Ajuste el valor de “200.0” a “100.0” (“izquierda”: cambiar posición, “arriba, “abajo: cambiar valor)
14. Presione la tecla “MODE”.
15. Presione la tecla “izquierda”.
16. Ajuste el valor de “040.0” a “000.0” (“izquierda”: cambiar posición, “arriba, “abajo: cambiar valor)
17. Presione la tecla “MODE”.
18. Ahora mantenga presionada la tecla “MODE” por 3 segundos para regresar al modo RUN.

· Producto: Indicadores de proceso

· Modelo: MT4W-DV ☞ Ver Producto:

—————————————————————————————————

Para más información

Ajuste la serie MT4W-DA para recibir entrada 4-20mADC y mostrar como 0.0% a 100.0%

1. Mantenga presionada la tecla “MODE” por 3 segundos en el modo RUN.
2. Después de 1 segundo, “PA I” cambiará a “I n-r”.
3. Presione la tecla “izquierda”, se muestra “2ñA” parpadeando.
4. Presione la tecla “arriba” hasta llegar a “4-20”.
5. Presione la tecla “MODE”, el display cambia de “4-20” a “dISP”.
6. Presione la tecla “izquierda”
7. Presione la tecla “arriba”, aparece “SCAL” parpadeando.
8. Presione la tecla “MODE”, cambia de “SCAL” a “dot”.
9. Presione la tecla “izquierda”, se muestra en pantalla “0.00”
10. Presione la tecla “arriba” para cambiar el valor de “0.00” a “0.0”
11. Presione la tecla “MODE”.
12. Presione la tecla “izquierda”.
13. Ajuste el valor de “200.0” a “100.0” (“izquierda”: cambiar posición, “arriba, “abajo: cambiar valor)
14. Presione la tecla “MODE”.
15. Presione la tecla “izquierda”.
16. Ajuste el valor de “040.0” a “000.0” (“izquierda”: cambiar posición, “arriba, “abajo: cambiar valor)
17. Presione la tecla “MODE”.
18. Ahora mantenga presionada la tecla “MODE” por 3 segundos para regresar al modo RUN.

· Producto: Indicadores de proceso

· Modelo: MT4W-DV ☞ Ver Producto:

—————————————————————————————————

Para más información

Ajuste la serie MT4W-DA para recibir entrada 4-20mADC y mostrar como 0.0% a 100.0%

1. Mantenga presionada la tecla “MODE” por 3 segundos en el modo RUN.
2. Después de 1 segundo, “PA I” cambiará a “I n-r”.
3. Presione la tecla “izquierda”, se muestra “2ñA” parpadeando.
4. Presione la tecla “arriba” hasta llegar a “4-20”.
5. Presione la tecla “MODE”, el display cambia de “4-20” a “dISP”.
6. Presione la tecla “izquierda”
7. Presione la tecla “arriba”, aparece “SCAL” parpadeando.
8. Presione la tecla “MODE”, cambia de “SCAL” a “dot”.
9. Presione la tecla “izquierda”, se muestra en pantalla “0.00”
10. Presione la tecla “arriba” para cambiar el valor de “0.00” a “0.0”
11. Presione la tecla “MODE”.
12. Presione la tecla “izquierda”.
13. Ajuste el valor de “200.0” a “100.0” (“izquierda”: cambiar posición, “arriba, “abajo: cambiar valor)
14. Presione la tecla “MODE”.
15. Presione la tecla “izquierda”.
16. Ajuste el valor de “040.0” a “000.0” (“izquierda”: cambiar posición, “arriba, “abajo: cambiar valor)
17. Presione la tecla “MODE”.
18. Ahora mantenga presionada la tecla “MODE” por 3 segundos para regresar al modo RUN.

· Producto: Indicadores de proceso

· Modelo: MT4W-DV ☞ Ver Producto:

—————————————————————————————————

Para más información

nguồn: đèn led Bạc Liêu

#Tutorial #Como #ajustar #los #parámetros #indicador #MT4W #cuando #usa #derivación #Autonics

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button